Numeri 12

1. Maria şi Aaron au vorbit împotriva lui Moise din pricina femeii etiopiene pe care o luase el de nevastă; căci luase o femeie etiopiană.

2. Şi au zis: “Oare numai prin Moise vorbeşte Domnul? Nu vorbeşte oare şi prin noi?” Şi Domnul a auzit-o.

3. Moise însă era un om foarte blând, mai blând decât orice om de pe faţa pământului.

4. Deodată Domnul a zis lui Moise, lui Aaron şi Mariei: “Duceţi-vă toţi trei la Cortul întâlnirii.” Şi s-au dus toţi trei.

5. Domnul S-a coborât în stâlpul de nor şi a stat la uşa Cortului. A chemat pe Aaron şi pe Maria, şi ei s-au apropiat amândoi.

6. Şi a zis: “Ascultaţi bine ce vă spun! Când va fi printre voi un proroc, Eu, Domnul, Mă voi descoperi lui într-o vedenie sau îi voi vorbi într-un vis.

7. Nu tot aşa este însă cu robul Meu Moise. El este credincios în toată casa Mea.

8. Eu îi vorbesc gură către gură, Mă descopăr lui nu prin lucruri grele de înţeles, ci el vede chipul Domnului. Cum de nu v-aţi temut deci să vorbiţi împotriva robului Meu, împotriva lui Moise?”

9. Domnul S-a aprins de mânie împotriva lor. Şi a plecat.

10. Norul s-a depărtat de pe Cort. Şi iată că Maria era plină de lepră, albă ca zăpada. Aaron s-a întors spre Maria; şi iată că ea avea lepră.

11. Atunci Aaron a zis lui Moise: “Ah, domnul meu, nu ne face să purtăm pedeapsa păcatului pe care l-am făcut ca nişte nechibzuiţi şi de care ne-am făcut vinovaţi!

12. Să nu fie Maria ca un copil născut mort, a cărui carne este pe jumătate putredă când iese din pântecele mamei lui!”

13. Moise a strigat către Domnul, zicând: “Dumnezeule, Te rog, vindecă-o!”

14. Şi Domnul a zis lui Moise: “Dacă ar fi scuipat-o tatăl ei în obraz, n-ar fi fost ea oare de ocară timp de şapte zile? Să fie închisă deci şapte zile afară din tabără; după aceea, să fie primită în tabără.”

15. Maria a fost închisă şapte zile afară din tabără. Şi poporul n-a pornit până ce a intrat din nou Maria în tabără.

16. După aceea, poporul a plecat din Haţerot şi a tăbărât în pustiul Paran.

 

aici vom publica tâlcuirea textelor biblice…

 

Comentariile sunt închise.