Proverbe 25

1. Iată încă vreo câteva din Pildele lui Solomon, strânse de oamenii lui Ezechia, împăratul lui Iuda. –

2. Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, dar slava împăraţilor stă în cercetarea lucrurilor. –

3. Înălţimea cerurilor, adâncimea pământului şi inima împăraţilor sunt nepătrunse. –

4. Scoate zgura din argint, şi argintarul va face din el un vas ales.

5. Scoate şi pe cel rău dinaintea împăratului, şi scaunul lui de domnie se va întări prin neprihănire. –

6. Nu te făli înaintea împăratului şi nu lua locul celor mari;

7. căci este mai bine să ţi se zică: “Suie-te mai sus!” decât să fii coborât înaintea voievodului pe care ţi-l văd ochii. –

8. Nu te grăbi să te iei la ceartă, ca nu cumva la urmă să nu ştii ce să faci, când te va lua la ocări aproapele tău. –

9. Apără-ţi pricina împotriva aproapelui tău, dar nu da pe faţă taina altuia,

10. ca nu cumva, aflând-o cineva, să te umple de ruşine şi să-ţi iasă nume rău care să nu se mai şteargă.

11. Un cuvânt spus la vremea potrivită este ca nişte mere de aur într-un coşuleţ de argint. –

12. Ca o verigă de aur şi o podoabă de aur curat, aşa este înţeleptul care mustră, pentru o ureche ascultătoare. –

13. Ca răcoarea zăpezii pe vremea secerişului, aşa este un sol credincios pentru cel ce-l trimite: el înviorează sufletul stăpânului său.

14. Ca norii şi vântul fără ploaie, aşa este un om care se laudă pe nedrept cu dărniciile lui. –

15. Prin răbdare se înduplecă un voievod, şi o limbă dulce poate zdrobi oase.

16. Dacă dai peste miere, nu mânca decât atât cât îţi ajunge, ca să nu ţi se scârbească şi s-o verşi din gură. –

17. Calcă rar în casa aproapelui tău, ca să nu se sature de tine şi să te urască. –

18. Ca un buzdugan, ca o sabie şi ca o săgeată ascuţită, aşa este un om care face o mărturisire mincinoasă împotriva aproapelui său. –

19. Ca un dinte stricat şi ca un picior care şchioapătă, aşa este încrederea într-un stricat la ziua necazului.

20. Ca unul care îşi scoate haina pe o zi rece, sau varsă oţet pe silitră, aşa este cine cântă cântece unei inimi în nenorocire. –

21. Dacă este flămând vrăjmaşul tău, dă-i pâine să mănânce, dacă-i este sete, dă-i apă să bea.

22. Căci, făcând aşa, aduni cărbuni aprinşi pe capul lui, şi Domnul îţi va răsplăti. –

23. Vântul de miazănoapte aduce ploaia, şi limba clevetitoare aduce o faţă mâhnită. –

24. Mai bine să locuieşti într-un colţ pe acoperiş, decât să locuieşti într-o casă mare cu o nevastă gâlcevitoare. –

25. Ca apa proaspătă pentru un om obosit, aşa este o veste bună venită dintr-o ţară depărtată. –

26. Ca o fântână tulbure şi ca un izvor stricat, aşa este cel neprihănit care se clatină înaintea celui rău. –

27. Nu este bine să mănânci multă miere: tot aşa, nu este o cinste să alergi după slava ta însuţi. –

28. Omul care nu este stăpân pe sine este ca o cetate surpată şi fără ziduri.

 

aici vom publica tâlcuirea textelor biblice…

 

Comentariile sunt închise.