Psalmul 149

1. Lăudaţi pe Domnul! Cântaţi Domnului o cântare nouă, cântaţi laudele Lui în adunarea credincioşilor Lui!

2. Să se bucure Israel de Cel ce l-a făcut, să se înveselească fiii Sionului de împăratul lor!

3. Să laude Numele Lui cu jocuri, să-L laude cu toba şi cu harpa!

4. Căci Domnul are plăcere de poporul Său şi slăveşte pe cei nenorociţi, mântuindu-i.

5. Să salte de bucurie credincioşii Lui, îmbrăcaţi în slavă, să scoată strigăte de bucurie în aşternutul lor!

6. Laudele lui Dumnezeu să fie în gura lor, şi sabia cu două tăişuri, în mâna lor,

7. ca să facă răzbunare asupra neamurilor şi să pedepsească popoarele;

8. să lege pe împăraţii lor cu lanţuri, şi pe mai marii lor, cu obezi de fier,

9. ca să aducă la îndeplinire împotriva lor judecata scrisă! Aceasta este o cinste pentru toţi credincioşii Lui. Lăudaţi pe Domnul!

 

aici vom publica tâlcuirea textelor biblice…

 

Comentariile sunt închise.