Psalmul 112

1. Lăudaţi pe Domnul! Ferice de omul care se teme de Domnul şi care are o mare plăcere pentru poruncile Lui!

2. Sămânţa lui va fi puternică pe pământ; neamul oamenilor fără prihană va fi binecuvântat.

3. El are în casă bogăţie şi belşug, şi neprihănirea lui dăinuie în veci.

4. Celui fără prihană îi răsare o lumină în întuneric, El este milostiv, îndurător şi drept.

5. Ce bine-i merge omului care face milă şi împrumută pe altul şi care îşi rânduieşte faptele după dreptate!

6. Căci el nu se clatină niciodată; pomenirea celui neprihănit ţine în veci.

7. El nu se teme de veşti rele, ci inima lui este tare, încrezătoare în Domnul.

8. Inima îi este mângâiată, n-are nicio teamă, până ce îşi vede împlinită dorinţa faţă de potrivnicii lui.

9. El este darnic, dă celor lipsiţi; milostenia lui ţine în veci; capul i se înalţă cu slavă.

10. Cel rău vede lucrul acesta şi se mânie, scrâşneşte din dinţi şi se topeşte. Poftele celor răi rămân neîmplinite.

 

aici vom publica tâlcuirea textelor biblice…

 

Comentariile sunt închise.