Psalmul 20

1. (Către mai marele cântăreţilor. Un psalm al lui David.) Să te asculte Domnul în ziua necazului, să te ocrotească Numele Dumnezeului lui Iacov,

2. să-ţi trimită ajutor din locaşul Său cel sfânt şi să te sprijine din Sion!

3. Să-Şi aducă aminte de toate darurile tale de mâncare şi să primească arderile tale de tot! (Oprire)

4. Să-ţi dea ce-ţi doreşte inima şi să-ţi împlinească toate planurile tale!

5. Atunci noi ne vom bucura de biruinţa ta şi vom flutura steagul în Numele Dumnezeului nostru. Domnul să-ţi asculte toate dorinţele tale!

6. Ştiu de acum că Domnul scapă pe unsul Său şi-i va răspunde din ceruri, din locaşul Lui cel sfânt, prin ajutorul atotputernic al dreptei Lui.

7. Unii se bizuie pe carele lor, alţii pe caii lor; dar noi ne bizuim pe Numele Domnului Dumnezeului nostru.

8. Ei se îndoaie şi cad; dar noi ne ridicăm şi rămânem în picioare.

9. Scapă, Doamne, pe împăratul şi ascultă-ne când Te chemăm!

 

aici vom publica tâlcuirea textelor biblice…

 

Comentariile sunt închise.