Psalmul 82

1. (Un psalm al lui Asaf.) Dumnezeu stă în adunarea lui Dumnezeu; El judecă în mijlocul dumnezeilor.

2. – “Până când veţi judeca strâmb şi veţi căuta la faţa celor răi? – (Oprire)

3. Faceţi dreptate celui slab şi orfanului, daţi dreptate nenorocitului şi săracului,

4. scăpaţi pe cel nevoiaş şi lipsit, izbăviţi-i din mâna celor răi.”

5. Dar ei nu vor să ştie de nimic, nu pricep nimic, ci umblă în întuneric; de aceea se clatină toate temeliile pământului.

6. Eu am zis: “Sunteţi dumnezei, toţi sunteţi fii ai Celui Preaînalt.”

7. Însă veţi muri ca nişte oameni, veţi cădea ca un domnitor oarecare.”

8. Scoală-Te, Dumnezeule, şi judecă pământul! Căci toate neamurile sunt ale Tale.

 

aici vom publica tâlcuirea textelor biblice…

 

Comentariile sunt închise.