Psalmul 136

1. Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, căci în veac ţine îndurarea Lui!

2. Lăudaţi pe Dumnezeul dumnezeilor, căci în veac ţine îndurarea Lui!

3. Lăudaţi pe Domnul domnilor, căci în veac ţine îndurarea Lui!

4. Pe Cel ce singur face minuni mari, căci în veac ţine îndurarea Lui!

5. Pe Cel ce a făcut cerurile cu pricepere, căci în veac ţine îndurarea Lui!

6. Pe Cel ce a întins pământul pe ape, căci în veac ţine îndurarea Lui!

7. Pe Cel ce a făcut luminători mari, căci în veac ţine îndurarea Lui!

8. Soarele, ca să stăpânească ziua, căci în veac ţine îndurarea Lui!

9. Luna şi stelele, ca să stăpânească noaptea, căci în veac ţine îndurarea Lui!

10. Pe Cel ce a lovit pe egipteni în întâii lor născuţi, căci în veac ţine îndurarea Lui!

11. Şi a scos pe Israel din mijlocul lor, căci în veac ţine îndurarea Lui!

12. Cu mână tare şi cu braţ întins, căci în veac ţine îndurarea Lui!

13. Pe Cel ce a tăiat în două Marea Roşie, căci în veac ţine îndurarea Lui!

14. Care a trecut pe Israel prin mijlocul ei, căci în veac ţine îndurarea Lui!

15. Şi a aruncat pe faraon şi oştirea lui în Marea Roşie, căci în veac ţine îndurarea Lui!

16. Pe Cel ce a călăuzit pe poporul Său în pustiu, căci în veac ţine îndurarea Lui!

17. Pe Cel ce a lovit împăraţi mari, căci în veac ţine îndurarea Lui!

18. Pe Cel ce a ucis împăraţi puternici, căci în veac ţine îndurarea Lui!

19. Pe Sihon, împăratul amoriţilor, căci în veac ţine îndurarea Lui!

20. Şi pe Og, împăratul Basanului, căci în veac ţine îndurarea Lui!

21. Şi le-a dat ţara de moştenire, căci în veac ţine îndurarea Lui!

22. De moştenire robului Său Israel, căci în veac ţine îndurarea Lui!

23. Pe Cel ce Şi-a adus aminte de noi când eram smeriţi, căci în veac ţine îndurarea Lui!

24. Şi ne-a izbăvit de asupritorii noştri, căci în veac ţine îndurarea Lui!

25. Pe Cel ce dă hrană oricărei făpturi, căci în veac ţine îndurarea Lui!

26. Lăudaţi pe Dumnezeul cerurilor, căci în veac ţine îndurarea Lui!

 

aici vom publica tâlcuirea textelor biblice…

 

Comentariile sunt închise.