Proverbe 13

1. Un fiu înţelept ascultă învăţătura tatălui său, dar batjocoritorul n-ascultă mustrarea. –

2. Prin rodul gurii ai parte de bine, dar cei stricaţi au parte de silnicie. –

3. Cine-şi păzeşte gura, îşi păzeşte sufletul; cine-şi deschide buzele mari aleargă spre pieirea lui. –

4. Leneşul doreşte mult, şi totuşi, n-are nimic, dar cei harnici se satură. –

5. Cel neprihănit urăşte cuvintele mincinoase, dar cel rău se face urât şi se acoperă de ruşine. –

6. Neprihănirea păzeşte pe cel nevinovat, dar răutatea aduce pierzarea păcătosului. –

7. Unul face pe bogatul, şi n-are nimic, altul face pe săracul, şi are totuşi mari avuţii. –

8. Omul cu bogăţia lui îşi răscumpără viaţa, dar săracul n-ascultă mustrarea. –

9. Lumina celor neprihăniţi arde voioasă, dar candela celor răi se stinge. –

10. Prin mândrie se aţâţă numai certuri, dar înţelepciunea este cu cel ce ascultă sfaturile. –

11. Bogăţia câştigată fără trudă scade, dar ce se strânge încetul cu încetul, creşte. –

12. O nădejde amânată îmbolnăveşte inima, dar o dorinţă împlinită este un pom de viaţă. –

13. Cine nesocoteşte Cuvântul Domnului se pierde, dar cine se teme de poruncă este răsplătit. –

14. Învăţătura înţeleptului este un izvor de viaţă, ca să abată pe om din cursele morţii. –

15. O minte sănătoasă câştigă bunăvoinţă, dar calea celor stricaţi este pietroasă. –

16. Orice om chibzuit lucrează cu cunoştinţă, dar nebunul îşi dă la iveală nebunia. –

17. Un sol rău cade în nenorocire, dar un sol credincios aduce tămăduire. –

18. Sărăcia şi ruşinea sunt partea celui ce leapădă certarea, dar cel ce ia seama la mustrare este pus în cinste. –

19. Împlinirea unei dorinţe este dulce sufletului, dar celor nebuni le este urât să se lase de rău. –

20. Cine umblă cu înţelepţii se face înţelept, dar cui îi place să se însoţească cu nebunii o duce rău. –

21. Nenorocirea urmăreşte pe cei ce păcătuiesc, dar cei neprihăniţi vor fi răsplătiţi cu fericire. –

22. Omul de bine lasă moştenitori pe copiii copiilor săi, dar bogăţiile păcătosului sunt păstrate pentru cel neprihănit. –

23. Ogorul pe care-l desţeleneşte săracul dă o hrană îmbelşugată, dar mulţi pier din pricina nedreptăţii lor. –

24. Cine cruţă nuiaua, urăşte pe fiul său, dar cine-l iubeşte, îl pedepseşte îndată. –

25. Cel neprihănit mănâncă până se satură, dar pântecele celor răi duce lipsă. –

 

aici vom publica tâlcuirea textelor biblice…

 

Comentariile sunt închise.