Vechiul Testament

Vechiul Testament (VT) este prima parte a Bibliei creștine. Conține cărțile Bibliei ebraice, deși într-o ordine diferită, la care anumite Biserici adaugă și alte cărți, cunoscute ca apocrife sau cărți deuterocanonice. În bibliile protestante, cărțile apocrife nefiind canonice pot fi adăugate într-o secțiune separată între Vechiul și Noul Testament, în timp ce în alte biblii (de exemplu, în cele catolice ori ortodoxe), există apocrife plasate între cărțile protocanonice. În funcție de conținutul canonic al Vechiului Testament, protestanții au 39 de cărți, pe când ortodocșii au 44 de cărți biblice.

01. Geneza 11. 1 Regi 21. Eclesiastul 31. Obadia
02. Exod 12. 2 Regi 22. Cântarea Cântărilor 32. Iona
03. Levitic 13. 1 Cronici 23. Isaia 33. Mica
04. Numeri 14. 2 Cronici 24. Ieremia 34. Naum
05. Deuteronom 15. Ezra 25. Plângeri 35. Habacuc
06. Iosua 16. Neemia 26. Ezechiel 36. Tefania
07. Judecători 17. Estera 27. Daniel 37. Hagai
08. Rut 18. Iov 28. Osea 38. Zaharia
09. 1 Samuel 19. Psalmi 29. Ioel 39. Maleahi
10. 2 Samuel 20. Proverbe 30. Amos