Predica de pe Munte

Predica de pe Munte

Predica de pe Munte este numele popular pentru o predică atribuită lui Isus, așa cum scrie în Matei 5-7. Mulți creștini consideră că acesta este unul dintre cele mai mari mesaje livrate vreodată; unii chiar merg atât de departe încât să-l considere o dovadă a divinității lui Isus.

Prezentare generală a predicii

Predica este descrisă în cartea lui Matei, capitolele 5 până la 7, deși este o paralelă a predicii de pe Câmpie prezentată în Luca 6: 17-49 precum și în unele pasaje din Marcu. Oamenii de știință nu sunt siguri cu privire la originea exactă a predicii. Paralele între Evangheliile sinoptice precum și texte de bază non-canonice, cum ar fi Evanghelia lui Toma, au condus pe mulți să concluzioneze că materialul partajat poate să provină din documentul Q (ipotetic).

Predica începe cu Fericirile (o serie de afirmații cum că multe condiții care sunt neconfortabile în această viață vor fi răsplătite în viața viitoare). Acestea oferă o perspectivă în punctele de vedere ale lui Isus cu privire la legea iudaică și la cele Zece Porunci, dă instrucțiuni cu privire la rugăciune (inclusiv ceea ce este cunoscut în mod obișnuit ca Rugăciunea Domnului) și instrucțiunile generale cu privire la modul de a trăi. Aceste instrucțiuni sunt văzute de mulți creștini ca un manual al vieții pentru a trăi ca un “adevărat creștin” – urmând instrucțiunile specifice ale lui Isus.

Apologetică

Un element cheie al teologiei creștine este că Biblia este inspirată divin sau, pentru unii, este chiar cuvântul lui Dumnezeu. O revendicare apologetică comună folosită pentru a stabili Biblia ca origine divină și prin urmare, cu autoritate, este că temele prezente în carte transcende înțelepciunea și inteligența epocii în care au fost scrise. Unii apologeți citează Predica de pe Munte ca un exemplu evident de natura divină a lui Isus, afirmând că este nevoie de o simplă citire și evaluare a predicii pentru a vedea că acestea sunt cuvintele unei ființe neobișnuit de înțelepte.

Contra-apologetică

În timp ce unele dintre pasajele din această predică au fost considerate sfaturi înțelepte de către cititorii de credințe diferite, predica include multe pasaje care par să contrazică afirmația că autorul a fost înțelept dincolo de oameni muritori. Mulți oameni au subliniat faptul că, mai degrabă decât să fie instrucțiunile finale pentru modul de a trăi viața, această predică conține mai multe pasaje care s-ar califica drept sfaturi rele și ar sugera unele poziții filosofice tipice epocii, nicidecum o ființă înțeleaptă, transcendentă. Un exemplu luat vers-cu-vers cu privire la mesajul din această predică urmează mai jos.

În ansamblu, Predica de pe Munte este o predică rea. Dincolo de a da câteva sfaturi proaste, acesta nu are nici o temă care să-i stea la bază. Este o amestecătură de înțelepciune îmbuteliată. Nu există o secțiune care duce într-o altă secțiune și de multe ori sfaturile din cadrul secțiunilor sunt contradictorii (Matei 5:16 vs. 6: 1, Matei 6: 7. 6: 8-13, Matei 07:20 vs. 7: 21-23). Unele secțiuni își schimbă justificarea pentru sfaturile date în toiul predicii. Matei 6: 25-26 sugerează că nu aveți nevoie să vă faceți griji cu privire la alimente, deoarece Dumnezeu are grijă chiar şi de animalele mai mici, apoi mai târziu în Matei 6: 31-33 sugestia este că Dumnezeu știe de ce aveți nevoie și dacă credeți, vi se va adăuga vouă. Per ansamblu, “predica” este aproximativ la fel de coerentă ca toate aforismele „Almanahul Sărmanului Richard”.

Conform ipotezei din două surse, Predica de pe Munte este preluată din documentul Q și este formată din părţi preluate dintr-o sursă non-evanghelică, fără legătură. Este ironic faptul că cel mai bun lucru pe care îl poate oferi creștinismul este probabil împrumutat dintr-o altă sursă.

Învățăturile în comparație cu cele ale alor gânditori

Richard Carrier a susținut că filosoful Roman Musonius Rufus a fost un învățător moral mai bun decât Isus. Printre altele, Carrier citează credința Rufus în materie de egalitate pentru sclavi și convingerea sa că “libertatea de exprimare nu înseamnă suprimarea şansei de a gândi.”

Comentariu detaliat

Introducere

Orice tip de exercițiu în critica biblică va ridica fără îndoială obiecții din partea credincioșilor, deoarece există mai multe interpretări posibile și înțelegerea unui individ poate fi cufundată în nuanțe și subtilități. În acest comentariu, încercăm să prezentăm opiniile ortodoxe, înțelegeri comune și observații literale directe care, în opinia noastră, reflectă cel mai bine textul.

Din cauza problemelor legate de drepturile de autor, această analiză citează versiunea King James a Bibliei. Acest text din secolul al XVII-lea nu este întotdeauna ușor de înțeles de către cititorul modern și există dispute asupra autenticității și exactității unui număr de pasaje. Aceste aspecte conduc la alte probleme, care pot fi abordate în altă parte. În sensul acestui comentariu, vom încerca să reprezentăm în mod clar și cu acuratețe sensul de trecere dificilă în limba engleză modernă apelând la alte traduceri.

Fericirile

Matei 5:1-12

1. Și văzând mulțimile, a urcat pe un munte și când s-a așezat, ucenicii Lui au venit la el:

2. Și-a deschis gura și i-a învățat, spunând:

3. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăția cerurilor.

4. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați.

5. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul.

6. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi împliniţi.

Primele patru dintre Fericiri sunt găsite în Matei și Luca, cu posibila excepție a versetului 3, în cazul în care autorul Matei spune: “săraci în duh”, în timp ce Luca spune pur și simplu “sărac”. Luca include două versete suplimentare, care sunt absente de la Matei – Luca 6: 24-25

24: Dar vai vouă bogaţilor, că vă luaţi pe pământ mângâierea voastră.

25: Vai vouă celor ce sunteţi sătui acum, că veţi flămânzi. Vai vouă celor ce astăzi râdeţi, că veţi plânge şi vă veţi tângui.

Aceste versete au adus o întorsătură decisiv diferită Fericirilor. Luate în considerare alături de alte versete, ele accentuează sărăcia ca pe o virtute, iar bogăția (și nu doar dorința de avuție) ca pe un viciu.

https://www.facebook.com/Bibliapentrusceptici/photos/a.616599311739730.1073741836.610802078986120/1094830483916608/?type=3&theater

Indiferent de versiunea corectă (dacă există una), primele patru Fericiri abordează trăsături și condiții care sunt în general nedorite sau, în cazul supunerii, de pe urma cărora se profită.

Vorbitorul (la care ne vom referi ca și cum ar fi Isus, pentru operativitate, de vreme ce ortodoxia îi atribuie lui aceste cuvinte) spune: “Nu disperați, indiferent cât de rea este această viață, următoarea va fi mai bună.” Aceste declarații pot oferi alinare credincioșilor, dar ele sunt, de fapt, pur și simplu afirmații fără justificare. Pe lângă confortul credincioșilor care se simt oprimați de către lumea exterioară, aceste versete ajută să-i împăciuiască pe cei care, cum ar fi femeile și sclavii, sunt persecutaţi de ceilalţi credincioși.

Aceste versete au dat tonul unei teme comune care parcurge întreaga predică; o temă care trădează caracterul foarte lumesc al vorbitorului. În loc să ofere sfaturi utile cu privire la modul în care să ne trăim mai bine această viață, singura viață pe care suntem siguri că o vom avea, vorbitorul minimalizează această viață ca fiind lipsită de sens, concentrându-se în schimb pe viața viitoare. Chiar dacă ar fi să presupunem că există o viață de apoi, nu există nici un motiv să nu trăim această viață din plin.

Orice ființă care ar fi posedat înțelepciunea și compasiunea care ar califica-o drept divină și binevoitoare ar trebui să realizeze acest lucru. În loc de respingeri vehemente ale acestei vieți, ar trebui să ne așteptăm la o analiză profundă a condiției umane și la o călăuzire cu privire la modul de a îmbunătăți timpul nostru aici, pe lângă aceste promisiuni la o viață de apoi.

Ce e mai rău este faptul că aceste versete îi învață în definitiv pe oameni-și accepte soarta, mai degrabă decât să încerce să abordeze nedreptatea și dezechilibrul prezent în cultura lor. Un astfel de mesaj ar fi folosit aproape sigur în avantajul persoanelor aflate la acea vreme la putere, care ar fi căutat să păstreze oamenii sub piciorul lor. În cazul în care ar fi fost luate în serios de către masele de oameni, corectarea problemelor care conduc la supunerea și înfometarea cuiva ar fi, în cele din urmă, considerată inutilă și poate chiar dăunătoare pentru statutul cuiva în viitorul regat al lui Isus.

7. Ferice de cei milostivi, căci ei vor obține milă.

8. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu.

9. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați copiii lui Dumnezeu.

În timp ce primele patru Fericiri se axau pe trăsături negative, următoarele trei se concentreză pe trăsături pozitive ca formă de instrucțiune pentru felul în care ar trebui să trăiască. Acest lucru servește drept un fel de “morcov” pentru a ghida oamenii spre un comportament corect. Am face bine încurajăm oamenii să fie milostivi, buni și împăciuitori, dar a promite recompensă în viața de după moarte este necesară numai pentru cei care nu pot înțelege că a face bine de dragul binelui este propria recompensă.

Aceste versete nu sunt sfaturi rele, dar sunt pur și simplu un mod naiv de a dezvolta un cod moral. Ar trebui să ne așteptăm cu siguranță la ceva mai mult de la o ființă divin înțeleaptă.

Este, de asemenea, demn de remarcat faptul că Isus, care susține mila, afirmă în Matei 10:33 “Dar oricine mă va nega înaintea oamenilor, îl voi lepăda și Eu înaintea Tatălui Meu care este în ceruri.” Acestea nu par a fi cuvinte pline de îndurare.

10. Ferice de cei care sunt persecutați pentru dreptate, căci a lor este Împărăția cerurilor.

11. Ferice de voi, când oamenii vă vor ocărî și vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră, din pricina Mea.

12. Bucurați-vă și veseliți-vă pentru că răsplata voastră este mare în ceruri; căci tot așa au prigonit pe proorocii care au fost înaintea voastră.

Aceste versete stabilesc a doua temă a predicii: persecuția și martiriul sunt de așteptat. Într-adevăr, versetele spun credincioșilor să se bucure în persecuție și nu este de mirare că creștinii deseori consideră orice opoziție față de convingerile lor ca fiind persecuție. Aceste versete nu numai servesc ca justificare pentru martiriu, ci și stabilesc o barieră de protecție implicită în jurul credinței creștine, care îi ajută pe credincioși să le compartimenteze, ferindu-le de critică.

Acest lucru nu este “un sfat bun” sau “un sfat înțelept” – este un sfat prost. Ea încurajează dezbinare prin descurajarea cooperării. Nu există nici un stimulent pentru creștini să caute relații sociale de cooperare cu cei care nu cred… ei se așteaptă să fie ostracizaţi și persecutați – și orice lucru perceput drept persecuție servește doar pentru a le întări credința.

Sare şi lumină

Matei 5:13-16

13. Voi sunteți sarea pământului; dar dacă sarea își pierde gustul, cu ce va fi sărată? Este din acel moment inutilă, bună doar de aruncat afară și călcată în picioare de oameni.

Sare nu îşi poate pierde aroma. Această situație anume este o metaforă, dar este una oribilă. Putea la fel de bine să spună: “Voi sunteți oceanul pământului. Dar dacă oceanul își pierde umezeala, cum poate deveni ud din nou?” Acest lucru nu reprezintă înțelepciune dincolo de capacitățile timpului, este o analogie săracă și este rezonabil să se presupună că orice ființă înțeleaptă, divină, nu ar fi făcut o asemenea analogie slabă. Această eroare este similară cu cea făcută de Isus, referindu-se la semințele de muștar ca la cele mai mici dintre toate semințele (Marcu 4:31) – ceea ce nu este. Acestea sunt erori factuale care sunt posibile numai în cazul în care vorbitorului îi lipsește cunoștința sau este în mod intenționat înșelător, nici una dintre aceste posibilități fiind în concordanță cu pretențiile divinității lui Isus.

Dar, mai important, care este sensul metaforei? Oare Isus spune că oamenii care nu-L au pe Dumnezeu în viețile lor sunt lipsiți de valoare?

14. Voi sunteți lumina lumii. Un oraș care este situat pe un deal nu poate fi ascuns.

15. Tot așa, oamenii nu aprind o lumânare ca s-o pună sub obroc, ci pe un sfeșnic; și dau lumină tuturor celor ce sunt în casă.

16. Lăsați ca lumina voastră să lumineze înaintea oamenilor așa tare, încât ei să vă vadă faptele bune și să vi-L slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.

Aici Isus îi instruiește pe credincioși să-și facă faptele lor bune în public. El se va contrazice în mod direct în capitolul următor și contradicția va fi abordată la momentul respectiv.

Isus şi legea

Matei 5:17-20

17. Să nu credeți că am venit să stric Legea sau proorocii: Eu nu am venit să stric, ci să-ndeplinesc.

18. Adevărat vă spun că, până nu trec cerul și pământul, nici o iotă sau o frântură din lege nu va fi schimbată, pânu se va îndeplini tot.

19. De aceea, oricine va strica una din aceste porunci și va învăța și pe alții s-o facă, va fi numit cel mai mic din Împărăția cerurilor; dar oricine va face și îi va înveța pe alții, acela va fi numit mare în Împărăția cerurilor.

20. Căci Eu zic vouă că dacă neprihănirea voastră nu o va întrece pe cea a cărturarilor și a fariseilor, voi în nici un caz nu veți intra în Împărăția cerurilor.

Isus afirmă că legea iudaică nu va fi modificată până când cerul și pământul nu dispar, iar oricine care încalcă orice poruncă și învață pe alții să facă același lucru va fi numit cel mai mic în ceruri. Acest lucru este important din mai multe motive…

1. Nu spune că încălcarea poruncilor te trimite în iad, ci doar că vei fi printre cei mai neînsemnați din ceruri

Acest lucru e în totală opoziție cu doctrine comune cu privire la păcat și la iad. În timp ce apologeții ar putea argumentaIsus vorbește credincioșilor care nu sunt în pericol de iad, el vorbește despre evitarea iadului în aceeași predică, stabilind faptul că publicul vizat ar putea fi în pericol de iad bazat pe anumite acțiuni. Aceasta este o contradicție doctrinară fără rezoluție.

2. Isus încalcă o poruncă și îi învață pe alții să facă același lucru, ceea ce, conform acestor cuvinte, înseamnă că ar trebui să fie printre cei mai nesemnificativi din ceruri. (El încalcă Sabatul și apoi spune că Sabatul a fost făcut pentru om, nu omul pentru Sabat – vezi Marcu 2:27)

Apologeții atrag adesea atenția Isus, la fel ca Dumnezeu, este mai presus de lege. El face legea și prin urmare, o poate rupe după bunu-i plac. Acest lucru nu rezolvă contradicția. Ceea ce avem aici nu este pur și simplu un scenariu de tip “faci cum spun, nu ce fac eu”, ci avem o contradicție directă: Isus a spus că nu a venit să schimbe legea și că nimeni nu ar trebui să înveţe oamenii să încalce legea … și apoi el îi învață pe oameni să încalce legea – ceea ce reprezintă o modificare a legii.

El încalcă o serie de alte porunci, iertând o adulteră (care era pedeapsită cu moartea) în Ioan 8: 1-11, declarând toate alimentele curate (încălcând legea kosher) în Marcu 7: 18-19 și nerespectându-și mama în Ioan 2: 4 … printre altele.

3. Isus spune că nu a venit să “desființeze legea, ci să o îndeplinească” însă el extinde legea, iar asta ar putea conta ca o alterare a legii.

Crimă și procese

Matei 5: 21-26

21. Ați auzit că s-a spus de către cei din vechime, Să nu ucizi; și oricine va ucide, va cădea sub pedeapsa judecății.

22. Dar Eu vă spun vouă că oricine se mânie pe fratele său fără o cauză trebuie să fie în pericol de judecată; și oricine îi va zice fratelui său ‘Netrebnicule’ trebuie să fie în pericol de a fi adus în fața consiliului: dar oricine va spune ‘Prostule’, va fi în pericol de foc al iadului.

Aici Isus stabilește greșeli de gândire și de vorbire ca fiind echivalente cu o crimă. În timp ce ar putea fi un sfat bun să sugerezi că oamenii trebuie să vorbească civilizat unii cu alții, este corupt din punct de vedere moral să stabilești că spunând că urăști pe cineva este echivalentul filozofic cu uciderea lor. Gândurile nu sunt crime… acțiunile sunt. În timp ce Isus cu siguranță nu se referea la faptul că ar trebui să supunem oamenii la moarte dacă se gândesc la crimă, punctul său de vedere aici reprezintă o morală naivă, care construiește o doctrină în care, în cazul acestor greșeli în gândire, ar putea conduce la pedeapsa veșnică.

Această morală simplistă este un ecou al moralei Vechiului Testament, unde pedeapsa cu moartea era prescrisă atât pentru crimă, cât și pentru munca în ziua de Sabat sau în situația unui copil neascultător. Această idee este amplificată în Noul Testament, unde pedeapsa infinită este prescrisă pentru greșeli finite, inclusiv greșeli de gândire – în special greșeala de a nu crede.

El continuă prin stabilirea expresiei “Prostule” drept echivalentul modern al discursului instigator la ură și afirmând că oricine o rostește este în pericol de foc al iadului (prima din mai multe referiri la iad, stabilind problema doctrinară din pasajul anterior, precum și o problemă pentru cei care nu se pretează ideii c-ar exista un iad înflăcărat). Totuși, Isus se referă la oameni drept proști în mai multe rânduri (Matei 23:17, Matei 23:19, Luca 11:40, Luca 24:25). Este acesta doar un caz de “Fă cum spun eu, nu ce fac eu”? Și oare un asemenea exemplu reprezintă o divinitate înțeleaptă și binevoitoare?

23. De aceea, dacă îți aduci darul la altar și îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta;

24. Lasă-ți acolo darul înaintea altarului, și du-te să te împaci mai întâi cu fratele tău și apoi vino și oferă-ți darul.

Un sfat bun, dacă excludem pasajele privind sacrificarea pe altar. Este bine să sugerezi că oamenii trebuie să se reconcilieze. Ar fi o idee extrem de bună dacă am extinde-o la “cineva” în loc de “frate”. Așa cum e, într-adevăr această instrucțiune îi încurajează pe credincioși să se împace cu alți credincioși – care e un sfat parțial bun, dar cu siguranță ne putem aștepta ca o ființă divină, care se presupune că ne iubește pe toți, să se implice mai mult. Această noțiune de credincioși care se reconciliază cu alţi credincioși este o temă comună în Noul Testament care încurajează o mentalitate de tip “noi și ei”, care nu face altceva decât să amplifice tensiunile religioase.

25. Să te-mpaci cu adversarul tău repede, cât sunteți încă la un loc; ca nu cumva, în orice moment, un adversar te dea pe mâna judecătorului, iar judecătorul să te dea pe mîna temnicerului și să fii aruncat în temniță.

26. Adevărat îți spun: Să nu ieși de acolo în nici un caz, până nu vei plăti cel din urmă bănuț.

Acesta este un sfat puțin prostesc și lipsit de sens pentru lumea modernă. Chestiuni civile și penale sunt diferite acum, pentru că legea noastră este cu mult mai sofisticată decât cea a acestei religii. În al doilea rând, sfătuirea oamenilor să se împace în afara instanței le neagă dreptul de a lupta pentru drepturile lor. Încurajează, de asemenea, procese frivole. Dacă creștinii chiar ar adera la aceste versete, ar fi daţi în judecată (în America) de către orice non-creștin. Ar fi fost daţi în judecată până la dispariție.

Toată lumea știe că acest sfat este prost, motiv pentru care nimeni nu-l urmează. Singura dată când se face referire la acest verset ca fiind obligatoriu este atunci când un creștin vrea să dea în judecată pe altul … și are un caz slab.

Adulter

Matei 5:27-30

27. Ați auzit că sa spus de cei din vechime: Să nu comiți adulter.

28. Dar Eu vă spun vouă că oricine se uită la o femeie cu poftă, a comis deja un adulter cu ea în inima lui.

Alt dexemplu de nonsens despre greșeli de gândire. Pofta trupească nu este adulter. Pofta trupească este declanșatorul pentru majoritatea relațiilor sexuale, sănătoase, sfinte sau de orice alt tip. Poţi acționa din cauza poftei trupeşti, iar aceste acțiuni ar putea fi crime… dar pofta trupească în sine nu este. Este îndoielnic faptul că multe cupluri creștine s-au întâlnit, s-au îndrăgostit și s-au căsătorit fără ca pofta trupească să fie un factor care contribuie. Se poate întâmpla, dar este mai rar decât cei care sunt atrași fizic și construiesc o relație sănătoasă.

10603291_737055519694108_4058913519978898440_n

În plus, acest verset este sexist. Ceea ce ar fi fost normal pentru acea eră, dar nu există nici un motiv pentru care un Dumnezeu să fie atât de misogin. “Oricine se uită la o femeie cu poftă trupească” implică faptul că nu este un păcat să pofteşti trupul unui bărbat.

29. Și dacă ochiul tău cel drept îți greșește, scoate-l și aruncă-l departe de tine; căci îți este de folos mai mare ca unul dintre membre să piară, decât -ți fie aruncat tot trupul în iad.

30. Dacă mâna ta cea dreaptă îți greșește, taie-o și arunc-o departe de tine; căci îți este de folos mai mare ca unul dintre membre să piară, decât -ți fie aruncat tot trupul în iad.

Luat literal, acesta este un sfat prost. Luat la figurat, este tot un sfat prost. În esență, el spune că este mai înțelept să-ți negi condiția umană decât să faci un efort ca să o înțelegi, să o schimbi sau o folosești pentru rezultate productive și pozitive. Să ne uităm la acest verset din perspectiva pasajului cu adulterul: dacă pofta trupească te provoacă să păcătuiești (oricare ar însemna asta), elimină pofta trupească din viața ta, deoarece este mai bine elimini pofta trupească decât să riști să mergi în iad.Acel sfat este exact ceea ce a încurajat nenumăraţi călugări să ducă o viață de celibat. Aceasta funcționează pentru unii, dar nu pentru toți. Unii se chinuie pentru totdeauna deoarece au fost învăţaţi să elimine pofta trupească, în loc să fie învățați cum să trăiască o viață sănătoasă, care nu permite gânduri desfrânate şi să îşi controleze acțiunile. Ăsta este motivul pentru care avem probleme cu preoți și călugări care abuzează enoriaşii, care se practică tot felul de acțiuni de automutilare, tortură și abuzuri.

https://www.facebook.com/Bibliapentrusceptici/photos/a.616599311739730.1073741836.610802078986120/795601063839553/?type=3&theater

Acesta nu este un sfat bun. Un sfat bun te informează cum să-ți îmbunătățești condiția – nu să o negi. Nici un sfat atât de prostesc nu ar trebui să fie vreodată considerat ca dovadă a unui zeu înțelept. În plus, acesta este un alt verset care pledează pentru “iad” ca un loc real pe care ar trebui să îl evităm. Promovează o moralitate foarte simplistă care se bazează pe ideea “fă bine sau vei fi pedepsit”, care este mult inferioară uneia în care suntem încurajați să facem bine, pentru că este bine.

Divorţ

Matei 5:31-32

31. S-a zis: Oricine își va lăsa nevasta, acela să-i dea o carte de despărțire.

32. Dar Eu vă spun vouă că oricine își va lăsa nevasta, afară numai pentru cauză de desfrânare, o face să comită adulter; și oricine se căsătorește cu cea divorțată, comite adulter.

Tot mai mult sfaturi proaste și tot mai mult sexism. Aceste versete se adresează doar bărbaților care divorțează de soțiile lor și nu există instrucțiuni pentru soții, deoarece acestea sunt considerate subiecte inferioare, aproape (în cazul în care nu sunt de fapt) egale cu proprietate.

Sfatul este rău, chiar dacă se aplică ambilor parteneri; stai cu partenerul tău, cu excepția cazului în care te înșeală. Indiferent cât de nefericit ești, indiferent de cât de multă tristețe sau violență ai parte, ți-ai făcut-o cu mâna ta și meriți să suferi pentru tot restul vieții tale. De fapt, încearcă să forțeze oamenii să “rezolve problemele“, dar este bazat pe o viziune naivă a realității, care ignoră faptul că oamenii se schimbă și în unele situații există căsătorii care pur și simplu nu sunt bune, chiar și fără infidelitate. Acesta nu ar trebui să fie luat drept cuvântul unui zeu înțelept.

Încurajează, de asemenea, infidelitatea sexuală. Dacă ești nefericit și vrei afară – du-te și culcă-te cu altcineva și ACUM puteți obține un divorț.

În cele din urmă, este un alt exemplu în care Isus încalcă legi (Deuteronom 24: 1-4). Pentru cineva care a pretins că nu a venit să schimbe legea, pare cu siguranță că face o mulțime de schimbări ale legii.

https://www.facebook.com/Bibliapentrusceptici/photos/a.909847982414860.1073741859.610802078986120/909849032414755/?type=3&theater

Jurăminte

Matei 5:33-37

33. Din nou, ați auzit că s-a zis de cei din vechime: Să nu juri strâmb, ci vei îndeplini jurămintele tale față de Domnul;

34. Dar eu vă spun: nu jurați deloc; nici pe cer; căci este tronul lui Dumnezeu

35. Nici pe pământ; pentru că este taburetul lui: nici pe Ierusalim; căci este cetatea marelui Împărat.

36. Să nu juri nici pe capul tău, pentru că tu nu poți face un singur fir de păr alb sau negru.

37. Dar, lasă-ți vorba să fie, Da, da; Nu, nu: ce este mai mult decât acestea vine din rău.

Acest lucru este, în esență, un sfat bun. Cei mai mulți dintre noi am fi fericiți să trăim o viață cinstită și să nu simţim nevoia să jurăm despre nimic sau pe nimic. Nu există nici un motiv să credem că jurămintele sunt rele, dar să vorbim în mod clar și sincer pare a fi un sfat bun.

Din nefericire, creștinii nu au tendința de a se ridica la acest standard. Sunt fericiţi să depună jurământul pe Biblie (sau un teanc de Biblii) pentru serviciul public. Sunt fericiţi să-şi angajeze supunere față de steag, pavilion creștin și Biblie… acest lucru este atât de important pentru ei, încât a trebuit să adauge cuvintele “Sub Dumnezeu” la Jurământul de Apartenenţă.

Probabil ignoră cuvintele lui Isus și îl dau pe apostolul Pavel ca exemplu. Este înregistrat în Fapte 18:18 că el a jurat. Nu îl putem învinovăţi pe Pavel pentru acest lucru, nu este singurul lucru despre viața și lucrarea lui Isus de care nu pare să fie conștient că existau.

Desigur, dacă ar fi să scăpăm de jurăminte legale și să se bazăm pe fiecare cuvânt imprecis care poate fi interpretat oricum ca fiind un contract cu caracter obligatoriu, viața civilă ar fi mult mai dificilă. Imaginați-vă cum ar fi facă de fiecare dată când aţi glumi sau exagera aţi fi traşi la răspundere ca şi cum aţi fi înjurat într-un document juridic obligatoriu. Deși este un sfat bun să vorbești sincer, eliminarea jurămintelor contractuale este o rețetă pentru dezastru.

Iar această “înțelepciune” fie împrumută din, fie contrazice Vechiul Testament, unde se sugerează evitarea jurămintelor deoarece, atâta timp cât nu juri ceva, nu eşti obligat să urmezi acel lucru. În Deuteronom 23: 21-23, Isus este fie gata să ducă acest lucru la extrem “lăsați jurămintele voastre să fie nule”, sau spune “lăsați tot ce spuneți să fie un jurământ.” Oricum ar fi, efectul este cam același: jurămintele contractuale sunt fie devalorizate prin utilizarea lor continuă, fie sunt complet ignorate și niciodată puse în aplicare.

Onestitatea este o idee bună, dar a scăpa de jurăminte contractuale este sinucidere legală.

Ochi pentru ochi

Matei 5:38-42

38. Aţi auzit că s-a zis: «Ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte»

39. Dar Eu vă spun să nu vă împotriviţi celui ce vă face rău. Ci aceluia care vă loveşte peste obrazul drept, întoarceți-i şi pe celălalt.

Aici, la scurt timp după ce a spus că nu a venit să schimbe legea – el încearcă încă o dată să schimbe legea. Să scape de mentalitatea “ochi pentru ochi” este cu siguranță o mișcare bună, dar a spune cuiva să întoarcă și celălalt obraz este, de asemenea, un sfat prost.

Descurajează oamenii din a se apăra și a-și proteja drepturile și viața. Din fericire, atunci când vine vorba de aplicat sfatul, creștinii se grăbesc să respingă acest verset și de fapt, să-și apere drepturile…. și încă ceva pe deasupra.

40. Și dacă cineva te va da în judecată, și-ți va lua haina, lasă-i și pelerina.

41. Și oricine te va constrânge să mergi o milă, mergi cu el două.

Alte sfaturi proaste. Nu există nici un motiv bun pentru a te oferi drept victimă ușor de abuzat. Un zeu înțelept ar fi învățat oamenii cum să construiască o societate echitabilă și cooperantă, care nu încurajează victimizarea.

42. Dă-i celui ce-ți cere, iar celui ce vrea să se împrumute de la tine nu-i întoarce spatele.

Toată lumea știe cât de rău este acest sfat. Încurajarea carităţii este ceva bun, dar nimeni nu ia în serios acest verset; orice creștin dispus să-mi dea un împrumut fără dobândă, indiferent de situația mea și de ratingul meu financiar – vă rog să mă contactați pe email.

Iubește-ţi dusmanul

Matei 5:43-48

43. Ați auzit că sa zis: ‘Să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău.

44. Dar eu vă spun: Iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați-i pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc.

45. Ca să fiți fiii Tatălui vostru care este în ceruri; căci El face să răsară soarele Său și peste cei răi și peste cei buni și trimite ploaie și peste drepți și peste nedrepți.

46. Căci dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată aveți? Nu fac și cârciumarii la fel?

47. Și dacă-i salutați numai pe frații voștri, ce faceți voi mai mult decât alții? Nu fac și cârciumarii la fel?

48. Fiți voi desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru care este în ceruri este desăvârșit.

Acest lucru s-ar putea califica ca fiind un sfat bun. Ar fi cu siguranță frumos să încurajăm toleranță, compasiune, cooperare și fraternitate. Cu toate acestea, există situații în care iubirea vrăjmașilor voștrii este o idee foarte proastă … și recunoaștem cu toții acest lucru. Îl iubim pe Osama sau pe Hitler? Unii ar putea, dar nu este ceva obișnuit și nu există nici un motiv să credem că este înțelept. Creștinii nui iubesc cu adevărat dușmanii. Nici unul dintre noi nu o face. Și se pare că nici Isus, pentru că plănuiește torturarea dușmanilor săi pentru totdeauna.

O altă problemă este că este imposibil să iubești un dușman. Implicit, în momentul în care iubesc pe cineva, încetează să-mi mai fie dușman.

De asemenea, ceea ce lipsește aici este o metodă: cum anume facem să iubim o altă persoană, dacă impulsul de a iubi nici nu este acolo, în primul rând? Isus poruncește oamenilor să facă ceva ce nu se poate realiza cu adevărat.

Ar fi bine să încurajeze mai multă compasiune – dar acest singur pasaj nu ajută într-adevăr, mai ales având în vedere ce spun alte versete care încurajează dezbinare. Asta cu siguranță este umbrită de înțelegerea faptului că vorbitorul planifică pedepsirea dușmanilor săi pentru totdeauna.

Fă bine pentru a-l mulțumi pe Dumnezeu

Matei 6:1-4

1. Luați seama să nu vă faceți milosteniile voastre înaintea oamenilor, ca să fie văzute de ei; altminteri, nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri.

Comparați acest lucru cu Matei 5:16, de mai sus. Tocmai le-a spus oamenilor să facă fapte bune în locuri unde pot fi văzuţi… iar acum contrazice asta. Unii apologeți au susținut că în acest verset este vorba despre donare și acte de caritate, iar celălalt verset se referă la “alte” fapte bune. Acesta pare să fie pur și simplu un joc de cuvinte pentru a evita contradicția evidentă. În orice caz, orice ființă care poate fi considerată zeu ar fi evitat cu siguranță orice ambiguitate care ar duce la confuzie – o observație care pare să se aplice la întreaga Biblie și nu doar la această predică.

2. De aceea, când îți faci milostenie, nu suna cu trâmbița înaintea ta, cum fac fățarnicii în sinagogi și pe străzi, pentru ca ei să fie slăviți de oameni. Adevărat vă spun că ei și-au luat răsplata.

3. Ci când faceți milostenie, să nu lăsați mâna stângă să știe ce face mâna dreaptă.

4. Fie ca milostenia ta să fie făcută în ascuns; și Tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti pe față.

Discuția generală despre recompense implică o “faptă bună” generală, eliminând în continuare apelul la acea idee cum că actele de caritate ar fi separate de fapte bune. Cine argumentează că nu există nici o contradicție aici încearcă să raționalizeze pentru a se evita dificultățile cu care se confruntă, care sunt evidente pentru orice persoană rezonabilă. Același lucru pare să fie adevărat şi pentru cei care reconciliază contradicțiile susținând că faptele bune ar trebui să fie făcute în public, dar nu promovate în mod arogant. Acest lucru ignoră ordinul de a face milosteniile tale în “secret”, unde numai Dumnezeu poate să vadă.

Acesta este, de asemenea, un alt pasaj care încurajează o acțiune simplistă/recompensă morală în loc să încurajeze oamenii să facă bine de dragul de-a face bine.

Rugăciune

5. Și când te rogi, să nu fi ca fățarnicii, cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi și pe la colțurile străzilor, ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că ei și-au luat răsplata.

6. Dar tu, când te rogi, intră în odăița ta și când ți-ai închis ușa, roagă-te Tatălui tău, care vede în secret te va răsplăti pe față.

7. Dar, când vă rugați, nu folosiți repetiții deșarte, ca păgânii; fiindcă ei cred că vor fi ascultați pentru vorba lor multă.

8. Să nu vă asemănați cu ei; căci Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință mai înainte ca voi să-I cereți.

Acest lucru poate fi cel mai bun verset din întreaga predică și, chiar și așa, foarte puțini creștini îl urmează. Cu cât ar fi lumea mai bună dacă credințele religioase ale tuturor ar fi o chestiune privată, în loc de încercările constante de a-și impune convingerile asupra celorlalți?

O aderență adecvată acestui verset implică faptul că rugăciunea nu ar trebui să fie în biserici și cu siguranță nu în școli. Ar însemna că nu trebuie să punem oamenii să jure pe Biblii, nu ar trebui să deschidem sedinţe de consiliu urban cu rugăciuni, nu ar trebui să avem programe creștine la televizor, întâlniri de rugăciune publică, ziua naţionala a rugăciunii.. etc.

https://www.facebook.com/Bibliapentrusceptici/photos/a.616599311739730.1073741836.610802078986120/843807685685557/?type=3&theater

Creștinii care susțin aceste obiective sunt ipocriți – desconsideră voit un ordin direct despre care cred că vine de la Isus. Nu e de parcă îl desconsideră pe Pavel sau pe Ioan…se presupune că sunt cuvinte de la salvatorul lor, iar ei le ignoră, dovedind că ei sunt propriul lor zeu și-și fac propriile lor reguli.

De asemenea, versetul 7 practic spune că ar trebui să ne rugăm pentru ceea ce avem în inimă și să evităm recitări și scandări iar și iar, dar ce avem în versetele 9-13?

9. Astfel trebuie să vă rugați: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău.

10. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ.

11. Dă-ne astăzi pâinea noastră cea de toate zilele.

12. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

13. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava, în veci. Amin.

Rugăciunea Domnului, ceva ce este cântat și recitat în aproape fiecare serviciu creștin de pe planetă. Catolicii și protestanții deopotrivă au rugăciuni și scandări structurate – toate încălcând direct ceea ce spunea Isus. El a oferit o rugăciune mostră pentru cumse roage și mulți ignoră voios instrucțiunile sale și o iau ca pe un exemplu de ce să spună. Deși acest lucru cu siguranță nu este o dojană adusă pasajului, este un indiciu clar că credincioșii au tendința de a alege ce le convine.

14. Dacă le iertaţi oamenilor greşelile şi Tatăl vostru cel ceresc vi le va ierta vouă,

15. Dar dacă nu iertaţi greșelile oamenilor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile.

Acest lucru, lăsând la o parte făgăduința iertării de la un zeu, pare a fi sfat foarte bun – să iertăm oamenii. Dacă includem făgăduința iertării de la un zeu, avem o cale spre mântuire potențială, care pare să fie ignorată în mare măsură de fundamentaliști. Există mai multe instanțe în care Isus discută despre cerințele necesare pentru mântuire și toate par să se concentreze asupra faptelor și acțiunilor.

Post

Matei 6:16-18

16. Mai mult decât atât, când postiți, nu fiți, ca fățarnicii, de o înfățișare tristă, căci ei își sluțesc fețele ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că ei și-au primit răsplata.

17. Dar tu, când postești, unge-ți capul și spală-ți fața.

18. Ca să nu pari că postești față de oameni, ci față de Tatăl tău care este în ascuns, iar Tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti.

Postul este o prostie și este periculos. Este un ritual religios care există doar pentru că cineva a descoperit că, dacă-ți torturezi corpul prin privarea de produse alimentare (sau de somn sau de alte necesități) vei slăbi în cele din urmă mintal și vei fi susceptibil la “experiențe religioase”, ceea ce înseamnă halucinații și programare. Este o modalitate de a-i face pe oameni maleabili, nu la voia unui Dumnezeu, ci la dictatul oricărei figuri autoritare.

Dumnezeu nu ar trebui să aibă nevoie ca oamenii să se tortureze în scopul de a comunica. Este evident absurd și nesănătos și prin urmare, un sfat foarte prost.

Comorile Raiului

Matei 6:19-23

19. Nu vă strângeți comori pe pământ, unde molia și rugina le strică și unde hoții le sparg și le fură

20. Ci strângeți-vă comori în cer, unde nici molia și nici rugina nu le strică și unde hoții nu le sparg, nici nu le fură

21. Căci acolo unde este comoara ta, acolo va fi şi inima ta.

22. Lumina trupului este ochiul: dacă ochiul tău va fi singur, tot trupul tău va fi plin de lumină.

23. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Prin urmare, dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare este acel întuneric!

Aceste versete amplifică tema începută în Fericiri, schimbând centrul atenţiei departe de această viață și punându-l pe promisiunea unei vieţi de apoi. În loc să promitem pur și simplu dreptate și un capăt durerilor, aceste versete descriu orice încercare de a reuși în această viață ca fiind inutile. Acesta este un sfat rău, indiferent dacă există o viață de apoi sau nu. De ce să nu ne bucurăm de această viață? Este posibil să dobândim bogăție și să trăim plăcere, fără a fi rău.

Deoarece nu avem nici o dovadă că există o viață dincolo de aceasta, acest sfat spare să fie de două ori rău.

Slujind doi stăpâni

Matei 6:24

24. Nici un om nu poate sluji la doi stăpâni; căci ori va urî pe unul și va iubi pe celălalt; sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona.

Aceasta este o denaturare simplistă. Este aproape adevărată, dar nu este relevantă pentru viață – pentru că nimeni nu servește cu adevărat un singur “stăpân“. Viețile noastre sunt un dans complex între a răspunde la diverşi “stăpâni” și putem defini principii de guvernare care ne permit să-i servim pe toți, într-o oarecare măsură.

S-ar putea califica drept sfat bun, în sensul limitat al “nu lăsa banii să îţi conducă viața”, dar ar putea fi mai bine să mergem pe ruta “toate lucrurile în moderație” și să spunem “nu lăsa nici un lucru să îţi conducă viață “…inclusiv convingerile religioase.

Nu îți face griji

Matei 6:25-34

25. De aceea vă spun: Nu vă îngrijorați de viața voastră, ce veți mânca, sau ce veți bea; nici de trupul vostru, ce veți îmbrăca. Nu este viața mai mult decât hrană și trupul mai mult decât veșmânt?

Tot mai multe sfaturi proaste: nu vă faceți griji cu privire la alimente, băutură, îmbrăcăminte etc. Este a să încurajezi oamenii să fie mai puțin lacomi și mai puțin materialişti, dar acest pasaj le facilitează creștinilor posibilitatea de a se detașa de responsabilitatea de a-și vedea de nevoile lor.

Din fericire, aproape nimeni nu urmează acest sfat. Oricine poate vedea ce sfat slab e.

26. Uitați-vă la păsările cerului, pentru că ei nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în hambare; și cu toate acestea, Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Nu sunteți voi cu mult mai buni decât ele?

Așadar, ar trebui să fim toți fără adăpost și să ne așteptăm să ne hrănească Dumnezeu? Păsările nu pot semăna și culege, dar ele caută și vânează. Ele caută în mod activ să se hrănească sau să îşi hrănească puii. De fapt, preocuparea lor principală este supraviețuirea – nu dau pur și simplu din aripi fără nici o țintă, așteptând ca Dumnezeu să le arunce mâncare în gură.

Este un sfat oribil, o analogie proastă, și o reprezentare falsă a păsărilor și un zeu înțelept ar trebui să știe asta.

27. Care dintre voi poate, doar cu gândul, să-și adăuge un cot la statura lui?

Acest lucru ar putea fi un sfat bun, atâta timp cât este vorba despre îngrijorare excesivă. Preocuparea rațională pentru binele tău (îngrijorare ocazională) este de fapt un lucru bun și este ceea ce ne împiedică să ne dăm bătuţi şi să ne deteriorăm.

28. Și de ce vă gândiți la veșmânt? Gândiți-vă la crinii câmpului, cum cresc ei; nu torc, nici nu țes:

Mai multe sfaturi foarte proaste. El pledează să trăim la fel ca o floare, care nu face nimic. Compararea oamenilor cu o formă de viață care nu gândește, mişcă sau interacționează nu face nimic pentru a aborda problemele reale și preocupările pe care le au oamenii.

29. Totuși, vă spun vouă că nici Solomon, în toată slava lui, nu sa îmbrăcat ca unul dintre aceștia.

30. De aceea, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este și mâine va fi aruncată în cuptor, nu cu atât mai mult vă va îmbrăca pe voi, puțin credincioșilor?

31. Prin urmare, să vă luați gândul de la a spune: Ce vom mânca? sau Ce vom bea? Sau Cu ce ne vom îmbrăca?

32. (Fiindcă toate aceste lucruri le caută nobilii) Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de toate aceste lucruri.

33. Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui; și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.

34. Prin urmare, nu vă gândiți la ziua ce urmează: căci ziua ce urmează se va gândi la lucrurile acestea și singură. Ajunge zilei necazul ei.

Nu-ți face griji pentru mâine. Nu economisi bani, nu aduna produse alimentare pentru iarnă, nu face un plan de pensionare… trăieşte pentru astăzi și încredete că Dumnezeu va face totul să fie bine la sfârșit. Aceasta este unul dintre cele mai proste sfaturi din întreaga predică și se pare că majoritatea oamenilor îl recunosc ca fiind un sfat rău, chiar dacă îl ridică în slăvi. La fel cum majoritatea creștinilor ignoră instrucțiunile lui Isus de a-și vinde bunurile și de a le da săracilor, toți ignorăm această instrucțiune fără sens de a trăi fără griji pentru ziua de mâine.

Nu judeca pe alţii

Matei 7:1-6

1. Nu judecați, ca să nu fiți judecați.

2. Căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați la rândul vostru; și în ce măsură pedepsiți, vi se va aplica și vouă.

3. Și de ce vezi tu fărâma din ochiul fratelui tău, dar nu consideri raza care este în propriul tău ochi?

4. Sau cum vei zice fratelui tău: Lasă-mă să scot fărâma din ochiul tău; când, iată, o rază este în propriul tău ochi?

5. Fățarnicule, mai întâi aruncă-ți afară raza din propriul tău ochi; și atunci vei vedea clar să scoți fărâma din ochiul fratelui tău.

Amin. Un sfat foarte bun – nu fii un ipocrit.

6. Nu dați ceea ce este sfânt câinilor, nici nu aruncați perlele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare și se întoarcă și să vă sfâșie.

Acest verset are destul de multe înțelesuri posibile și a fost subiectul multor discuții. Unii cred că este un avertisment de precauție de a nu irosi efort pe nerecunoscători că ar trebui să ne străduim să facem bine pentru cei care au nevoie și apreciază asta. Acesta e, probabil, un sfat destul de bun. Alții spun că, deoarece evreii de multe ori spuneau “câini” când se refereau la nobili, declarația ar putea fi concepută ca un avertisment făcut de Isus pentru urmașii săi să nu ajute necredincioșii. Este curios că cineva care spune “lasă ca ‘da’ să fie ‘da'” trebuie să folosească un limbaj atât de ambiguu atunci când ar fi fost mai simplu să vorbească normal.

Caută, găseşte şi Regula de Aur

Matei 7:7-12

7. Cereți și vi se va da; căutați și veți găsi; bateți și vi se va deschide în fața voastră:

8. Pentru fiecare cere, capătă; și cel ce caută, găsește; și celui ce bate i se va deschide.

Prostii. Sună bine, dar nu este adevărat și toți știm asta. Singurul sens în care este adevărat, este dacă ne referim la “viața viitoare” – ceea ce este inutil.

Presupun că ar putea fi un sfat bun, dacă este privit ca un fel de “nu renunța, continuă să pui întrebări, continuă să cauți, continuă să păstrezi speranța “, dar să promită că vei găsi, de fapt, ceea ce cauți este speranță falsă.

9. Sau care dintre voi este omul acela care, dacă-i cere fiul pâine, îi dă o piatră?

10. Ori, dacă cere un pește, îi dă un șarpe?

11. Deci, dacă voi, răi fiind, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult va da lucruri bune Tatăl vostru, care este în ceruri, celor ce cer?

12. Prin urmare, orice lucru ați vrea ca oamenii să vă facă vo, faceți voi tot așa și lor: fiindcă aceasta este legea și așa spun profeții.

Regula de Aur, care nu este originală lui Isus (nu e nici măcar originală versiunii Vechiului Testament, de unde probabil a împrumutat-o Isus), este un sfat destul de bun. Este cunoscută sub numele de “etica de reciprocitate” și este fundamentală pentru multe concepte seculare de acțiune morală și etică. Versiunea lui Isus, care este destul de bună, este de fapt una dintre cele mai rele versiuni. “Fă altora ceea ce tu ai dori să îţi facă ţie”, nu este nici pe departe la fel de înțelept ca “Fă altora ceea ce ei și-ar dori să le faci“.

Pentru clarificare, aș putea vrea ca cineva să fie brutal de sincer cu mine, dar poate ei ar prefera ca eu să le-o zic mai cu perdea. Este mai bine să tratăm oamenii în modul în care ei doresc și să îi încurajăm să ne trateze pe noi în modul în care ne dorim.

Mai există și alte afirmații care ar putea fi chiar mai bune, cum ar fi “Străduiţi-vă să faceți cât mai mult bine posibil și cât mai puțin rău posibil.”

De ce nu a spus Isus ceva de genul ăsta?

Porți înguste și late

Matei 7:13-14

13. Intrați pe poarta cea dreaptă, căci largă este poarta și lată este calea care duce la pierzare, și mulți sunt cei ce intră pe ea:

14. Pentru că dreaptă este poarta și îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o găsesc.

Ideea din spatele acestui verset poate fi bună, dar nu este întotdeauna adevărată. Uneori este foarte ușor să faci ceea ce trebuie. Cu toate acestea, ca metodă de a încuraja oamenii să facă bine chiar și atunci când este dificil, este un sfat foarte bun.

Profeți falși

Matei 7:15-23

15. Feriți-vă de proorocii mincinoși, care vin la voi în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt lupi hămesiți.

16. Îi veți cunoaște după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini?

17. Chiar și așa, orice pom bun face roade bune; dar pomul rău dă roade rele.

18. Un pom bun nu poate aduce roade rele, nici pom rău să facă roade bune.

19. Orice pom care nu face roade bune, este tăiat și aruncat în foc.

20. De aceea, după roadele lor îi veți cunoaște.

Consiliere oribilă și defectuoasă logic – atât de teribil eronată încât nici un zeu înțelept nu ar fi putut vreodată spune aşa ceva. Ar trebui să mergem în căutarea unor profeți falși, dar cum putem face diferența între ei ? Ne uităm la faptele lor. Profeții falși (copaci răi), nu pot face bine (roade bune). Asta e ridicol și la limita pericolului. În realitate, toți arborii pot da roade bune și rele – și toți oamenii (sau profeții) pot face bine și rău.

Dacă presupunem că există profeți adevărați, suntem obligați la acceptarea tuturor până îi prindem făcând ceva rău.

21. Nu toți cei ce mi-au zis Doamne, Doamne, vor intra în Împărăția cerurilor; ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri.

22. Mulți Îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne, nu am proorocit noi în Numele Tău? Și nu în numele Tău am scos dracii? Și nu în numele tău am făcut multe lucrări minunate?

23. Și apoi le voi spune lor: Niciodată nu v-am cunoscut; plecați de la mine, voi, care lucrați fărădelege.

Acest lucru contrazice pasajul precedent – arătând că, de fapt, nu îi poate judeca după roadele lor. Cineva a proorocit și a alungat demoni, ceea ce ar însemna că făceau cu adevărat lucrarea lui Dumnezeu, dar, de fapt, nu o făceau.

Acest lucru ridică întrebări suplimentare cu privire la mântuire, din moment ce aparent există oameni care cred cu sinceritate că ei fac lucrarea lui Dumnezeu și cred că ei vor fi mântuiți, dar ei nu vor fi de fapt mântuiţi. Cu siguranță acest lucru contrazice noțiuni care spun că credința este un element cheie al mântuirii.

Nu construi pe nisip

Matei 7:24-29

24. Prin urmare, oricine aude aceste cuvinte ale Mele, și le face, îl voi asemăna cu un om înțelept, care și-a zidit casa pe stâncă;

25. Iar ploaia a căzut, iar potopul a venit și au suflat vânturile și au bătut în casa aceea; și nu a căzut pentru că a fost fondată pe stâncă.

26. Și oricine aude aceste cuvinte ale Mele, și nu le face, va fi asemănat cu un om prost, care și-a zidit casa pe nisip:

27. Iar ploaia a căzut, iar potopul a venit și au suflat vânturile și au bătut în casa aceea; și a căzut și mare a fost căderea ei.

28. Și s-a întâmplat, când a terminat Isus aceste cuvinte, ca oamenii să fie uimiți de învățătura Lui:

29. Căci el îi învăța ca și când ar fi fost o autoritate, nu ca un scrib.

Este o parabolă distractivă, dar așa cum putem vedea din analiza anterioară, nici cuvintele lui Isus nu sunt mai stabile ca nisipul. Poate mulțimea a fost uimită, dar nu există nici un motiv pentru vreunul dintre noi să fie impresionat. Înţelepţii care au venit înainte și după el au fost mai înțelepţi și mai proşti. Nu e nimic în această predică care oferă o perspectivă mare pe care am aștepta-o de la o ființă divină, iar greșelile și sfaturile sărace par să elimine orice pretenție că Isus a fost ceva mai mult decât un om normal.

Această predică este o colecție de câteva sfaturi generice bune, vreo două idei foarte frumose și o grămadă de sfaturi oribile, care demonstrează un nivel de ignoranță care nu este opera nici unei ființe divine. În loc să ofere instrucțiuni geniale cu privire la modul cel mai bun de a trăi viața, ea respinge viața în favoarea unei promisiuni de viață de apoi. În loc să ofere consiliere cu privire la modul de a coopera și de a trăi împreună, stabilește doctrine de dezbinare. În loc să ofere o perspectivă a condiției umană și să ofere consiliere cu privire la modul de a avea o existență sănătoasă și înfloritoare, ea pune bazele așteptării la mizerie și la persecuție. Ea nu numai că determină omul să accepte rolul de victimă, ci și oferă instrucțiuni cu privire la modul cel mai bun de a profita de aceste victime doritoare.

Deși credincioșii pot pretinde că este cel mai mare mesaj emis vreodată, tot ce trebuie să faci este să iei în considerare acțiunile lor pentru a vedea că aceştia sunt la fel de probabil să respingă noțiunile stupide și sfaturile proaste din acest pasaj ca tot restul oamenilor.

Sursa:

http://wiki.ironchariots.org/index.php?title=Sermon_on_the_Mount

Comentariile sunt închise.