Psalmul 96

1. Cântaţi Domnului o cântare nouă! Cântaţi Domnului, toţi locuitorii pământului!

2. Cântaţi Domnului, binecuvântaţi Numele Lui, vestiţi din zi în zi mântuirea Lui!

3. Povestiţi printre neamuri slava Lui, printre toate popoarele minunile Lui!

4. Căci Domnul este mare şi foarte vrednic de laudă. El este mai de temut decât toţi dumnezeii.

5. Căci toţi dumnezeii popoarelor sunt nişte idoli, dar Domnul a făcut cerurile.

6. Strălucirea şi măreţia sunt înaintea feţei Lui, slava şi podoaba sunt în Locaşul Lui cel Sfânt.

7. Familiile popoarelor, daţi Domnului, daţi Domnului slavă şi cinste!

8. Daţi Domnului slava cuvenită Numelui Lui! Aduceţi daruri de mâncare şi intraţi în curţile Lui!

9. Închinaţi-vă înaintea Domnului îmbrăcaţi cu podoabe sfinte, tremuraţi înaintea Lui, toţi locuitorii pământului!

10. Spuneţi printre neamuri: “Domnul împărăţeşte! De aceea lumea este tare şi nu se clatină.” Domnul judecă popoarele cu dreptate.

11. Să se bucure cerurile şi să se înveselească pământul; să mugească marea cu tot ce cuprinde ea!

12. Să tresalte câmpia cu tot ce e pe ea, toţi copacii pădurii să strige de bucurie

13. înaintea Domnului! Căci El vine, vine să judece pământul. El va judeca lumea cu dreptate, şi popoarele, după credincioşia Lui.

 

aici vom publica tâlcuirea textelor biblice…

 

Comentariile sunt închise.