Psalmul 71

1. În Tine, Doamne, îmi caut scăparea: să nu rămân de ruşine niciodată!

2. Scapă-mă în dreptatea Ta şi izbăveşte-mă! Pleacă-Ţi urechea spre mine şi ajută-mi.

3. Fii o stâncă de adăpost pentru mine, unde să pot fugi totdeauna! Tu ai hotărât să mă scapi, căci Tu eşti stânca şi cetăţuia mea.

4. Izbăveşte-mă, Dumnezeule, din mâna celui rău, din mâna omului nelegiuit şi asupritor!

5. Căci Tu eşti nădejdea mea, Doamne Dumnezeule! În Tine mă încred din tinereţea mea.

6. Pe Tine mă sprijin, din pântecele mamei mele. Tu eşti binefăcătorul meu încă din pântecele mamei; pe Tine Te laud fără-ncetare.

7. Pentru mulţi am ajuns ca o minune, dar Tu eşti scăparea mea cea tare.

8. Să mi se umple gura de laudele Tale şi-n fiecare zi să Te slăvească!

9. Nu mă lepăda la vremea bătrâneţii; când mi se duc puterile, nu mă părăsi!

10. Căci vrăjmaşii mei vorbesc de mine, şi cei ce-mi pândesc viaţa se sfătuiesc între ei,

11. zicând: “L-a părăsit Dumnezeu; urmăriţi-l, puneţi mâna pe el, căci nu-i nimeni care să-l scape!”

12. Dumnezeule, nu Te depărta de mine! Dumnezeule, vino degrabă în ajutorul meu!

13. Să rămână de ruşine şi nimiciţi cei ce vor să-mi ia viaţa! Să fie acoperiţi de ruşine şi de ocară cei ce-mi caută pierzarea!

14. Şi eu voi nădăjdui pururi, Te voi lăuda tot mai mult.

15. Gura mea va vesti zi de zi dreptatea şi mântuirea Ta, căci nu-i cunosc marginile.

16. Voi spune lucrările Tale cele puternice, Doamne Dumnezeule! Voi pomeni dreptatea Ta şi numai pe a Ta.

17. Dumnezeule, Tu m-ai învăţat din tinereţe, şi până acum eu vestesc minunile Tale.

18. Nu mă părăsi, Dumnezeule, chiar la bătrâneţi cărunte, ca să vestesc tăria Ta neamului de acum, şi puterea Ta neamului de oameni care va veni!

19. Dreptatea Ta, Dumnezeule, ajunge până la cer; Tu ai săvârşit lucruri mari: Dumnezeule, cine este ca Tine?

20. Ne-ai făcut să trecem prin multe necazuri şi nenorociri; dar ne vei da iarăşi viaţa, ne vei scoate iarăşi din adâncurile pământului.

21. Înalţă-mi mărimea mea, întoarce-Te şi mângâie-mă din nou!

22. Şi Te voi lăuda în sunet de lăută, Îţi voi cânta credincioşia, Dumnezeule, Te voi lăuda cu harpa, Sfântul lui Israel!

23. Când Te voi lăuda, voi fi cu bucuria pe buze, cu bucuria în sufletul pe care mi l-ai izbăvit;

24. şi limba mea va vesti zi de zi dreptatea Ta, căci cei ce-mi caută pierzarea sunt ruşinaţi şi roşii de ruşine.

 

aici vom publica tâlcuirea textelor biblice…

 

Comentariile sunt închise.