Acasă

Biblia pentru sceptici vă oferă (probabil) cea mai completă pagină de comentarii biblice din România: de la crime, abuzuri, sclavie și contradicții până la articole despre apariția și modificarea Bibliei.

Da, ați citit corect! Vorbim despre Sfânta Scriptură și relația ei cu acte de violență și imoralitate. Știm cu toții că sclavia, crima, instigarea la crimă, violul şi tâlhăria reprezintă cele mai grave încălcări ale drepturilor omului. Biblia, cartea sfântă a milioane de oameni, instigă însă ea însăși la infracţiuni, promovează violenţă şi încălcarea drepturilor omului. În articolul următor vă vom prezenta în detaliu acele versete care ne prezintă Biblia în măreția ei malefică: crime, nedreptate, abuz de violență, etc..

Considerați că Noul Testament este cu totul diferit de cel vechi? Ei bine, vom reda şi citatele din Biblie în care chiar însuşi Iisus îi îndeamnă în mod repetat pe oameni să nu ignore Vechiul Testament şi, mai mult direct sau indirect, să ucidă pe cei care vorbesc de rău pe părinţii lor, aşa cum e menţionat în Vechiul Testament.

Iisus spune în Noul Testament că legea din Vechiul Testament trebuie urmată:

Marcu 7: 9-10
9. El le-a mai zis: “Aţi desfiinţat frumos porunca lui Dumnezeu, ca să ţineţi datina voastră.
10. Căci Moise a zis: “Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta”; şi: “Cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit cu moartea.“
(http://bibliapentrusceptici.ro/marcu-7/)

Şi iar îi acuză că nu îşi ucid copiii când grăiesc de rău pe părinţi:

Matei 15:1-4
1. Atunci nişte farisei şi nişte cărturari din Ierusalim au venit la Isus şi I-au zis:
2. “Pentru ce calcă ucenicii Tăi datina bătrânilor? Căci nu-şi spală mâinile când mănâncă.”
3. Drept răspuns, El le-a zis: “Dar voi de ce călcaţi porunca lui Dumnezeu în folosul datinii voastre?
4. Căci Dumnezeu a zis: “Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta” şi: “Cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit negreşit cu moartea.”
(http://bibliapentrusceptici.ro/matei-15/)

Crimele menţionate în Biblie au un caracter destul de agresiv, în mod special în Vechiul Testament. Există legi care poruncesc condamnarea oamenilor la moarte pentru nişte lucruri sau practici absurde cum ar fi: munca în ziua de sabat, homosexualii, neascultarea părinţilor, femeia care nu este virgină în ziua nunţii,etc. În concordanţă cu aceste legi imorale descoperim o mulţime de exemple care sfidează orice explicaţie raţională, cum ar fi uciderea a 42 de copii care râdeau de un bărbat chel, care se întâmplă să fie un mare profet al lui Iahve.

Nimicirea unui om care a încercat să protejeze chivotul lui Dumnezeu atingându-l este doar unul dintre exemplele stupidităţii actelor dumnezeieşti.

Printre altele, Dumnezu a ordonat o multitudine de crime în masă, unde nici măcar copiii şi femeile gravide nu au fost cruţate, iar ca atrocităţile să fie şi mai sadice, Dumnezeu s-a gândit că n-ar fi rău să tortureze mai întâi copii în faţa părinţilor (vezi partea “Omorârea copiilor”).

De subliniat este faptul că autorii povestesc cu o deosebită plăcere crimele săvârşite şi doresc să ne transmită “mulţumirea sufletească” pe care le-o oferă suferinţele victimelor şi cum nu ar fi de ajuns, încurajează “credincioşii” să acţioneze în acelaşi spirit dumnezeiesc.

Pentru a vedea lista completă în limba engleză puteţi accesa: www.skepticsannotatedbible.com

 

Citate din Iisus pe care nu le vei auzi in biserica:
“27.Iar pe acei vrajmasi ai mei, care n-au voit sa domnesc peste ei, aduceti-i aici si taiati-i in fata mea.”
http://www.ebible.ro/biblia/romana/ortodoxa/luca/19/

“28.Cine a călcat Legea lui Moise este omorât fără milă, pe mărturia a doi sau trei martori.”
https://biblia.resursecrestine.ro/evrei/10

“30.Cine nu este cu Mine este împotriva Mea”
https://biblia.resursecrestine.ro/matei/12

„26.Dacă vine cineva la Mine şi nu urăşte pe tatăl său, pe mamă-sa, pe nevastă-sa, pe copiii săi, pe fraţii săi, pe surorile sale, ba chiar însăşi viaţa sa, nu poate fi ucenicul Meu.
https://biblia.resursecrestine.ro/luca/14

“17. Să nu credeţi că am venit să stric Legea sau Prorocii; am venit nu să stric, ci să împlinesc.”
Matei 5

“34. Să nu credeţi că am venit s-aduc pacea pe pământ; n-am venit să aduc pacea, ci sabia.
35.Căci am venit să despart pe fiu de tatăl său, pe fiică de mama sa şi pe noră de soacra sa.
36. Şi omul va avea de vrăjmaşi chiar pe cei din casa lui.”
https://biblia.resursecrestine.ro/matei/10

“23.Voi lovi cu moartea pe copiii ei.”
https://biblia.resursecrestine.ro/apocalipsa/2

Iisus spune bărbaţilor că e ok să se castreze pentru
a ajunge în împărăţia lui Dumnezeu (DEX FÁMEN= Bărbat castrat):

Matei 19:11-12
11. El le-a răspuns: “Nu toţi pot primi cuvântul acesta, ci numai aceia cărora le este dat.
12. Fiindcă sunt fameni, care s-au născut aşa din pântecele maicii lor; sunt fameni, care au fost făcuţi fameni de

oameni; şi sunt fameni, care singuri s-au făcut fameni pentru Împărăţia cerurilor. Cine poate să primească lucrul acesta, să-l primească.”
 

Instigarea la crime şi violenţă

Pedeapsa cu moarte pentru cei care îşi jignesc sau blesteama părinţii:

Levitic 20:7-9
7. Voi să vă sfinţiţi şi să fiţi sfinţi, căci Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.
8. Să păziţi legile Mele şi să le împliniţi. Eu sunt Domnul care vă sfinţesc.
9. Dacă un om oarecare blestemă pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit cu moartea; a blestemat pe tatăl său sau pe mama sa: sângele lui să cadă asupra lui.
(http://bibliapentrusceptici.ro/levitic-20/)

Fetele preoţilor care curvesc să fie arse pe rug:

Levitic 21:9
9. Dacă fata unui preot se necinsteşte curvind, necinsteşte pe tatăl ei: să fie arsă în foc. (http://bibliapentrusceptici.ro/levitic-21/)

Pedeapsa cu moarte pentru femeile care îşi înşeală bărbaţii:

Levitic 20:10
10. Dacă un om preacurveşte cu o femeie măritată, dacă preacurveşte cu nevasta aproapelui său, omul acela şi femeia aceea preacurvari să fie pedepsiţi cu moartea.
(http://bibliapentrusceptici.ro/levitic-20/)

Omorâţi oamenii care nu ascultă de preoţi:

Deuteronom 17:12
12. Omul care, din mândrie, nu va asculta de preotul pus acolo ca să slujească Domnului Dumnezeului tău sau care nu va asculta de judecător, omul acela să fie pedepsit cu moartea. Să scoţi astfel răul din mijlocul lui Israel.
(http://bibliapentrusceptici.ro/deuteronom-17/)

Încurajare pentru săvârşirea actelor de omor şi
vandalizare în numele lui Dumnezeu:

Ieremia 48:10
10. Blestemat să fie cel ce face cu nebăgare de seamă lucrarea Domnului, blestemat să fie cel ce îşi opreşte sabia de la măcel!
(http://bibliapentrusceptici.ro/ieremia-48/)

Deuteronom 13:17
17. Nimic din ce va fi blestemat ca să fie nimicit cu desăvârşire, să nu se lipească de mâna ta, pentru ca Domnul să Se întoarcă din iuţimea mâniei lui, să Se îndure de tine, să te ierte şi să te înmulţească, după cum a jurat lucrul acesta părinţilor tăi.
(http://bibliapentrusceptici.ro/deuteronom-13/)

Cei care lucrează sâmbăta să fie omorâţi:

Exod 31:12-15
12. Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
13. “Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: “Să nu care cumva să nu ţineţi Sabatele Mele, căci acesta va fi între Mine şi voi şi urmaşii voştri un semn după care se va cunoaşte că Eu sunt Domnul, care vă sfinţesc.
14. Să ţineţi Sabatul, căci el va fi pentru voi ceva sfânt. Cine îl va călca va fi pedepsit cu moartea; cine va face vreo lucrare în ziua aceasta va fi nimicit din mijlocul poporului său.
15. Să lucrezi şase zile; dar a şaptea este Sabatul, ziua de odihnă închinată Domnului. Cine va face vreo lucrare în ziua Sabatului va fi pedepsit cu moartea.
(http://bibliapentrusceptici.ro/exod-31/)

Omorâţi ateii:

2 Cronici 15:13
13. şi oricine nu căuta pe Domnul Dumnezeul lui Israel trebuia omorât,
fie mic fie mare, fie bărbat, fie femeie.
(http://bibliapentrusceptici.ro/2-cronici-15/)

Omorâţi vrăjitoarele:

Exod 22:18
18. Pe vrăjitoare să n-o laşi să trăiască.
(http://bibliapentrusceptici.ro/exod-22/)

Omorâţi femeile care nu sunt virgine în ziua nunţii:

Deuteronom 22:20-21
20. Dar dacă faptul este adevărat, dacă fata nu s-a găsit fecioară,
21. să scoată pe fată la uşa casei tatălui ei; să fie ucisă cu pietre de oamenii din cetate şi să moară, pentru că a săvârşit o mişelie în Israel, curvind în casa tatălui ei. Să cureţi astfel răul din mijlocul tău.
(http://bibliapentrusceptici.ro/deuteronom-22/)

Persoanele de altă religie să fie omorâte fără milă:

Exod 22:20
20. Cine aduce jertfe altor dumnezei decât Domnului singur să fie nimicit cu desăvârşire.
(http://bibliapentrusceptici.ro/exod-22/)

Deuteronom 13:13-16
13. “Nişte oameni răi au ieşit din mijlocul tău şi au amăgit pe locuitorii din cetatea lor zicând: “Haidem şi să slujim altor dumnezei!” – dumnezei pe care tu nu-i cunoşti –
14. să faci cercetări, să cauţi şi să întrebi cu de-amănuntul. Dacă este adevărat, dacă lucrul este întemeiat, dacă urâciunea aceasta a fost făcută în mijlocul tău,
15. atunci să treci prin ascuţişul sabiei pe locuitorii din cetatea aceea, s-o nimiceşti cu desăvârşire împreună cu tot ce va fi în ea şi să-i treci chiar şi vitele prin ascuţişul sabiei.
16. Să strângi toată prada în mijlocul pieţei şi să arzi de tot cu foc cetatea şi toată prada ei, înaintea Domnului Dumnezeului tău: să rămână pentru totdeauna un morman de dărâmături, şi niciodată să nu fie zidită din nou.
(http://bibliapentrusceptici.ro/deuteronom-13/)

Omorâţi homosexualii:

Levitic 20:13
13. Dacă un om se culcă cu un om, cum se culcă cineva cu o femeie, amândoi au făcut un lucru scârbos; să fie pedepsiţi cu moartea: sângele lor să cadă asupra lor.
(http://bibliapentrusceptici.ro/levitic-20/)

Omorâţi pe cei care se ocupă cu ghicitul (magie, horoscop, spiritism, etc.):

Levitic 20:27
27. Dar dacă un om sau o femeie cheamă duhul unui mort sau se îndeletniceşte cu ghicirea să fie pedepsiţi cu moartea; să-i ucideţi cu pietre: sângele lor să cadă asupra lor.
(http://bibliapentrusceptici.ro/levitic-20/)

Preoţii altor religii să fie omorâţi fără milă:

Zaharia 13:2-3
2. În ziua aceea – zice Domnul oştirilor – voi stârpi din ţară numele idolilor, ca nimeni să nu-şi mai aducă aminte de ei; voi scoate, de asemenea, din ţară pe prorocii mincinoşi şi duhul necurat.
3. Şi dacă va mai proroci cineva, atunci tatăl său şi mama sa, înşişi părinţii lui, îi vor zice: “Tu nu vei trăi, căci ai spus minciuni în Numele Domnului”; şi tatăl său şi mama sa, cei care l-au născut, îl vor străpunge, când va proroci.
(http://bibliapentrusceptici.ro/zaharia-13/)

Deuteronom 13:1-5
1. Dacă se va ridica în mijlocul tău un proroc sau un visător de vise care-ţi va vesti un semn sau o minune,
2. şi se va împlini semnul sau minunea aceea de care ţi-a vorbit el zicând: “Haidem după alţi dumnezei” – dumnezei pe care tu nu-i cunoşti – “şi să le slujim!”
3. să n-asculţi cuvintele acelui proroc sau visător de vise, căci Domnul Dumnezeul vostru vă pune la încercare ca să ştie dacă iubiţi pe Domnul Dumnezeul vostru din toată inima voastră şi din tot sufletul vostru.
4. Voi să mergeţi după Domnul Dumnezeul vostru şi de El să vă temeţi; poruncile Lui să le păziţi; de glasul Lui să ascultaţi; Lui să-I slujiţi şi de El să vă alipiţi.
5. Prorocul sau visătorul acela de vise să fie pedepsit cu moartea, căci a vorbit de răzvrătire împotriva Domnului Dumnezeului vostru care v-a scos din ţara Egiptului şi v-a izbăvit din casa robiei, şi a voit să te abată de la calea în care ţi-a poruncit Domnul Dumnezeul tău să umbli. Să scoţi astfel răul din mijlocul tău.
(http://bibliapentrusceptici.ro/deuteronom-13/)

Deuteronom 18:20-22
20. Dar prorocul care va avea îndrăzneala să spună în Numele Meu un cuvânt pe care nu-i voi porunci să-l spună, sau care va vorbi în numele altor dumnezei, prorocul acela să fie pedepsit cu moartea.”
21. Poate că vei zice în inima ta: “Cum vom cunoaşte cuvântul pe care nu-l va spune Domnul?”
22. Când ceea ce va spune prorocul acela în Numele Domnului nu va avea loc şi nu se va întâmpla, va fi un cuvânt pe care nu l-a spus Domnul. Prorocul acela l-a spus din îndrăzneală: să n-ai teamă de el.
(http://bibliapentrusceptici.ro/deuteronom-18/)

Omorâţi pe cei care sunt de alte religii:

Deuteronom 13:7-12
7. dintre dumnezeii popoarelor care vă înconjoară, lângă tine sau departe de tine, de la o margine a pământului până la cealaltă –
8. să nu te învoieşti şi să nu-l asculţi; să n-arunci spre el o privire de milă, să nu-l cruţi şi să nu-l ascunzi.
9. Ci să-l omori; întâi mâna ta să se ridice asupra lui ca să-l omoare, şi apoi mâna întregului popor;
10. să-l ucizi cu pietre şi să moară, pentru că a căutat să te abată de la Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei.
11. Să se facă aşa, pentru ca tot Israelul să audă şi să se teamă, şi să nu se mai săvârşească o faptă aşa de nelegiuită în mijlocul tău.
12. Dacă vei auzi spunându-se despre una din cetăţile pe care ţi le-a dat ca locuinţă Domnul Dumnezeul tău.
(http://bibliapentrusceptici.ro/deuteronom-13/)

Deuteronom 17:2-5
2. Se va găsi poate în mijlocul tău, într-una din cetăţile pe care ţi le dă Domnul Dumnezeul tău un bărbat sau o femeie care să facă ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului tău, şi care să calce legământul Lui;
3. care să meargă după alţi dumnezei ca să le slujească şi să se închine înaintea lor, după soare, lună sau toată oştirea cerurilor, aşa cum eu n-am poruncit.
4. De îndată ce vei lua cunoştinţă şi vei afla lucrul acesta, să faci cercetări amănunţite. Dacă lucrul este adevărat, dacă faptul este întemeiat, dacă urâciunea aceasta a fost săvârşită în Israel,
5. atunci să aduci la porţile cetăţii tale pe bărbatul sau femeia care va fi vinovat de această faptă rea şi să ucizi cu pietre sau să pedepseşti cu moartea pe bărbatul acela sau pe femeia aceea.
(http://bibliapentrusceptici.ro/deuteronom-17/)

Omorâţi pe cei care aduc ofense lui Dumnezeu:

Levitic 24:10-16
10. Fiul unei femei israelite şi al unui bărbat egiptean, venind în mijlocul copiilor lui Israel, s-a certat în tabără cu un bărbat israelit.
11. Fiul femeii israelite a hulit şi a blestemat Numele lui Dumnezeu. L-au adus la Moise. Mama sa se numea Şelomit, fata lui Dibri din seminţia lui Dan.
12. L-au aruncat în temniţă, până va spune Moise ce va porunci Domnul.
13. Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
14. “Scoate din tabără pe cel ce a hulit; toţi cei ce l-au auzit să-şi pună mâinile pe capul lui şi toată adunarea să-l ucidă cu pietre.
15. Să vorbeşti copiilor lui Israel şi să le spui: “Oricine va blestema pe Dumnezeul lui îşi va lua pedeapsa pentru păcatul lui.
16. Cine va blestema Numele Domnului va fi pedepsit cu moartea: toată adunarea să-l ucidă cu pietre. Fie străin, fie băştinaş, să moară, pentru că a hulit Numele lui Dumnezeu.
(http://bibliapentrusceptici.ro/levitic-24/)

Moarte pentru blasfemie:

Levitic 24:14-16
14. “Scoate din tabără pe cel ce a hulit; toţi cei ce l-au auzit să-şi pună mâinile pe capul lui şi toată adunarea să-l ucidă cu pietre.
15. Să vorbeşti copiilor lui Israel şi să le spui: “Oricine va blestema pe Dumnezeul lui îşi va lua pedeapsa pentru păcatul lui.
16. Cine va blestema Numele Domnului va fi pedepsit cu moartea: toată adunarea să-l ucidă cu pietre. Fie străin, fie băştinaş, să moară, pentru că a hulit Numele lui Dumnezeu.
(http://bibliapentrusceptici.ro/levitic-24/)

Persoanle care vor să afle date despre recensământul populaţiei să fie omorâte:

Numeri 1:48-51
48. Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
49. “Să nu faci numărătoarea seminţiei lui Levi şi să nu-i numeri capetele în mijlocul celorlalţi copii ai lui Israel.
50. Dă în grija leviţilor Cortul întâlnirii, toate uneltele lui şi tot ce ţine de el. Ei vor duce Cortul şi toate uneltele lui, vor face slujba în el şi vor tăbărî în jurul Cortului.
51. Când va porni Cortul, leviţii să-l desfacă; şi când se va opri Cortul, leviţii să-l întindă; iar străinul care se va apropia de el, să fie pedepsit cu moartea.
(http://bibliapentrusceptici.ro/numeri-1/)

Dumnezeu însuşi spune în Vechiul Testament că
regula trebuie păstrată pe veşnicie:

Exod 31:12-17
12. Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
13. “Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: “Să nu care cumva să nu ţineţi Sabatele Mele, căci acesta va fi între Mine şi voi şi urmaşii voştri un semn după care se va cunoaşte că Eu sunt Domnul, care vă sfinţesc.
14. Să ţineţi Sabatul, căci el va fi pentru voi ceva sfânt. Cine îl va călca va fi pedepsit cu moartea; cine va face vreo lucrare în ziua aceasta va fi nimicit din mijlocul poporului său.
15. Să lucrezi şase zile; dar a şaptea este Sabatul, ziua de odihnă închinată Domnului. Cine va face vreo lucrare în ziua Sabatului va fi pedepsit cu moartea.
16. Copiii lui Israel să păzească Sabatul, prăznuindu-l, ei şi urmaşii lor, ca un legământ necurmat.
17. Acesta va fi între Mine şi copiii lui Israel un semn veşnic; căci în şase zile a făcut Domnul cerurile şi pământul, iar în ziua a şaptea S-a odihnit şi a răsuflat.”
(http://bibliapentrusceptici.ro/exod-31/)

Ce ne spune Noul Testament cu privire la Vechiul Testament?

Să ignorăm Vechiul Testament? Însăşi Biblia intrezice în mod repetat acest lucru. Iisus îi îndeamnă să respecte Vechiul Testament şi să ucidă:

Matei 5:17-19
17. Să nu credeţi că am venit să stric Legea sau Prorocii; am venit nu să stric, ci să împlinesc.
18. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul şi pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din Lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile.
19. Aşa că, oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci şi va învăţa pe oameni aşa, va fi chemat cel mai mic în Împărăţia cerurilor; dar oricine le va păzi şi va învăţa pe alţii să le păzească, va fi chemat mare în Împărăţia cerurilor.
(http://bibliapentrusceptici.ro/matei-5/)

Luca 16:16-17
16. Legea şi prorocii au ţinut până la Ioan; de atunci încoace, Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu se propovăduieşte; şi fiecare, ca să intre în ea, dă năvală.
17. Este mai lesne să treacă cerul şi pământul decât să cadă o singură frântură de slovă din Lege.
(http://bibliapentrusceptici.ro/luca-16/)

2 Timotei 3:16
16. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire.
(http://bibliapentrusceptici.ro/2-timotei-3/)

2 Petru 1:18-21
18 Şi noi înşine am auzit acest glas venind din cer, când eram cu El pe muntele cel sfânt.
20 Fiindcă mai întâi de toate, să ştiţi că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuieşte singură.
21 Căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt.
(http://biblia.resursecrestine.ro/2-petru)

Cei care nu respectă legile Bibliei sunt demni de moarte:

Romani 1:24-32
24. De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăţiei, să urmeze poftele inimilor lor; aşa că îşi necinstesc singuri trupurile;
25. căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu şi au slujit şi s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci! Amin.
26. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase; căci femeile lor au schimbat întrebuinţarea firească a lor în una care este împotriva firii;
27. tot astfel, şi bărbaţii au părăsit întrebuinţarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alţii, au săvârşit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase şi au primit în ei înşişi plata cuvenită pentru rătăcirea lor.
28. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoştinţa lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minţii lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite.
29. Astfel, au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate; plini de pizmă, de ucidere, de ceartă, de înşelăciune, de porniri răutăcioase; sunt şoptitori,
30. bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufaşi, lăudăroşi, născocitori de rele, neascultători de părinţi,
31. fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecaţi, fără milă.
32. Şi, măcar că ştiu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuşi, ei nu numai că le fac, dar şi găsesc de buni pe cei ce le fac.
(bibliapentrusceptici.ro/romani-1/)

 

 

Dumnezeu în Vechiul Testament spunea că persoanele care preacurvesc să fie ucise. Iisus spune însă că vor ajunge în iad:

Matei 5:27-29
27. Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: “Să nu preacurveşti.”
28. Dar Eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca s-o poftească, a şi preacurvit cu ea în inima lui.
29. Dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l şi leapădă-l de la tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale şi să nu-ţi fie aruncat tot trupul în gheenă. (http://bibliapentrusceptici.ro/matei-5/)

Noul Testement nu elimină sclavia din Vechiul Testament:

1 Petru 2:18-21
18. Slugilor, fiţi supuse stăpânilor voştri cu toată frica, nu numai celor ce sunt buni şi blânzi, ci şi celor greu de mulţumit.
19. Căci este un lucru plăcut dacă cineva, pentru cugetul lui faţă de Dumnezeu, suferă întristare şi suferă pe nedrept.
20. În adevăr, ce fală este să suferiţi cu răbdare să fiţi pălmuiţi, când aţi făcut rău? Dar, dacă suferiţi cu răbdare, când aţi făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu.
21. Şi la aceasta aţi fost chemaţi; fiindcă şi Hristos a suferit pentru voi şi v-a lăsat o pildă, ca să călcaţi pe urmele Lui.
(http://bibliapentrusceptici.ro/1-petru-2/)

Ioan 7:16-19
16. Isus le-a răspuns: “Învăţătura Mea nu este a Mea, ci a Celui ce M-a trimis pe Mine.
17. Dacă vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască dacă învăţătura este de la Dumnezeu sau dacă Eu vorbesc de la Mine.
18. Cine vorbeşte de la sine caută slava lui însuşi; dar cine caută slava Celui ce L-a trimis, Acela este adevărat, şi în El nu este strâmbătate.
19. Oare nu v-a dat Moise Legea? Totuşi nimeni din voi nu ţine Legea. De ce căutaţi să Mă omorâţi?”
(http://bibliapentrusceptici.ro/ioan-7/)

Ioan 1:17
17. căci Legea a fost dată prin Moise, dar harul şi adevărul au venit prin Isus Hristos.
(http://bibliapentrusceptici.ro/ioan-1/)

Iisus precizează clar că Scriptură nu poate fi desfiinţată:

Ioan 10:35-36
35. Dacă Legea a numit “dumnezei” pe aceia cărora le-a vorbit cuvântul lui Dumnezeu – şi Scriptura nu poate fi desfiinţată –
36. cum ziceţi voi că hulesc Eu, pe care Tatăl M-a sfinţit şi M-a trimis în lume? Şi aceasta, pentru că am zis: “Sunt Fiul lui Dumnezeu!”
(http://bibliapentrusceptici.ro/ioan-10/)

Crimele lui Dumnezeu din motive stupide

Dumnezeu a omorât 42 de copii pentru că au jignit un chelios:

2 Împăraţi 2:23-24
23. De acolo s-a suit la Betel. Şi pe când mergea pe drum, nişte băieţaşi au ieşit din cetate şi şi-au bătut joc de el. Ei îi ziceau: “Suie-te, pleşuvule! Suie-te, pleşuvule!”
24. El s-a întors să-i privească şi i-a blestemat în Numele Domnului. Atunci au ieşit doi urşi din pădure şi au sfâşiat patruzeci şi doi din aceşti copii.
(http://bibliapentrusceptici.ro/2-regi-2/)

Dumnezu pedepseşte aspru pe omenii curioşi:

1 Samuel 6:19-20
19. Domnul a lovit pe oamenii din Bet-Şemeş, când s-au uitat în chivotul Domnului; a lovit (cincizeci de mii) şaptezeci de oameni din popor. Şi poporul a plâns, pentru că Domnul îl lovise cu o mare urgie.
20. Oamenii din Bet-Şemeş au zis: “Cine poate sta înaintea Domnului, înaintea acestui Dumnezeu sfânt? Şi la cine trebuie să se suie chivotul, dacă se depărtează de la noi?”
(http://bibliapentrusceptici.ro/1-samuel-6/)

Dumnezeu a omorât un om care nu a vrut să lovească pe cineva:

1 Împăraţi 20:35-36
35. Unul din fiii prorocilor a zis tovarăşului său, după porunca Domnului: “Loveşte-mă, te rog!” Dar omul acela n-a vrut să-l lovească.
36. Atunci el i-a zis: “Pentru că n-ai ascultat de glasul Domnului, iată, când vei pleca de la mine, te va omorî un leu. Şi când a plecat de la el, l-a întâlnit un leu şi l-a omorât. (http://bibliapentrusceptici.ro/1-regi-20/)

Dumnezeu a omorât un samaritean:

2 Samuel 6:3-7
3. Au pus chivotul lui Dumnezeu într-un car nou şi l-au ridicat din casa lui Abinadab, de pe deal; Uza şi Ahio, fiul lui Abinadab, cârmuiau carul cel nou.
4. L-au luat, dar, din casa lui Abinadab, de pe deal; Uza mergea alături de chivotul lui Dumnezeu, şi Ahio mergea înaintea chivotului.
5. David şi toată casa lui Israel cântau înaintea Domnului cu tot felul de instrumente de lemn de chiparos, cu harpe, cu lăute, cu timpane, cu fluiere şi cu ţambale.
6. Când au ajuns la aria lui Nacon, Uza a întins mâna spre chivotul lui Dumnezeu şi l-a apucat, pentru că era să-l răstoarne boii.
7. Domnul S-a aprins de mânie împotriva lui Uza, şi Dumnezeu l-a lovit pe loc pentru păcatul lui, şi a murit acolo lângă chivotul lui Dumnezeu.
(http://bibliapentrusceptici.ro/2-samuel-6/)

Omorârea copiilor:

Mai multe violuri, tâlhării şi măcelărirea nounăscuților sub ochii părinţilor:

Isaia 13:15-18
15. Toţi cei ce vor fi prinşi vor fi străpunşi, şi toţi cei ce vor fi apucaţi vor cădea ucişi de sabie.
16. Copiii lor vor fi zdrobiţi sub ochii lor, casele le vor fi jefuite, şi nevestele lor vor fi necinstite.
17. Iată, aţâţ împotriva lor pe mezi, care nu se uită la argint şi nu poftesc aurul.
18. Cu arcurile lor vor doborî pe tineri, şi vor fi fără milă pentru rodul pântecelor: ochiul lor nu va cruţa pe copii.
(http://bibliapentrusceptici.ro/isaia-13/)

Dumnezeu a dat porunca să fie omorâţi copii pentru faptele părinţilor:

Isaia 14:21
21. Pregătiţi măcelărirea fiilor, din pricina nelegiuirii părinţilor lor! Ca să nu se mai scoale să cucerească pământul şi să umple lumea cu cetăţi!
(http://bibliapentrusceptici.ro/isaia-14/)

Domnul va omorî copii:

Osea 9:11-16
11. Slava lui Efraim va zbura ca o pasăre: nu mai este nicio naştere, nicio însărcinare şi nicio zămislire!
12. Chiar dacă îşi vor creşte copiii, îi voi lipsi de ei înainte ca să ajungă oameni mari; şi vai de ei, când Îmi voi întoarce privirile de la ei!
13. Efraim, după cum văd, îşi dă copiii la pradă; şi Efraim îşi va duce singur copiii la cel ce-i va ucide!”
14. Dă-le, Doamne!… Ce să le dai?… Dă-le un pântece care să nască înainte de vreme şi ţâţe seci!…
15. “Toată răutatea lor este la Ghilgal; acolo M-am scârbit de ei. Din pricina răutăţii faptelor lor îi voi izgoni din Casa Mea. Nu-i mai pot iubi, toate căpeteniile lor sunt nişte îndărătnici.
16. Efraim este lovit, rădăcina i s-a uscat; nu mai dau rod; şi chiar dacă au copii, le voi omorî rodul iubit de ei.”
(http://bibliapentrusceptici.ro/osea-9/)

Omorâţi femei, bărbaţi şi copii:

Ezechiel 9:5-7
5. Iar celorlalţi le-a zis în auzul meu: “Treceţi după el în cetate şi loviţi; ochiul vostru să fie fără milă şi să nu vă înduraţi!
6. Ucideţi şi nimiciţi pe bătrâni, pe tineri, pe fecioare, pe copii şi pe femei; dar să nu vă atingeţi de niciunul din cei ce au semnul pe frunte! Începeţi însă cu Locaşul Meu cel Sfânt!” Ei au început cu bătrânii care erau înaintea Templului.
7. Şi El le-a zis: “Spurcaţi Casa şi umpleţi curţile cu morţi!… Ieşiţi…” Ei au ieşit şi au început să ucidă în cetate.
(http://bibliapentrusceptici.ro/ezechiel-9/)

Dumnezeu a omorât toţi nou născuţii din Egipt:

Exod 12:29-30
29. La miezul nopţii, Domnul a lovit pe toţi întâii născuţi din ţara Egiptului, de la întâiul născut al lui faraon, care şedea pe scaunul lui de domnie, până la întâiul născut al celui închis în temniţă, şi până la toţi întâii născuţi ai dobitoacelor.
30. Faraon s-a sculat noaptea, el şi toţi slujitorii lui, şi toţi egiptenii; şi au fost mari ţipete în Egipt, căci nu era casă unde să nu fie un mort.
(http://bibliapentrusceptici.ro/exod-12/)

Omorâţi bătrânii şi fetele:

Ieremia 51:20-26
20. “Tu Mi-ai fost un ciocan şi o unealtă de război. Am zdrobit neamuri prin tine, am nimicit împărăţii prin tine.
21. Prin tine am sfărâmat pe cal şi pe călăreţul lui;
22. prin tine am sfărâmat carul şi pe cel ce şedea în el. Prin tine am sfărâmat pe bărbat şi pe femeie; prin tine am sfărâmat pe bătrân şi pe copil; prin tine am sfărâmat pe tânăr şi pe fată.
23. Prin tine am sfărâmat pe păstor şi turma lui; prin tine am sfărâmat pe plugar şi boii lui; prin tine am sfărâmat pe cârmuitor şi pe căpeteniile lui.
24. Dar acum, voi răsplăti Babilonului şi tuturor locuitorilor Haldeii tot răul pe care l-au făcut Sionului, sub ochii voştri, zice Domnul.
25. Iată, am necaz pe tine, munte nimicitor, zice Domnul, pe tine, care nimiceai tot pământul! Îmi voi întinde mâna peste tine, te voi prăvăli de la înălţimea stâncilor şi te voi preface într-un munte aprins.
26. Nu se vor mai scoate din tine nici pietre din capul unghiului clădirii, nici pietre pentru temelii; căci vei fi o dărâmătură veşnică, zice Domnul…”
(http://bibliapentrusceptici.ro/ieremia-51/)

(De reţinut că, după ce Dumnezeu promite israeliţilor o victorie împotriva Babilonului, israeliţii au fost învinşi în capitolul următor, că să înţelegeţi cât de atotputernic şi atotştiutor este acest zeu)

Dumnezeu va omorî un popor:

Levitic 26:21-22
21. Dacă şi după aceasta vă veţi împotrivi şi nu veţi voi să Mă ascultaţi, vă voi lovi de şapte ori mai mult pentru păcatele voastre.
22. Voi trimite împotriva voastră fiarele de pe câmp care vă vor lăsa fără copii, vă vor nimici vitele şi vă vor împuţina; aşa că vă vor rămâne drumurile pustii.
(http://bibliapentrusceptici.ro/levitic-26/)

Crime din diferite motive:

Samson a fost posedat de Duhul Sfânt, a luat o madibula de măgar mort
şi a început să omoare oamenii cu ea:

Judecători 15:14-15
14. Când a ajuns la Lehi, filistenii au început să strige de bucurie înaintea lui. Atunci Duhul Domnului a venit peste el. Funiile pe care le avea la braţe s-au făcut ca nişte fire de in ars în foc, şi legăturile i-au căzut de pe mâini.
15. El a găsit o falcă de măgar neuscată încă, a întins mâna şi a luat-o şi a ucis cu ea o mie de oameni.
(http://bibliapentrusceptici.ro/judecatori-15/)

Petru a omorât 2 oameni:

Fapte 5:1-11
1. Dar un om, numit Anania, a vândut o moşioară, cu nevasta sa Safira,
2. şi a oprit o parte din preţ, cu ştirea nevestei lui; apoi a adus partea cealaltă şi a pus-o la picioarele apostolilor.
3. Petru i-a zis: “Anania, pentru ce ţi-a umplut Satana inima ca să minţi pe Duhul Sfânt şi să ascunzi o parte din preţul moşioarei?
4. Dacă n-o vindeai, nu rămânea ea a ta? Şi, după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu preţul ei? Cum s-a putut naşte un astfel de gând în inima ta? N-ai minţit pe oameni, ci pe Dumnezeu.”
5. Anania, când a auzit cuvintele acestea, a căzut jos şi şi-a dat sufletul. O mare frică a apucat pe toţi cei ce ascultau aceste lucruri.
6. Flăcăii s-au sculat, l-au învelit, l-au scos afară şi l-au îngropat.
7. Cam după trei ceasuri, a intrat şi nevasta sa, fără să ştie ce se întâmplase.
8. Petru i-a zis: “Spune-mi, cu atât aţi vândut moşioara?” “Da”, a răspuns ea, “cu atâta.”
9. Atunci Petru i-a zis: “Cum de v-aţi înţeles între voi să ispitiţi pe Duhul Domnului? Iată picioarele celor ce au îngropat pe bărbatul tău sunt la uşă şi te vor lua şi pe tine.”
10. Ea a căzut îndată la picioarele lui şi şi-a dat sufletul. Când au intrat flăcăii, au găsit-o moartă; au scos-o afară şi au îngropat-o lângă bărbatul ei.
11. O mare frică a cuprins toată adunarea şi pe toţi cei ce au auzit aceste lucruri.
(http://bibliapentrusceptici.ro/faptele-apostolilor-5/)

Crime în masă:

1 Samuel 15:2-3
2. Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: “Mi-aduc aminte de ceea ce a făcut Amalec lui Israel, când i-a astupat drumul la ieşirea lui din Egipt.
3. Du-te acum, bate pe Amalec şi nimiceşte cu desăvârşire tot ce-i al lui; să nu-i cruţi, şi să omori bărbaţii şi femeile, copiii şi pruncii, cămilele şi măgarii, boii şi oile.”
(http://bibliapentrusceptici.ro/1-samuel-15/)

Iosua 19:47
47. Ţinutul fiilor lui Dan se întindea şi în afară de acestea. Fiii lui Dan s-au suit şi s-au luptat împotriva lui Leşem; au pus mâna pe el şi l-au trecut prin ascuţişul sabiei; au pus stăpânire pe el, s-au aşezat în el şi l-au numit Dan, după numele tatălui lor, Dan.
(http://bibliapentrusceptici.ro/iosua-19/)

Crime diabolice sub puterea lui Dumnezeu:

Ieremia 15:1-4
1. Domnul mi-a zis: “Chiar dacă Moise şi Samuel s-ar înfăţişa înaintea Mea, tot n-aş fi binevoitor faţă de poporul acesta. Izgoneşte-l dinaintea Mea, ducă-se!
2. Şi dacă-ţi vor zice: “Unde să ne ducem?”, să le răspunzi: “Aşa vorbeşte Domnul: “La moarte, cei sortiţi la moarte, la sabie, cei sortiţi sabiei, la foamete, cei sortiţi foametei, la robie, cei sortiţi robiei!”
3. Căci voi trimite împotriva lor patru feluri de nenorociri, zice Domnul: sabia, ca să-i ucidă, câinii, ca să-i sfâşie, păsările cerului şi fiarele pământului, ca să-i mănânce şi să-i nimicească.
4. Îi voi face de pomină pentru toate împărăţiile pământului, din pricina lui Manase, fiul lui Ezechia, împăratul lui Iuda, şi pentru tot ce a făcut el în Ierusalim.
(http://bibliapentrusceptici.ro/ieremia-15/)

Dumnezeu promite mai multe crime:

Ezechiel 35:7-9
7. Voi preface muntele Seir într-o pustietate şi într-un pustiu şi voi nimici cu desăvârşire din el şi pe cei ce se duc, şi pe cei ce se întorc.
8. Îi voi umple munţii cu morţi; şi cei ucişi de sabie vor cădea pe dealurile tale, în văile tale şi în toate puhoaiele tale.
9. Te voi preface în nişte pustietăţi veşnice, cetăţile nu-ţi vor mai fi locuite, şi veţi şti că Eu sunt Domnul.
(http://bibliapentrusceptici.ro/ezechiel-35/)

Duhul Sfânt, îngerul morţii:

Exod 23:23
23. Îngerul Meu va merge înaintea ta şi te va duce la amoriţi, hetiţi, fereziţi, canaaniţi, heviţi şi iebusiţi, şi-i voi nimici.
(http://bibliapentrusceptici.ro/exod-23/)

Distrugerile lui Ai:

Iosua 8:1-29
1. Domnul a zis lui Iosua: “Nu te teme şi nu te înspăimânta! Ia cu tine pe toţi oamenii de război, scoală-te, suie-te împotriva cetăţii Ai. Iată că îţi dau în mâinile tale pe împăratul din Ai şi pe poporul lui, cetatea lui şi ţara lui.
2. Să faci cetăţii Ai cum ai făcut Ierihonului şi împăratului lui: să păstraţi pentru voi numai prada de război şi vitele. Pune nişte oameni la pândă înapoia cetăţii.”
3. Iosua s-a sculat cu toţi oamenii de război ca să se suie împotriva cetăţii Ai. A ales treizeci de mii de bărbaţi viteji pe care i-a pornit noaptea
4. şi le-a dat următoarea poruncă: “Ascultaţi! Să vă puneţi la pândă înapoia cetăţii; să nu vă depărtaţi mult de cetate şi toţi să fiţi gata.
5. Iar eu şi tot poporul care este cu mine ne vom apropia de cetate. Şi când vor ieşi înaintea noastră, ca întâia dată, noi o s-o luăm la fugă dinaintea lor.
6. Ei ne vor urmări până când îi vom trage departe de cetate, căci vor zice: “Fug dinaintea noastră, ca întâia dată!” Şi vom fugi dinaintea lor.
7. Voi să ieşiţi atunci de la pândă şi să puneţi mâna pe cetate, şi Domnul Dumnezeul vostru o va da în mâinile voastre.
8. După ce veţi lua cetatea, să-i puneţi foc, să faceţi cum a zis Domnul: aceasta este porunca pe care v-o dau.”
9. Iosua i-a pornit, şi s-au dus de s-au aşezat la pândă între Betel şi Ai, la apus de Ai. Iar Iosua a petrecut noaptea aceea în mijlocul poporului.
10. Iosua s-a sculat dis-de-dimineaţă, a cercetat poporul şi a pornit împotriva cetăţii Ai, în fruntea poporului, el şi bătrânii lui Israel.
11. Toţi oamenii de război care erau cu el s-au suit şi s-au apropiat de cetate; când au ajuns în faţa cetăţii, au tăbărât la miazănoapte de Ai, de care erau despărţiţi prin vale.
12. Iosua a luat aproape cinci mii de oameni şi i-a pus la pândă între Betel şi Ai, la apus de cetate.
13. După ce s-a aşezat toată tabăra la miazănoapte de cetate, şi cei de pândă la apus de cetate, Iosua a înaintat în noaptea aceea în mijlocul văii.
14. Când a văzut împăratul cetăţii Ai lucrul acesta, oamenii din Ai s-au sculat în grabă dis-de-dimineaţă şi au ieşit înaintea lui Israel, ca să-l bată. Împăratul s-a îndreptat, cu tot poporul lui, spre un loc hotărât, înspre câmpie, şi nu ştia că înapoia cetăţii o mână de oameni stăteau la pândă împotriva lui.
15. Iosua şi tot Israelul s-au prefăcut că sunt bătuţi şi au fugit pe drumul dinspre pustiu.
16. Atunci tot poporul care era în cetate s-a strâns ca să-i urmărească. Au urmărit pe Iosua şi au fost traşi departe din cetate.
17. N-a rămas niciun om în Ai şi în Betel care să nu fi ieşit împotriva lui Israel. Au lăsat cetatea deschisă şi au urmărit pe Israel.
18. Domnul a zis lui Iosua: “Întinde spre Ai suliţa pe care o ai în mână, căci am s-o dau în mâna ta!” Şi Iosua a întins spre cetate suliţa pe care o avea în mână.
19. De îndată ce şi-a întins mâna, bărbaţii care stăteau la pândă au ieşit repede din locul unde erau; au pătruns în cetate, au luat-o şi s-au grăbit de i-au pus foc.
20. Oamenii din Ai, uitându-se înapoi, au văzut fumul cetăţii suindu-se spre cer şi n-au mai putut să scape în nicio parte. Poporul care fugea spre pustiu s-a întors împotriva celor ce-l urmăreau;
21. căci Iosua şi tot Israelul, văzând cetatea luată de cei ce stăteau la pândă, şi fumul cetăţii suindu-se în sus, s-au întors şi au bătut pe oamenii din Ai.
22. Ceilalţi, de asemenea, le-au ieşit înainte din cetate, şi oamenii din Ai au fost înconjuraţi de Israel din toate părţile. Israel i-a bătut, fără să lase unul cu viaţă, nici vreun fugar;
23. pe împăratul din Ai l-au prins viu şi l-au adus la Iosua.
24. După ce a isprăvit Israel de ucis pe toţi locuitorii din Ai, în câmp şi în pustiu unde îi urmăriseră ei, şi după ce toţi au fost trecuţi în totul prin ascuţişul sabiei, tot Israelul s-a întors la Ai şi a trecut cetatea prin ascuţişul sabiei.
25. În totul au fost douăsprezece mii de inşi ucişi în ziua aceea, bărbaţi şi femei, toţi oameni din Ai.
26. Iosua nu şi-a tras mâna pe care o ţinea întinsă cu suliţa, până ce toţi locuitorii au fost nimiciţi cu desăvârşire.
27. Israel a păstrat pentru sine doar vitele şi prada din cetatea aceasta, după porunca pe care o dăduse lui Iosua, Domnul.
28. Iosua a ars cetatea Ai şi a făcut din ea pentru totdeauna un morman de dărâmături, care se vede până în ziua de azi.
29. A spânzurat de un lemn pe împăratul din Ai şi l-a lăsat pe lemn până seara. La apusul soarelui, Iosua a poruncit să i se coboare trupul de pe lemn; l-au aruncat la intrarea porţii cetăţii şi au ridicat pe el o mare grămadă de pietre, care este până în ziua de azi.
(http://bibliapentrusceptici.ro/iosua-8/)

Crimele de la Ierihon:

Iosua 6:20-21
20. Poporul a scos strigăte, şi preoţii au sunat din trâmbiţe. Când a auzit poporul sunetul trâmbiţei, a strigat tare, şi zidul s-a prăbuşit; poporul s-a suit în cetate, fiecare drept înainte. Au pus mâna pe cetate
21. şi au nimicit-o cu desăvârşire, trecând prin ascuţişul sabiei tot ce era în cetate, bărbaţi şi femei, copii şi bătrâni, până la boi, oi şi măgari.
(http://bibliapentrusceptici.ro/iosua-6/)

Dumnezeu ucide o familie întreagă:

1 Împăraţi 14:9-16
9. Tu ai făcut mai rău decât toţi cei ce au fost înaintea ta: te-ai dus să-ţi faci alţi dumnezei şi chipuri turnate ca să Mă mânii şi M-ai lepădat înapoia ta!
10. De aceea, voi trimite nenorocirea peste casa lui Ieroboam, voi nimici pe oricine este al lui Ieroboam, fie rob, fie slobod în Israel, şi voi mătura casa lui Ieroboam, cum se mătură murdăriile, până va pieri.
11. Cel ce va muri în cetate din casa lui Ieroboam va fi mâncat de câini, şi cel ce va muri pe câmp va fi mâncat de păsările cerului. Căci Domnul a vorbit.
12. Tu, scoală-te şi du-te acasă. Şi cum îţi vor păşi picioarele în cetate, copilul va muri.
13. Tot Israelul îl va plânge şi-l vor îngropa; căci el este singurul din casa lui Ieroboam care va fi pus într-un mormânt, pentru că este singurul din casa lui Ieroboam în care s-a găsit ceva bun înaintea Domnului Dumnezeului lui Israel.
14. Domnul va pune peste Israel un împărat, care va nimici casa lui Ieroboam în ziua aceea. Şi nu se întâmplă oare chiar acum lucrul acesta?
15. Domnul va lovi pe Israel, şi Israel va fi ca trestia clătinată în ape; va smulge pe Israel din această ţară bună, pe care o dăduse părinţilor lor, şi-i va împrăştia dincolo de Râu, pentru că şi-au făcut idoli, mâniind pe Domnul.
16. Va părăsi pe Israel, din pricina păcatelor pe care le-a făcut Ieroboam şi în care a târât şi pe Israel.”
(http://bibliapentrusceptici.ro/1-regi-14/)

Crime în masă:

Judecători 20:48
48. Bărbaţii lui Israel s-au întors la fiii lui Beniamin şi i-au trecut prin ascuţişul sabiei, de la oamenii din cetăţi până la dobitoace şi tot ce au găsit. Au pus de asemenea foc tuturor cetăţilor pe care le-au găsit în cale.
(http://bibliapentrusceptici.ro/judecatori-20/)

Îngerul morţii:

2 Împăraţi 19:35
35. În noaptea aceea, a ieşit îngerul Domnului şi a ucis în tabăra asirienilor o sută optzeci şi cinci de mii de oameni. Şi când s-au sculat dimineaţa, iată că toţi erau nişte trupuri moarte.
(http://bibliapentrusceptici.ro/2-regi-19/)

Omorâţi vecinii:

Exod 32:26-29
26. s-a aşezat la uşa taberei şi a zis: “Cine este pentru Domnul să vină la mine!” Şi toţi copiii lui Levi s-au strâns la el.
27. El le-a zis: “Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israel: “Fiecare din voi să se încingă cu sabia; mergeţi şi străbateţi tabăra de la o poartă la alta, şi fiecare să omoare pe fratele, pe prietenul şi pe ruda sa.”
28. Copiii lui Levi au făcut după porunca lui Moise; şi aproape trei mii de oameni au pierit în ziua aceea din popor.
29. Moise a zis: “Predaţi-vă azi în slujba Domnului, chiar cu jertfa fiului şi fratelui vostru, pentru ca binecuvântarea Lui să vină astăzi peste voi!”
(http://bibliapentrusceptici.ro/exod-32/)

Omorâţi familiile păcătoşilor:

Iosua 7:19-26
19. Iosua a zis lui Acan: “Fiule, dă slavă Domnului Dumnezeului lui Israel, mărturiseşte şi spune-mi ce ai făcut, nu-mi ascunde nimic.”
20. Acan a răspuns lui Iosua şi a zis: “Este adevărat că am păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului lui Israel şi iată ce am făcut:
21. am văzut în pradă o manta frumoasă de Şinear, două sute de sicli de argint şi o placă de aur în greutate de cincizeci de sicli; le-am poftit şi le-am luat; iată, sunt ascunse în pământ în mijlocul cortului meu, şi argintul este pus sub ele.”
22. Iosua a trimis nişte oameni, care au alergat în cort; şi iată că lucrurile erau ascunse în cortul lui Acan, şi argintul era sub ele.
23. Le-au luat din mijlocul cortului, le-au adus lui Iosua şi tuturor copiilor lui Israel şi le-au pus înaintea Domnului.
24. Iosua şi tot Israelul împreună cu el au luat pe Acan, fiul lui Zerah, argintul, mantaua, placa de aur, pe fiii şi fiicele lui Acan, boii lui, măgarii, oile, cortul lui şi tot ce era al lui; şi i-au suit în valea Acor.
25. Iosua a zis: “Pentru ce ne-ai nenorocit? Şi pe tine te va nenoroci Domnul azi.” Şi tot Israelul i-a ucis cu pietre. I-au ars în foc, i-au ucis cu pietre
26. şi au ridicat peste Acan un morman mare de pietre, care se vede până în ziua de azi. Şi Domnul S-a întors din iuţimea mâniei Lui. Din pricina acestei întâmplări s-a dat până în ziua de azi locului aceluia numele de valea Acor.
(http://bibliapentrusceptici.ro/iosua-7/)

Omorâţi credincioşii altor religii:

Numeri 25:1-9
1. Israel locuia în Sitim; şi poporul a început să se dea la curvie cu fetele lui Moab.
2. Ele au poftit poporul la jertfele dumnezeilor lor; şi poporul a mâncat şi s-a închinat până la pământ înaintea dumnezeilor lor.
3. Israel s-a alipit de Baal-Peor, şi Domnul S-a aprins de mânie împotriva lui Israel.
4. Domnul a zis lui Moise: “Strânge pe toate căpeteniile poporului şi spânzură pe cei vinovaţi înaintea Domnului în faţa soarelui, pentru ca să se întoarcă de la Israel mânia aprinsă a Domnului.”
5. Moise a zis judecătorilor lui Israel: “Fiecare din voi să ucidă pe aceia dintre ai lui care s-au alipit de Baal-Peor.”
6. Şi iată că un bărbat dintre copiii lui Israel a venit şi a adus la fraţii lui pe o madianită, sub ochii lui Moise şi sub ochii întregii adunări a copiilor lui Israel, pe când plângeau la uşa Cortului întâlnirii.
7. La vederea acestui lucru, Fineas, fiul lui Eleazar, fiul preotului Aaron, s-a sculat din mijlocul adunării şi a luat o suliţă în mână.
8. S-a luat după omul acela din Israel până în cortul lui, i-a străpuns prin pântece pe amândoi: atât pe bărbatul acela din Israel cât şi pe femeia aceea. Şi a încetat astfel urgia care izbucnise printre copiii lui Israel.
9. Douăzeci şi patru de mii au murit loviţi de urgia aceea.
(http://bibliapentrusceptici.ro/numeri-25/)

Alte crime:

1 Împăraţi 18:36-40
36. În clipa când se aducea jertfa de seară, prorocul Ilie s-a apropiat şi a zis: “Doamne Dumnezeul lui Avraam, Isaac şi Israel! Fă să se ştie astăzi că Tu eşti Dumnezeu în Israel, că eu sunt slujitorul Tău şi că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta.
37. Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă, pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, eşti adevăratul Dumnezeu, şi să le întorci astfel inima spre bine!”
38. Atunci a căzut foc de la Domnul şi a mistuit arderea de tot, lemnele, pietrele şi pământul, şi a supt şi apa care era în şanţ.
39. Când a văzut tot poporul lucrul acesta, au căzut cu faţa la pământ şi au zis: “Domnul este adevăratul Dumnezeu! Domnul este adevăratul Dumnezeu!”
40. “Puneţi mâna pe prorocii lui Baal”, le-a zis Ilie, “niciunul să nu scape!” Şi au pus mâna pe ei. Ilie i-a coborât la pârâul Chison şi i-a înjunghiat acolo.
(http://bibliapentrusceptici.ro/1-regi-18/)

Omorârea celor din Babilon:

Ieremia 50:21-22
21. Suie-te împotriva ţării de două ori răzvrătită, împotriva locuitorilor ei, şi pedepseşte-i! Urmăreşte, măcelăreşte, nimiceşte-i! – zice Domnul – şi împlineşte în totul poruncile Mele!
22. Strigăte de război răsună în ţară, şi prăpădul este mare.
(http://bibliapentrusceptici.ro/ieremia-50/)

Mica a omorât tot oraşul:

Judecători 18:27-29
27. Au ridicat, dar, ce făcuse Mica şi au luat pe preotul care era în slujba lui şi s-au năpustit asupra Laisului, asupra unui popor liniştit şi în pace; l-au trecut prin ascuţişul sabiei şi au ars cetatea.
28. Nimeni n-a izbăvit-o, căci era departe de Sidon, şi locuitorii ei n-aveau nicio legătură cu alţi oameni: ea era în valea care se întinde spre Bet-Rehob. Fiii lui Dan au zidit din nou cetatea şi au locuit în ea;
29. au numit-o Dan, după numele lui Dan, tatăl lor, care se născuse lui Israel; dar cetatea se chema mai înainte Lais.
(http://bibliapentrusceptici.ro/judecatori-18/)

Iisus spune bărbaţilor că e ok să se castreze pentru
a ajunge în împărăţia lui Dumnezeu (DEX FÁMEN= Bărbat castrat):

Matei 19:11-12
11. El le-a răspuns: “Nu toţi pot primi cuvântul acesta, ci numai aceia cărora le este dat.
12. Fiindcă sunt fameni, care s-au născut aşa din pântecele maicii lor; sunt fameni, care au fost făcuţi fameni de oameni; şi sunt fameni, care singuri s-au făcut fameni pentru Împărăţia cerurilor. Cine poate să primească lucrul acesta, să-l primească.”
(http://bibliapentrusceptici.ro/matei-19/)

Uciderea persoanelor ce se închinau la alt zeu:

2 Regi 10:19-30
19. Acum, chemaţi la mine pe toţi prorocii lui Baal, pe toţi slujitorii lui şi pe toţi preoţii lui, fără să lipsească unul, căci vreau să aduc o mare jertfă lui Baal: oricine va lipsi va muri.” Iehu lucra cu viclenie, ca să omoare pe toţi slujitorii lui Baal.
20. El a zis: “Vestiţi o sărbătoare în cinstea lui Baal!” Şi au vestit-o.
21. A trimis soli în tot Israelul. Şi au venit toţi slujitorii lui Baal; n-a fost unul care să nu fi venit. Au intrat în templul lui Baal, aşa încât templul lui Baal s-a umplut de la un capăt până la celălalt.
22. Iehu a zis celui ce păzea odaia cu veşmintele: “Scoate veşminte pentru toţi slujitorii lui Baal.” Şi omul acela a scos veşminte pentru ei.
23. Atunci Iehu a venit în templul lui Baal cu Ionadab, fiul lui Recab, şi a zis slujitorilor lui Baal: “Căutaţi şi vedeţi să nu fie niciun slujitor al Domnului aici, ci să fie numai slujitori de ai lui Baal.”
24. Şi au intrat să aducă jertfe şi arderi de tot. Iehu pusese afară optzeci de oameni şi le zisese: “Cine va lăsa să scape vreunul din oamenii pe care-i dau pe mâna voastră va răspunde de viaţa lui cu a sa.”
25. Când au isprăvit de adus arderile de tot, Iehu a zis alergătorilor şi căpeteniilor: “Intraţi şi loviţi-i: unul să nu iasă.” Şi i-au lovit cu ascuţişul sabiei. Alergătorii şi căpeteniile i-au aruncat acolo şi s-au dus până la odaia din fund a templului lui Baal.
26. Au scos afară stâlpii Astarteii din casa lui Baal şi i-au ars.
27. Au sfărâmat stâlpul lui Baal, au dărâmat şi templul lui Baal şi l-au prefăcut într-o hazna de gunoi, care a rămas în picioare până în ziua de azi.
28. Iehu a nimicit pe Baal din mijlocul lui Israel,
29. dar nu s-a abătut de la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască, n-a părăsit viţeii de aur din Betel şi Dan.
30. Domnul a zis lui Iehu: “Pentru că ai adus bine la îndeplinire ce este plăcut înaintea Mea şi ai făcut casei lui Ahab tot ce era după voia Mea, fiii tăi până la al patrulea neam vor şedea pe scaunul de domnie al lui Israel.”
(http://bibliapentrusceptici.ro/2-regi-10/)

Judecatori 21:10-14
10. Atunci adunarea a trimis împotriva lor douăsprezece mii de ostaşi, dându-le porunca aceasta: “Duceţi-vă şi treceţi prin ascuţişul sabiei pe locuitorii din Iabes, din Galaad, cu femeile şi copiii.
11. Iată ce să faceţi: să nimiciţi cu desăvârşire orice bărbat şi orice femeie care a cunoscut împreunarea cu bărbat.”
12. Au găsit între locuitorii din Iabes, din Galaad, patru sute de fete fecioare, care nu se culcaseră cu bărbat, şi le-au adus în tabără la Silo; care este în ţara Canaanului.”
13. Toată adunarea a trimis soli să vorbească fiilor lui Beniamin care erau la stânca Rimon şi să le vestească pacea.
14. În timpul acela beniamiţii s-au întors şi li s-au dat de neveste acelea pe care le lăsaseră cu viaţă din femeile din Iabes, din Galaad. Dar nu erau destule.
(http://bibliapentrusceptici.ro/judecători-21/)

Iar cetăţi nimicite cu copii cu tot:

Iosua 6:21-24
21. şi au nimicit-o cu desăvârşire, trecând prin ascuţişul sabiei tot ce era în cetate, bărbaţi şi femei, copii şi bătrâni, până la boi, oi şi măgari.
22. Iosua a zis celor doi bărbaţi care iscodiseră ţara: “Intraţi în casa curvei şi scoateţi din ea pe femeia aceea şi pe toţi ai ei, cum i-aţi jurat.”
23. Tinerii, iscoadele, au intrat şi au scos pe Rahav, pe tatăl ei, pe mama ei, pe fraţii ei şi pe toţi ai ei; au scos afară pe toţi cei din familia ei şi i-au aşezat afară din tabăra lui Israel.
24. Cetatea au ars-o împreună cu tot ce se afla în ea; numai argintul, aurul şi toate lucrurile de aramă şi de fier le-au pus în vistieria Casei Domnului.
(http://bibliapentrusceptici.ro/iosua-6/)

Cu prunci cu tot:

Deuteronom 3:2-7
2. Domnul mi-a zis: “Nu te teme de el; căci îl dau în mâinile tale, pe el şi tot poporul lui şi ţara lui; să te porţi cu el cum te-ai purtat cu Sihon, împăratul amoriţilor, care locuia la Hesbon.”
3. Şi Domnul Dumnezeul nostru a mai dat în mâinile noastre şi pe Og, împăratul Basanului, cu tot poporul lui; l-am bătut şi n-am lăsat să scape niciunul din oamenii lui.
4. I-am luat atunci toate cetăţile şi n-a fost una care să nu cadă în stăpânirea noastră: şaizeci de cetăţi, tot ţinutul Argob, împărăţia lui Og din Basan.
5. Toate cetăţile acestea erau întărite, cu ziduri înalte, cu porţi şi zăvoare, afară de cetăţile fără ziduri care erau foarte multe la număr.
6. Le-am nimicit cu desăvârşire, cum făcusem cu Sihon, împăratul Hesbonului; am nimicit cu desăvârşire toate cetăţile împreună cu bărbaţii, femeile şi pruncii.
7. Iar toate vitele şi prada din cetăţi le-am luat pentru noi.
(http://bibliapentrusceptici.ro/deuteronom-3/)

Nimicirea copiilor:

Exod 11:4-5
4. Moise a zis: “Aşa vorbeşte Domnul: “Pe la miezul nopţii, voi trece prin Egipt;
5. şi toţi întâii născuţi din ţara Egiptului vor muri, de la întâiul născut al lui faraon, care şade pe scaunul lui de domnie, până la întâiul născut al roabei care stă la râşniţă, şi până la toţi întâii născuţi ai dobitoacelor.
(http://bibliapentrusceptici.ro/exod-11/)

Se poate deduce că au fost omorâţi şi copii:

Geneza 19:24-25
24. Atunci Domnul a făcut să plouă peste Sodoma şi peste Gomora pucioasă şi foc de la Domnul din cer.
25. A nimicit cu desăvârşire cetăţile acelea, toată câmpia şi pe toţi locuitorii cetăţilor şi tot ce creştea pe pământ.
(http://bibliapentrusceptici.ro/geneza-19/)

Femei luate pradă:

Judecători 5:30
30. “Negreşit, au găsit pradă! Şi-o împart: o fată, două fete de fiecare om; pradă de haine vopsite pentru Sisera; pradă de haine vopsite, cusute la gherghef, două haine vopsite şi cusute la gherghef, de pus pe grumazul biruitorului!”
(http://bibliapentrusceptici.ro/judecători-5/)

Având în vedere că mai sus pradă putea însemna şi oameni:

Deuteronom 13:16
16. Să strângi toată pradă în mijlocul pieţei şi să arzi de tot cu foc cetatea şi toată pradă ei, înaintea Domnului Dumnezeului tău: să rămână pentru totdeauna un morman de dărâmături, şi niciodată să nu fie zidită din nou.
(http://bibliapentrusceptici.ro/deuteronom-13/)

2 Regi 23:19-24
19. Iosia a mai înlăturat toate templele idoleşti ale înălţimilor care se aflau în cetăţile Samariei şi pe care le făcuseră împăraţii lui Israel ca să mânie pe Domnul; a făcut cu ele întocmai cum făcuse în Betel.
20. A înjunghiat pe altare pe toţi preoţii înălţimilor, care erau acolo, şi a ars pe ele oase de oameni. Apoi s-a întors la Ierusalim.
21. Împăratul a dat următoarea poruncă întregului popor: “Prăznuiţi Paştile în cinstea Domnului Dumnezeului vostru cum este scris în această carte a legământului.”
22. Paşti ca acesta nu se prăznuise din vremea când judecau judecătorii pe Israel şi în tot timpul împăraţilor lui Israel şi împăraţilor lui Iuda.
23. Ci abia în al optsprezecelea an al împăratului Iosia s-a prăznuit acest Paşti în cinstea Domnului, la Ierusalim.
24. Mai mult, Iosia a stârpit pe cei ce chemau duhurile, pe cei ce spuneau viitorul, terafimii, idolii şi toate urâciunile care se vedeau în ţara lui Iuda şi la Ierusalim, ca să împlinească astfel cuvintele Legii, scrise în cartea pe care o găsise preotul Hilchia în Casa Domnului. (http://bibliapentrusceptici.ro/2-regi-23/)

Jertfă umană pentru Dumnezeu:

Iosua 7:15
15. Cine va fi arătat prin sorţi că a luat din ce era dat spre nimicire va fi ars în foc, el şi tot ce este al lui, pentru că a călcat legământul Domnului şi a făcut o miselie în Israel.”
(http://bibliapentrusceptici.ro/iosua-7/)

Propriul copil că jertfă umană pentru Dumnezeu:

Judecători 11:30-40
30. Iefta a făcut o juruinţă Domnului şi a zis: “Dacă vei da în mâinile mele pe fiii lui Amon,
31. oricine va ieşi pe porţile casei mele înaintea mea, la întoarcerea mea fericită de la fiii lui Amon, va fi închinat Domnului şi-l voi aduce ca ardere de tot.”
32. Iefta a pornit împotriva fiilor lui Amon, şi Domnul i-a dat în mâinile lui.
33. Le-a pricinuit o foarte mare înfrângere, de la Aroer până spre Minit, loc care cuprindea douăzeci de cetăţi, şi până la Abel-Cheramim. Şi fiii lui Amon au fost smeriţi înaintea copiilor lui Israel.
34. Iefta s-a întors acasă la Miţpa. Şi iată că fiica sa i-a ieşit înainte cu timpane şi jocuri. Ea era singurul lui copil; n-avea fii şi nici altă fată.
35. Cum a văzut-o, el şi-a rupt hainele şi a zis: “Ah! fata mea! Adânc mă loveşti şi mă tulburi! Am făcut o juruinţă Domnului şi n-o pot întoarce.”
36. Ea i-a zis: “Tată, ai făcut o juruinţă Domnului, fă-mi potrivit cu ceea ce ţi-a ieşit din gură, acum când Domnul te-a răzbunat pe vrăjmaşii tăi, pe fiii lui Amon.”
37. Şi ea a zis tatălui său: “Atât îngăduie-mi: lasă-mă slobodă două luni, ca să mă duc să mă cobor în munţi şi să-mi plâng fecioria cu tovarăşele mele.”
38. El a răspuns: “Du-te!” Şi a lăsat-o slobodă două luni. Ea s-a dus cu tovarăşele ei şi şi-a plâns fecioria pe munţi.
39. După cele două luni, s-a întors la tatăl ei, şi el a împlinit cu ea juruinţa pe care o făcuse. Ea nu cunoscuse împreunarea cu bărbat. De atunci s-a făcut în Israel obiceiul
40. ca, în toţi anii, fetele lui Israel se duc să prăznuiască pe fiica lui Iefta, galaaditul, patru zile pe an.
(http://bibliapentrusceptici.ro/judecători-11/)

Uciderea copiilor că jertfă pentru Dumnezeu:

(“pune-mi deoparte ca sfânt” se arată mai târziu că înseamnă jertfă prin ucidere; Leviții au găsit însă o metodă bună de răscumpărare: un miel.)

Exod 13:1-15
1. Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
2. “Pune-Mi deoparte ca sfânt pe orice întâi născut, pe orice întâi născut dintre copiii lui Israel, atât dintre oameni, cât şi dintre dobitoace: este al Meu.”
3. Moise a zis poporului: “Aduceţi-vă aminte de ziua aceasta, când aţi ieşit din Egipt, din casa robiei; căci cu mână puternică v-a scos Domnul de acolo. Să nu mâncaţi pâine dospită.
4. Astăzi ieşiţi, în luna spicelor.
5. Când te va duce Domnul în ţara canaaniţilor, hetiţilor, amoriţilor, heviţilor şi iebusiţilor, pe care a jurat părinţilor tăi că ţi-o va da, ţară unde curge lapte şi miere, să ţii următoarea slujbă în luna aceasta:
6. Timp de şapte zile, să mănânci azime; şi în ziua a şaptea, să fie o sărbătoare în cinstea Domnului.
7. În timpul celor şapte zile, să mâncaţi azime; să nu se vadă la tine nimic dospit, nici aluat, pe toată întinderea ţării tale.
8. Să spui atunci fiului tău: “Aceasta este spre pomenirea celor ce a făcut Domnul pentru mine, când am ieşit din Egipt.”
9. Să-ţi fie ca un semn pe mână şi ca un semn de aducere aminte pe frunte între ochii tăi, pentru ca legea Domnului să fie întotdeauna în gura ta; căci cu mână puternică te-a scos Domnul din Egipt.
10. Să ţii porunca aceasta la vremea hotărâtă, din an în an.
11. Când te va aduce Domnul în ţara canaaniţilor, cum a jurat ţie şi părinţilor tăi, şi când ţi-o va da,
12. să închini Domnului pe orice întâi născut, chiar pe orice întâi născut din vitele pe care le vei avea: orice parte bărbătească este a Domnului.
13. Să răscumperi cu un miel pe orice întâi născut al măgăriţei; iar dacă nu-l vei răscumpăra, să-i frângi gâtul. Să răscumperi de asemenea pe orice întâi născut de parte bărbătească dintre fiii tăi.
14. Şi când te va întreba fiul tău într-o zi: “Ce înseamnă lucrul acesta?”, să-i răspunzi: “Prin mâna Lui cea atotputernică, Domnul ne-a scos din Egipt, din casa robiei;
15. şi, fiindcă faraon se încăpăţâna şi nu voia să ne lase să plecăm, Domnul a omorât pe toţi întâii născuţi din ţara Egiptului, de la întâii născuţi ai oamenilor până la întâii născuţi ai dobitoacelor. Iată de ce aduc jertfă Domnului pe orice întâi născut de parte bărbătească şi răscumpăr pe orice întâi născut dintre fiii mei.
(http://bibliapentrusceptici.ro/exod-13/)

Oamenii omorâţi că jertfă pentru Dumnezeu:

Levitic 27:28-29
28. Tot ce va dărui un om Domnului prin făgăduinţă, din ce are, nu va putea nici să se vândă, nici să se răscumpere: fie om, fie dobitoc, fie un ogor din moşia lui; tot ce va fi dăruit Domnului prin făgăduinţă va fi un lucru preasfânt pentru Domnul.
29. Niciun om închinat Domnului prin făgăduinţă nu va putea fi răscumpărat, ci va fi omorât. (http://bibliapentrusceptici.ro/levitic-27/)

Aduce Dumnezeu pacea?

Luca 12:47-53
47. Robul acela, care a ştiut voia stăpânului său, şi nu s-a pregătit deloc şi n-a lucrat după voia lui, va fi bătut cu multe lovituri.
48. Dar cine n-a ştiut-o, şi a făcut lucruri vrednice de lovituri, va fi bătut cu puţine lovituri. Cui i s-a dat mult, i se va cere mult; şi cui i s-a încredinţat mult, i se va cere mai mult.
49. Eu am venit să arunc un foc pe pământ. Şi ce vreau decât să fie aprins chiar acum!
50. Am un botez cu care trebuie să fiu botezat şi cât de mult doresc să se îndeplinească!
51. Credeţi că am venit să aduc pace pe pământ? Eu vă spun: nu; ci mai degrabă dezbinare.
52. Căci, de acum înainte, din cinci care vor fi într-o casă, trei vor fi dezbinaţi împotriva a doi, şi doi împotriva a trei.
53. Tatăl va fi dezbinat împotriva fiului, şi fiul împotriva tatălui; mama împotriva fiicei, şi fiica împotriva mamei; soacra împotriva nurorii, şi nora împotriva soacrei.”
(http://bibliapentrusceptici.ro/luca-12/)

Noul Testament – Dumnezeu nu contestă sclavia:

1 Timotei 6:1
1. Toţi cei ce sunt sub jugul robiei să socotească pe stăpânii lor vrednici de toată cinstea, că Numele lui Dumnezeu şi învăţătură să nu fie vorbite de rău.
(http://bibliapentrusceptici.ro/1-timotei-6/)

Despre sclavie:

Efeseni 6:5
5. Robilor, ascultaţi de stăpânii voştri pământeşti, cu frică şi cutremur, în curăţie de inima, că de Hristos.
(http://bibliapentrusceptici.ro/efeseni-6/)

Și mai multă sclavie:

1 Petru 2:18
18. Slugilor, fiţi supuse stăpânilor voştri cu toată frică, nu numai celor ce sunt buni şi blânzi, ci şi celor greu de mulţumit.
(http://bibliapentrusceptici.ro/1-petru-2/)

Regulă referitoare la sclavi:

Exod 21:20-21
20. Dacă un om va lovi cu băţul pe robul sau, fie bărbat, fie femeie, şi robul moare sub mâna lui, stăpânul să fie pedepsit.
21. Dar dacă mai trăieşte o zi sau două, stăpânul să nu fie pedepsit; căci este argintul lui.
(http://bibliapentrusceptici.ro/exod-21/)

Curiozitatea se pedepseşte cu moartea:

(CHIVOT, chivoturi, s. n. Casetă de argint în formă de bisericuţa aşezată în altar, în care se păstrează sfânta împărtăşanie. Lada în care evreii mozaici ţineau tablele legii.)

1 Samuel 6:19
19. Domnul a lovit pe oamenii din Bet-Semes, când s-au uitat în chivotul Domnului; a lovit şaptezeci de oameni din popor. Şi poporul a plâns, pentru că Domnul îl lovise cu o mare urgie. (http://bibliapentrusceptici.ro/1-samuel-6/)

Vânzarea şi cumpărarea sclavilor ca pe animale:

Levitic 25:44-46
44. Dacă vrei să ai robi şi roabe, să-i iei de la neamurile care va înconjoară; de la ele să cumpăraţi robi şi roabe.
45. Veţi putea să-i cumpăraţi şi dintre copiii străinilor care vor locui la ţine şi din familiile lor, pe care le vor naşte în ţară voastră; ei vor fi averea voastră.
46. Îi puteţi lasă moştenire copiilor voştri după voi, că pe o moşie; şi puteţi să-i ţineţi astfel robi pe veci. Dar cât despre fraţii voştri, copiii lui Israel, niciunul din voi să nu stăpânească pe fratele sau cu asprime.
(http://bibliapentrusceptici.ro/levitic-25/)

Viol:

Zaharia 14:1-2
1. Iată, vine ziua Domnului, când prăzile tale vor fi împărţite în mijlocul tău.
2. Atunci voi strânge toate neamurile la război împotriva Ierusalimului. Cetatea va fi luată, casele vor fi jefuite, şi femeile, batjocorite; jumătate din cetate va merge în robie, dar rămăşiţă poporului nu va fi nimicită cu desăvârşire din cetate.
(http://bibliapentrusceptici.ro/zaharia-14/)

Vânzare de sclavi şi sclavie sexuală:

Exod 21:7-11
7. Dacă un om îşi va vinde fata că roabă, ea să nu iasă cum ies robii.
8. Dacă nu va plăcea stăpânului ei, care o luase de nevasta, el să-i înlesnească răscumpărarea; dar nu va avea dreptul s-o vândă unor străini, dacă nu-şi va ţine cuvântul.
9. Dacă o da de nevasta fiului sau, să se poarte cu ea după dreptul fiicelor.
10. Dacă-i va lua o altă nevasta, nu va scădea nimic pentru cea dintâi din hrană, din îmbrăcăminte şi din dreptul ei de soţie.
11. Dacă nu-i face aceste trei lucruri, ea va putea ieşi, fără nicio despăgubire, fără să dea bani.
(http://bibliapentrusceptici.ro/exod-21/)

Violul femeilor prizoniere:

Deuteronom 21:10-13
10. Când vei merge la război împotriva vrăjmaşilor tăi, dacă Domnul îi da în mâinile tale, şi vei lua prinşi din ei,
11. poate că printre cei prinşi vei vedea o femeie frumoasă şi vei dori s-o iei de nevasta.
12. Atunci s-o aduci înăuntrul casei tale. Ea să-şi radă capul şi să-şi taie unghiile,
13. să-şi lepede hainele pe care le purta când a fost prinsă, să locuiască în casă ta şi să plângă pe tatăl şi pe mama ei o luna de zile. După aceea, să te duci la ea, să-i fii bărbat, şi ea să-ţi fie nevasta.
(http://bibliapentrusceptici.ro/deuteronom-21/)

Poligamie promovată de Dumnezeu (viol + ucide copilul):

2 Samuel 12:11-15
11. Aşa vorbeşte Domnul: “Iată, din casa ta voi ridica nenorocirea împotriva ta şi voi lua sub ochii tăi pe nevestele tale şi le voi da altuia care se va culca cu ele în faţa soarelui acestuia.
12. Căci ai lucrat pe ascuns; Eu însă voi face lucrul acesta în faţa întregului Israel şi în faţa soarelui.”
13. David a zis lui Natan: “Am păcătuit împotriva Domnului!” Şi Natan a zis lui David: “Domnul îţi iartă păcatul, nu vei muri.
14. Dar, pentru că ai făcut pe vrăjmaşii Domnului să-L hulească, săvârşind fapta aceasta, fiul care ţi s-a născut va muri.”
15. Şi Natan a plecat acasă. Domnul a lovit copilul pe care-l născuse lui David nevasta lui Urie, şi a fost greu bolnav.
(http://bibliapentrusceptici.ro/2-samuel-12/)

Moarte victimei violului:

Deuteronom 22:23-24
23. Dacă o fată fecioară este logodită, şi o întâlneşte un om în cetate şi se culcă cu ea,
24. să-i aduceţi pe amândoi la poartă cetăţii, să-i ucideţi cu pietre şi să moară amândoi: fata, pentru că n-a ţipat în cetate, şi omul, pentru că a necinstit pe nevasta aproapelui sau. Să cureţi astfel răul din mijlocul tău.
(Lui Dumnezeu nu îi pasă de victima ci de faptul că a fost
încălcată “proprietatea”(femeia) unui bărbat.)

(http://bibliapentrusceptici.ro/deuteronom-22/)

Victima violului e obligată să se mărite cu agresorul:

Deuteronom 22:28-29
28. Dacă un om întâlneşte o fată fecioara nelogodita, o apucă cu silă şi se culcă cu ea, şi se întâmplă să fie prinşi,
29. omul care s-a culcat cu ea să dea tatălui fetei cincizeci de şicli de argint; şi pentru că a necinstit-o, s-o ia de nevasta, şi nu va putea s-o gonească, toată viaţă lui. (http://bibliapentrusceptici.ro/deuteronom-22/)

Efeseni 5:21-33
21. Supuneţi-vă unii altora în frica lui Hristos.
22. Nevestelor, fiţi supuse bărbaţilor voştri ca Domnului;
23. căci bărbatul este capul nevestei, după cum şi Hristos este Capul Bisericii, El, Mântuitorul trupului.
24. Şi după cum Biserica este supusă lui Hristos, tot aşa şi nevestele să fie supuse bărbaţilor lor în toate lucrurile.
25. Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea,
26. ca s-o sfinţească, după ce a curăţat-o prin botezul cu apă prin Cuvânt,
27. ca să înfăţişeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă şi fără prihană.
28. Tot aşa trebuie să-şi iubească şi bărbaţii nevestele, ca pe trupurile lor. Cine îşi iubeşte nevasta se iubeşte pe sine însuşi.
29. Căci nimeni nu şi-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrăneşte, îl îngrijeşte cu drag, ca şi Hristos Biserica;
30. pentru că noi suntem mădulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui şi os din oasele Lui.
31. “De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de nevasta sa, şi cei doi vor fi un singur trup.”
32. Taina aceasta este mare – (vorbesc despre Hristos şi despre Biserică). –
33. Încolo, fiecare din voi să-şi iubească nevasta ca pe sine; şi nevasta să se teamă de bărbat.
(http://bibliapentrusceptici.ro/efeseni-5/)

Iar viol:

Deuteronom 20:13-16
13. Şi după ce Domnul Dumnezeul tău o va da în mâinile tale, să treci prin ascuţişul sabiei pe toţi cei de parte bărbătească.
14. Dar să iei pentru tine nevestele, copiii, vitele şi tot ce va mai fi în cetate, toată pradă, şi să mănânci toată pradă vrăjmaşilor tăi, pe care ţi-i va da în mâna Domnul Dumnezeul tău.
15. Aşa să faci cu toate cetăţile care vor fi foarte departe de ţine şi care nu fac parte din cetăţile neamurilor acestora.
16. Dar în cetăţile popoarelor acestora, a căror ţară ţi-o da că moştenire Domnul Dumnezeul tău, să nu laşi cu viaţă nimic care suflă.
(http://bibliapentrusceptici.ro/deuteronom-20/)

Noul Testament: cu frica în sân:

1 Petru 3:1-5
1. Tot astfel, nevestelor, fiţi supuse şi voi bărbaţilor voştri; pentru ca, dacă unii nu ascultă Cuvântul, să fie câştigaţi fără cuvânt, prin purtarea nevestelor lor,
2. când vă vor vedea felul vostru de trai: curat şi în temere.
3. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor,
4. ci să fie omul ascuns al inimii, în curăţia nepieritoare a unui duh blând şi liniştit, care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu.
5. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei, care nădăjduiau în Dumnezeu şi erau supuse bărbaţilor lor;
(http://bibliapentrusceptici.ro/1-petru-3/)

Acceptul sclaviei în Noul Testament:

1 Petru 2:18-19
18. Slugilor, fiţi supuse stăpânilor voştri cu toată frică, nu numai celor ce sunt buni şi blânzi, ci şi celor greu de mulţumit.
19. Căci este un lucru plăcut dacă cineva, pentru cugetul lui faţă de Dumnezeu, suferă întristare şi suferă pe nedrept. (http://bibliapentrusceptici.ro/1-petru-2/)

Misoginism:
“va fi mântuită prin naşterea de fii” şi nu de fiice.

1 Timotei 2:11-15
11. Femeia să înveţe în tăcere, cu toată supunerea.
12. Femeii nu-i dau voie să înveţe pe alţii, nici să se ridice mai presus de bărbat, ci să stea în tăcere.
13. Căci întâi a fost întocmit Adam, şi apoi Eva.
14. Şi nu Adam a fost amăgit; ci femeia, fiind amăgită, s-a făcut vinovată de călcarea poruncii.
15. Totuşi ea va fi mântuită prin naşterea de fii, dacă stăruie cu smerenie în credinţă, în dragoste şi în sfinţenie.
(http://bibliapentrusceptici.ro/1-timotei-2/)

Acceptul sclaviei în Noul Testament:

Coloseni 3:22
22. Robilor, ascultaţi în toate lucrurile pe stăpânii voştri pământeşti; nu numai când sunteţi sub ochii lor, că cei ce caută să placă oamenilor, ci cu curăţie de inima, că unii care va temeţi de Domnul.
(http://bibliapentrusceptici.ro/coloseni-3/)

Coloseni 3:18
18. Nevestelor, fiţi supuse bărbaţilor voştri, cum se cuvine în Domnul.
(http://bibliapentrusceptici.ro/coloseni-3/)

Noul Testament – femeile nu au voie să vorbească în adunări:

1 Corinteni 14:34-37
34 Femeile să tacă în adunări, căci lor nu le este îngăduit să ia cuvântul în ele, ci să fie supuse, cum zice şi Legea.
35 Dacă voiesc să capete învăţătură asupra unui lucru, să întrebe pe bărbaţii lor acasă; căci este ruşine pentru o femeie să vorbească în biserica.
36 Ce? De la voi a pornit Cuvântul lui Dumnezeu? Sau numai până la voi a ajuns el?
37 Dacă crede cineva că este proroc sau insuflat de Dumnezeu, să înţeleagă că ce va scriu eu este o porunca a Domnului.
(http://bibliapentrusceptici.ro/1-corinteni-14/)

Noul Testament- Ierarhia:

1 Corinteni 11:3-10
3 Dar vreau să ştiţi că Hristos este Capul oricărui bărbat; că bărbatul este capul femeii şi că Dumnezeu este Capul lui Hristos.
4 Orice bărbat care se roagă sau proroceşte cu capul acoperit îşi necinsteşte Capul sau.
5 Dimpotrivă, orice femeie care se roagă sau proroceşte cu capul dezvelit îşi necinsteşte capul ei, pentru că este că una care ar fi rasă.
6 Dacă o femeie nu se înveleşte, să se şi tundă! Iar, dacă este ruşine pentru o femeie să fie tunsă ori rasă, să se învelească.
7 Bărbatul nu este dator să-şi acopere capul, pentru că el este chipul şi slavă lui Dumnezeu, pe când femeia este slavă bărbatului.
8 În adevăr, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat;
9 şi nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat.
10 De aceea, femeia, din pricina îngerilor, trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii ei. (http://biblia.resursecrestine.ro/1-corinteni/11)

Dumnezeu este pro uciderea pruncilor
(cum rămâne cu anti-avortul?):

Osea 13:16
16. Samaria este pedepsită pentru că s-a răzvrătit împotriva Dumnezeului ei. Vor cădea ucişi de sabie; pruncii lor vor fi zdrobiţi şi vor spintecă pântecele femeilor lor însărcinate.
(http://bibliapentrusceptici.ro/osea-13/)

Pruncucidere şi viol:

Numeri 31:7-18
7. Au înaintat împotriva Madianului, după porunca pe care o dăduse lui Moise, Domnul; şi au omorât pe toţi bărbaţii.
8. Împreună cu toţi ceilalţi, au omorât şi pe împăraţii Madianului: Evi, Rechem, Tur, Hur şi Reba, cei cinci împăraţi ai Madianului; au ucis cu sabia şi pe Balaam, fiul lui Beor.
9. Copiii lui Israel au luat prinse pe femeile madianitilor cu pruncii lor şi le-au jefuit toate vitele, toate turmele şi toate bogăţiile.
10. Le-au ars toate cetăţile pe care le locuiau şi toate ocoalele lor.
11. Au luat toată pradă şi toate jafurile de oameni şi dobitoace;
12. şi pe cei prinşi, pradă şi jafurile, le-au adus lui Moise, preotului Eleazar şi adunării copiilor lui Israel, care erau tăbărâţi în câmpia Moabului, lângă Iordan, în faţa Ierihonului.
13. Moise, preotul Eleazar şi toţi mai marii adunării le-au ieşit înainte, afară din tabăra.
14. Şi Moise s-a mâniat pe căpeteniile oştirii, pe căpeteniile peste o mie şi pe căpeteniile peste o sută, care se întorceau de la război.
15. El le-a zis: “Cum? Aţi lăsat cu viaţă pe toate femeile?
16. Iată, ele sunt acelea care, după cuvântul lui Balaam, au tarat pe copiii lui Israel să păcătuiască împotriva Domnului, în fapta lui Peor; şi atunci a izbucnit urgia în adunarea Domnului.
17. Acum, dar, omorâţi pe orice prunc de parte bărbătească şi omorâţi pe orice femeie care a cunoscut pe un bărbat culcandu-se cu el;
18. dar lăsaţi cu viaţă pentru voi pe toţi pruncii de parte femeiască şi pe toate fetele care n-au cunoscut împreunarea cu un bărbat.
(http://bibliapentrusceptici.ro/numeri-31/)

Cu excepția femeilor:

Psalm 127:30
3. Iată, fiii sunt o moştenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de El. (http://bibliapentrusceptici.ro/psalmul-127/)

Pro femeie?

Deuteronom 25:11-12
11. Când doi oameni se vor certă unul cu altul, şi nevasta unuia se va apropia să scoată pe bărbatul sau din mâna celui ce-l loveşte, dacă întinde mâna şi apucă pe acesta din urmă de părţile ruşinoase,
12. să-i tăi mâna: să n-ai nicio milă de ea.
(http://bibliapentrusceptici.ro/deuteronom-25/)

Câteva detalii:

Levitic 21:9
9. Dacă fata unui preot se necinsteşte curvind, necinsteşte pe tatăl ei: să fie arsă în foc.
(http://bibliapentrusceptici.ro/levitic-21/)

Dacă naşte un copil faţa va fi necurată mai mult timp:

Levitic 12:1-6
1. Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
2. “Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: “Când o femeie va rămâne însărcinată şi va naşte un copil de parte bărbătească, să fie necurată şapte zile; să fie necurată că în vremea sorocului ei.
3. În ziua a opta, copilul să fie tăiat împrejur.
4. Femeia să mai rămână încă treizeci şi trei de zile că să se cureţe de sângele ei; să nu se atingă de niciun lucru sfânt şi să nu se ducă la Sfântul Locaş, până nu se vor împlini zilele curăţării ei.
5. Dacă naşte o fată, să fie necurată două săptămâni, că pe vremea când i-a venit sorocul; şi să rămână şaizeci şi şase de zile că să se cureţe de sângele ei.
6. Când se vor împlini zilele curăţării ei, pentru un fiu sau pentru o fiica, să aducă preotului, la uşa Cortului întâlnirii, un miel de un an pentru arderea de tot şi un pui de porumbel sau o turturea pentru jertfă de ispăşire.
(http://bibliapentrusceptici.ro/levitic-12/)

Curat – murdar:

Levitic 15:19-28
19. Femeia care va avea o scurgere, şi anume o scurgere de sânge din trupul ei, să rămână şapte zile în necurătia ei. Oricine se va atinge de ea va fi necurat până seară.
20. Orice pat în care se va culcă ea în timpul necurăţiei ei va fi necurat; şi orice lucru pe care va şedea ea va fi necurat.
21. Oricine se va atinge de patul ei să-şi spele hainele, să se scalde în apă, şi va fi necurat până seară.
22. Oricine se va atinge de un lucru pe care a şezut ea să-şi spele hainele, să se scalde în apă, şi va fi necurat până seară.
23. Dacă este ceva pe patul sau pe lucrul pe care a şezut ea, cine se va atinge de lucrul acela va fi necurat până seară.
24. Dacă se culcă cineva cu ea şi vine peste el necurătia femeii aceleia, el va fi necurat timp de şapte zile, şi orice pat în care se va culcă va fi necurat.
25. Femeia care va avea o scurgere de sânge timp de mai multe zile, afară de soroacele ei obişnuite, sau a cărei scurgere va ţine mai mult că de obicei, va fi necurată tot timpul scurgerii ei, că pe vremea când îi vine sorocul.
26. Orice pat în care se va culcă în timpul cât va ţine scurgerea această va fi că şi patul din timpul când ea este la scurgerea de la soroc; şi orice lucru pe care va şedea va fi necurat că atunci când este ea la scurgerea de la soroc.
27. Oricine se va atinge de ele va fi necurat; să-şi spele hainele, să se scalde în apă, şi va fi necurat până seară.
28. După ce va fi curăţată de scurgerea ei, să numere şapte zile, şi apoi va fi curată. (http://bibliapentrusceptici.ro/levitic-15/)

În încheiere vom reda în întregime Leviticul 20 pentru a fi citit în tot contextul. Este superbă expresia “căci Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru” şi invitația la crimă.

Levitic 20

1. Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
2. “Spune copiilor lui Israel: “Dacă un om dintre copiii lui Israel sau dintre străinii care locuiesc în Israel da lui Moloh pe unul din copiii lui, omul acela să fie pedepsit cu moartea: poporul din ţară să-l ucidă cu pietre.
3. Şi Eu Îmi voi întoarce faţa împotriva omului aceluia şi-l voi nimici din mijlocul poporului sau, pentru că a dat lui Moloh pe unul din copiii săi, a spurcat Locaşul Meu cel Sfânt şi a necinstit Numele Meu cel sfânt.
4. Dacă poporul ţării închide ochii faţă de omul acela, care da lui Moloh copii de ai săi, şi nu-l omoară,
5. Îmi voi întoarce Eu faţa împotriva omului aceluia şi împotriva familiei lui şi-l voi nimici din mijlocul poporului lui, împreună cu toţi cei ce curvesc că el cu Moloh.
6. Dacă cineva se duce la cei ce cheamă pe morţi şi la ghicitori, că să curvească după ei, Îmi voi întoarce faţa împotriva omului aceluia şi-l voi nimici din mijlocul poporului lui.
7. Voi să va sfinţiţi şi să fiţi sfinţi, căci Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.
8. Să păziţi legile Mele şi să le împliniţi. Eu sunt Domnul care va sfinţesc.
9. Dacă un om oarecare blestemă pe tatăl sau sau pe mama să să fie pedepsit cu moartea; a blestemat pe tatăl sau sau pe mama să: sângele lui să cadă asupra lui.
10. Dacă un om preacurveşte cu o femeie măritată, dacă preacurveşte cu nevasta aproapelui sau, omul acela şi femeia aceea preacurvari să fie pedepsiţi cu moartea.
11. Dacă un om se culcă cu nevasta tatălui sau şi descoperă astfel goliciunea tatălui sau, omul acela şi femeia aceea să fie pedepsiţi cu moartea: sângele lor să cadă asupra lor.
12. Dacă un om se culcă cu nora să, amândoi să fie pedepsiţi cu moartea; au făcut o amestecătură de sânge: sângele lor să cadă asupra lor.
13. Dacă un om se culcă cu un om, cum se culcă cineva cu o femeie, amândoi au făcut un lucru scârbos; să fie pedepsiţi cu moartea: sângele lor să cadă asupra lor.
14. Dacă un om ia de nevasta pe fata şi pe mama ei, este o nelegiuire: să-i ardă în foc, pe el şi pe ele, că nelegiuirea această să nu fie în mijlocul vostru.
15. Dacă un om se culcă cu o vită, să fie pedepsit cu moartea; şi vită s-o omorâţi.
16. Dacă o femeie se apropie de o vită, că să curvească cu ea, să ucizi şi pe femeie şi pe vită; să fie omorâte: sângele lor să cadă asupra lor.
17. Dacă un om ia pe sora să, fata tatălui sau sau fata mamei lui, dacă îi vede goliciunea ei, şi ea o vede pe a lui, este o miselie; să fie nimiciţi sub ochii copiilor poporului lor; el a descoperit goliciunea surorii lui, îşi va lua pedeapsa pentru păcatul lui.
18. Dacă un om se culcă cu o femeie care este la sorocul femeilor şi-i descoperă goliciunea, dacă-i descoperă scurgerea, şi ea îşi descoperă scurgerea sângelui ei, amândoi să fie nimiciţi din mijlocul poporului lor.
19. Să nu descoperi goliciunea surorii mamei tale, nici a surorii tatălui tău, căci înseamnă să descoperi pe rudă ta de aproape: amândoi aceştia îşi vor lua pedeapsa păcatului.
20. Dacă un om se culcă cu mătuşa să, a descoperit goliciunea unchiului sau; îşi vor lua pedeapsa păcatului lor: vor muri fără copii.
21. Dacă un om ia pe nevasta fratelui sau, este o necurăţie; a descoperit goliciunea fratelui sau: nu vor avea copii.
22. Să păziţi toate legile Mele şi toate poruncile Mele şi să le împliniţi, pentru că ţară în care va duc să va aşez, să nu va verse din gură ei.
23. Să nu trăiţi după obiceiurile neamurilor pe care le voi izgoni dinaintea voastră; căci ele au făcut toate aceste lucruri şi-Mi este scârbă de ele.
24. V-am spus: “Voi le veţi stăpâni ţară; Eu va voi da-o în stăpânire: este o ţară în care curge lapte şi miere.” Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru care v-am pus deoparte dintre popoare.
25. Să faceţi deosebire între dobitoacele curate şi necurate, între păsările curate şi necurate, că să nu va spurcaţi prin dobitoacele, prin păsările, prin toate târâtoarele de pe pământ, pe care v-am învăţat să le deosebiţi că necurate.
26. Voi să-Mi fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt, Eu, Domnul; Eu v-am pus deoparte dintre popoare că să fiţi ai Mei.
27. Dar dacă un om sau o femeie cheamă duhul unui mort sau se îndeletniceşte cu ghicirea să fie pedepsiţi cu moartea; să-i ucideţi cu pietre: sângele lor să cadă asupra lor.” (http://bibliapentrusceptici.ro/levitic-20/)

sursă: https://sites.google.com/site/enciclopedialuicoman/ateism/contradicţii-ale-bibliei/crime-în-biblie