Psalmul 95

1. Veniţi să cântăm cu veselie Domnului şi să strigăm de bucurie către Stânca mântuirii noastre.

2. Să mergem înaintea Lui cu laude, să facem să răsune cântece în cinstea Lui!

3. Căci Domnul este un Dumnezeu mare, este un împărat mare mai presus de toţi dumnezeii.

4. El ţine în mână adâncimile pământului, şi vârfurile munţilor sunt ale Lui.

5. A Lui este marea, El a făcut-o, şi mâinile Lui au întocmit uscatul:

6. veniţi să ne închinăm şi să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului, Făcătorului nostru!

7. Căci El este Dumnezeul nostru, şi noi suntem poporul păşunii Lui, turma pe care o povăţuieşte mâna Lui… O! de aţi asculta azi glasul Lui! –

8. “Nu vă împietriţi inima ca la Meriba, ca în ziua de la Masa, în pustiu,

9. unde părinţii voştri M-au ispitit şi M-au încercat, măcar că văzuseră lucrările Mele.

10. Patruzeci de ani M-am scârbit de neamul acesta şi am zis: “Este un popor cu inima rătăcită; ei nu cunosc căile Mele.”

11. De aceea am jurat în mânia Mea: “Nu vor intra în odihna Mea!”

 

aici vom publica tâlcuirea textelor biblice…

 

Comentariile sunt închise.