Psalmul 145

1. (O cântare de laudă a lui David.) Te voi înălţa, Dumnezeule, Împăratul meu, şi voi binecuvânta Numele Tău în veci de veci.

2. În fiecare zi Te voi binecuvânta şi voi lăuda Numele Tău în veci de veci.

3. Mare este Domnul şi foarte vrednic de laudă, şi mărimea Lui este nepătrunsă.

4. Fiecare neam de om să laude lucrările Tale şi să vestească isprăvile Tale cele mari!

5. Voi spune strălucirea slăvită a măreţiei Tale şi voi cânta minunile Tale.

6. Oamenii vor vorbi de puterea Ta cea înfricoşată, şi eu voi povesti mărimea Ta.

7. Să se trâmbiţeze aducerea aminte de nemărginita Ta bunătate şi să se laude dreptatea Ta!

8. Domnul este milostiv şi plin de îndurare, îndelung răbdător şi plin de bunătate.

9. Domnul este bun faţă de toţi, şi îndurările Lui se întind peste toate lucrările Lui.

10. Toate lucrările Tale Te vor lăuda, Doamne! Şi credincioşii Tăi Te vor binecuvânta.

11. Vor spune slava împărăţiei Tale şi vor vesti puterea Ta,

12. ca să facă cunoscut fiilor oamenilor puterea Ta şi strălucirea plină de slavă a Împărăţiei Tale.

13. Împărăţia Ta este o Împărăţie veşnică, şi stăpânirea Ta rămâne în picioare în toate veacurile.

14. Domnul sprijină pe toţi cei ce cad şi îndreaptă pe cei încovoiaţi.

15. Ochii tuturor nădăjduiesc în Tine, şi Tu le dai hrana la vreme.

16. Îţi deschizi mâna şi saturi după dorinţă tot ce are viaţă.

17. Domnul este drept în toate căile Lui şi milostiv în toate faptele Lui.

18. Domnul este lângă toţi cei ce-L cheamă, lângă cei ce-L cheamă cu toată inima.

19. El împlineşte dorinţele celor ce se tem de El, le aude strigătul şi-i scapă.

20. Domnul păzeşte pe toţi cei ce-L iubesc, şi nimiceşte pe toţi cei răi.

21. Gura mea să vestească lauda Domnului, şi orice făptură să binecuvânteze Numele Lui cel sfânt, în veci de veci!

 

aici vom publica tâlcuirea textelor biblice…

 

Comentariile sunt închise.