Psalmul 148

1. Lăudaţi pe Domnul! Lăudaţi pe Domnul din înălţimea cerurilor, lăudaţi-L în locurile cele înalte!

2. Lăudaţi-L, toţi îngerii Lui! Lăudaţi-L, toate oştirile Lui!

3. Lăudaţi-L, soare şi lună, lăudaţi-L, toate stelele luminoase!

4. Lăudaţi-L, cerurile cerurilor, şi voi, ape, care sunteţi mai presus de ceruri!

5. Să laude Numele Domnului, căci El a poruncit, şi au fost făcute,

6. le-a întărit pe veci de veci; le-a dat legi şi nu le va călca.

7. Lăudaţi pe Domnul de jos de pe pământ, balauri de mare şi adâncuri toate;

8. foc şi grindină, zăpadă şi ceaţă, vânturi năprasnice, care împliniţi poruncile Lui,

9. munţi şi dealuri toate, pomi roditori şi cedri toţi,

10. fiare şi vite toate, târâtoare şi păsări înaripate,

11. împăraţi ai pământului şi popoare toate, voievozi şi toţi judecătorii pământului,

12. tineri şi tinere, bătrâni şi copii!

13. Să laude Numele Domnului! Căci numai Numele Lui este înălţat: măreţia Lui este mai presus de pământ şi de ceruri.

14. El a înălţat tăria poporului Său: iată o pricină de laudă pentru toţi credincioşii Lui, pentru copiii lui Israel, popor de lângă El. Lăudaţi pe Domnul!

 

aici vom publica tâlcuirea textelor biblice…

 

Comentariile sunt închise.