Proverbe 27

1. Nu te făli cu ziua de mâine, căci nu ştii ce poate aduce o zi. –

2. Să te laude altul, nu gura ta, un străin, nu buzele tale.

3. Piatra este grea şi nisipul este greu, dar supărarea pe care o pricinuieşte nebunul este mai grea decât amândouă. –

4. Furia este fără milă şi mânia năvalnică, dar cine poate sta împotriva geloziei? –

5. Mai bine o mustrare pe faţă, decât o prietenie ascunsă. –

6. Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioşia lui, dar sărutările unui vrăjmaş sunt mincinoase. –

7. Sătulul calcă în picioare fagurele de miere, dar pentru cel flămând toate amărăciunile sunt dulci. –

8. Ca pasărea plecată din cuibul ei, aşa este omul plecat din locul său.

9. Cum înveseleşte untdelemnul şi tămâia inima, aşa de dulci sunt sfaturile pline de dragoste ale unui prieten. –

10. Nu părăsi pe prietenul tău şi pe prietenul tatălui tău, dar nu intra în casa fratelui tău în ziua necazului tău: mai bine un vecin aproape decât un frate departe. –

11. Fiule, fii înţelept şi înveseleşte-mi inima, şi atunci voi putea răspunde celui ce mă batjocoreşte. –

12. Omul chibzuit vede răul şi se ascunde; dar proştii merg spre el şi sunt pedepsiţi. –

13. Ia-i haina, căci s-a pus chezaş pentru altul, ia-l zălog în locul unei străine. –

14. Binecuvântarea aproapelui cu glas tare dis-de-dimineaţă este privită ca un blestem. –

15. O streaşină care picură necurmat într-o zi de ploaie, şi o nevastă gâlcevitoare sunt totuna.

16. Cine o opreşte, parcă opreşte vântul şi parcă ţine untdelemnul în mâna dreaptă. –

17. După cum fierul ascute fierul, tot aşa şi omul aţâţă mânia altui om. –

18. Cine îngrijeşte de un smochin va mânca din rodul lui, şi cine-şi păzeşte stăpânul va fi preţuit. –

19. Cum răspunde în apă faţa la faţă, aşa răspunde inima omului inimii omului. –

20. După cum Locuinţa morţilor şi adâncul nu se pot sătura, tot aşa nici ochii omului nu se pot sătura. –

21. Ce este tigaia pentru lămurirea argintului şi cuptorul pentru lămurirea aurului: aceea este bunul nume pentru un om. –

22. Pe nebun chiar dacă l-ai pisa cu pisălogul în piuă, în mijlocul grăunţelor, nebunia tot n-ar ieşi din el. –

23. Îngrijeşte bine de oile tale şi ia seama la turmele tale.

24. Căci nicio bogăţie nu ţine veşnic şi nici cununa nu rămâne pe vecie. –

25. După ce se ridică fânul, se arată verdeaţa nouă, şi ierburile de pe munţi sunt strânse. –

26. Mieii sunt pentru îmbrăcăminte, şi ţapii pentru plata ogorului;

27. laptele caprelor ţi-ajunge pentru hrana ta, a casei tale, şi pentru întreţinerea slujnicelor tale.

 

aici vom publica tâlcuirea textelor biblice…

 

Comentariile sunt închise.