Psalmul 110

1. (Un psalm al lui David.) Domnul a zis Domnului meu: “Şezi la dreapta Mea, până voi pune pe vrăjmaşii Tăi sub picioarele Tale.” –

2. Domnul va întinde din Sion toiagul de cârmuire al puterii Tale, zicând: “Stăpâneşte în mijlocul vrăjmaşilor Tăi!”

3. Poporul Tău este plin de înflăcărare, când Îţi aduni oştirea; cu podoabe sfinte, ca din sânul zorilor, vine tineretul Tău la Tine, ca roua.

4. Domnul a jurat, şi nu-I va părea rău: “Tu eşti preot în veac, în felul lui Melhisedec.” –

5. Domnul, de la dreapta Ta, zdrobeşte pe împăraţi în ziua mâniei Lui.

6. El face dreptate printre neamuri: totul este plin de trupuri moarte; El zdrobeşte capete pe toată întinderea ţării.

7. El bea din pârâu în timpul mersului: de aceea Îşi înalţă capul.

 

aici vom publica tâlcuirea textelor biblice…

 

Comentariile sunt închise.