Zaharia 4

1. Îngerul care vorbea cu mine s-a întors şi m-a trezit ca pe un om pe care-l trezeşti din somnul lui.

2. El m-a întrebat: “Ce vezi?” Eu am răspuns: “M-am uitat, şi iată că este un sfeşnic cu totul de aur, şi deasupra lui, un vas cu untdelemn, şi pe el, şapte candele cu şapte ţevi pentru candelele care sunt în vârful sfeşnicului.

3. Şi lângă el sunt doi măslini, unul la dreapta vasului, şi altul, la stânga lui.”

4. Şi, luând iarăşi cuvântul, am zis îngerului care vorbea cu mine: “Ce înseamnă lucrurile acestea, domnul meu?”

5. Îngerul care vorbea cu mine mi-a răspuns: “Nu ştii ce înseamnă aceste lucruri?” Eu am zis: “Nu, domnul meu.”

6. Atunci el a luat din nou cuvântul şi mi-a zis: “Acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel şi sună astfel: “Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu – zice Domnul oştirilor!

7. Cine eşti tu, munte mare, înaintea lui Zorobabel? Te vei preface într-un loc şes. El va pune piatra cea mai însemnată în vârful Templului, în mijlocul strigătelor de: “Îndurare, îndurare cu ea!”

8. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:

9. “Mâinile lui Zorobabel au întemeiat Casa aceasta şi tot mâinile lui o vor isprăvi; şi veţi şti că Domnul oştirilor M-a trimis la voi.

10. Căci cine dispreţuieşte ziua începuturilor slabe? Aceştia şapte vor privi cu bucurie cumpăna în mâna lui Zorobabel. Aceştia şapte sunt ochii Domnului care cutreieră tot pământul.”

11. Eu am luat cuvântul şi i-am zis: “Ce înseamnă aceşti doi măslini la dreapta sfeşnicului şi la stânga lui?”

12. Am luat a doua oară cuvântul şi i-am zis: “Ce înseamnă cele două ramuri de măslin care sunt lângă cele două ţevi de aur prin care curge uleiul auriu din el?”

13. El mi-a răspuns: “Nu ştii ce înseamnă?” Eu am zis: “Nu, domnul meu.” Şi el a zis:

14. “Aceştia sunt cei doi unşi care stau înaintea Domnului întregului pământ.”

  

aici vom publica tâlcuirea textelor biblice…

 

Comentariile sunt închise.