Rut 3

1. Soacra sa, Naomi, i-a zis: “Fiica mea, aş vrea să-ţi dau un loc de odihnă, ca să fii fericită.

2. Şi acum Boaz, cu ale cărui slujnice ai fost, nu este el rudă cu noi? Iată, el are să vânture la noapte orzul în arie.

3. Spală-te şi unge-te, apoi îmbracă-te cu hainele tale şi coboară-te la arie. Să nu te faci cunoscută lui, până va isprăvi de mâncat şi de băut.

4. Şi când se va duce să se culce, însemnează-ţi locul unde se culcă. Apoi du-te, descoperă-i picioarele şi culcă-te. Şi el însuşi îţi va spune ce să faci.”

5. Ea i-a răspuns: “Voi face tot ce ai spus.”

6. Rut s-a coborât la arie şi a făcut tot ce poruncise soacra sa.

7. Boaz a mâncat şi a băut, şi inima-i era veselă. S-a dus şi s-a culcat la marginea unui stog. Rut a venit atunci încet de tot, i-a descoperit picioarele şi s-a culcat.

8. La miezul nopţii, omul s-a speriat; s-a plecat şi iată că o femeie era culcată la picioarele lui.

9. El a zis: “Cine eşti tu?” Ea a răspuns: “Eu sunt Rut, slujnica ta; întinde-ţi poala hainei peste slujnica ta, căci ai drept de răscumpărare.”

10. Şi el a zis: “Fii binecuvântată de Domnul, fiică! Această faptă de pe urmă mărturiseşte şi mai mult pentru tine decât cea dintâi, că n-ai umblat după tineri, săraci sau bogaţi.

11. Acum, fiică, nu te teme, îţi voi face tot ce vei zice, căci toată cetatea ştie că eşti o femeie cinstită.

12. Este adevărat că am drept de răscumpărare, dar este o altă rudă mai aproape decât mine.

13. Rămâi în noaptea aceasta aici. Şi mâine, dacă vrea să te răscumpere, bine, să te răscumpere; dar dacă nu-i place să te răscumpere, te voi răscumpăra eu, viu este Domnul! Culcă-te aici până dimineaţă.”

14. Ea a rămas culcată la picioarele lui până dimineaţa şi s-a sculat mai înainte de a se putea cunoaşte unul pe altul. Boaz a zis: “Să nu ştie nimeni că a intrat o femeie în arie!”

15. Şi a adăugat: “Adu mantaua de pe tine şi ţine-o.” Ea a ţinut-o, şi el a măsurat şase măsuri de orz şi le-a pus pe ea. Apoi a intrat în cetate.

16. Rut s-a întors la soacra sa, şi Naomi a zis: “Tu eşti, fiica mea?” Rut i-a istorisit tot ce-i făcuse omul acela.

17. Ea a zis: “Mi-a dat aceste şase măsuri de orz, zicând: “Să nu te întorci cu mâinile goale la soacra ta.”

18. Şi Naomi a zis: “Fii liniştită, fiica mea, până vei şti cum se va isprăvi lucrul acesta, căci omul acesta nu va avea odihnă până nu va sfârşi lucrul chiar astăzi.”

 

aici vom publica tâlcuirea textelor biblice…

 

Comentariile sunt închise.