Noul Testament

Mai este numit uneori Testamentul grecesc sau Scripturile grecești, întrucât a fost scris în limba greacă. Este vorba despre greaca „koine dialektos”, limba care s-a vorbit în bazinul mediteraneean începând cu epoca lui Alexandru cel Mare (sec. IV î.d. Hr.) și până în jurul anului 500 d. Hr. Termenul este o traducere a latinului Novum Testamentum, care corespunde cu originalul grecesc Ἡ Καινή Διαθήκη, adică „Noul Legământ” sau „Noul Testament”. Termenul Noul Testament este folosit pentru a descrie credința creștinilor în Isus Cristos în contrast cu iudaismul vetero-testamentar și contemporan (vezi 2 Corinteni 3,6-15Evrei 9,15-20). Ulterior, Noul Testament va include 27 de cărți.

01. Matei 11. 2 Corinteni 21. 1 Timotei 31. 2 Petru
02. Marcu 12. Galateni 22. 2 Timotei 32. 1 Ioan
03. Luca 13. Efeseni 23. Tit 33. 2 Ioan
04. Ioan 14. Filipeni 24. Filemon 34. 3 Ioan
05. Faptele Apostolilor 15. Coloseni 25. Evrei 35. Iuda
06. Romani 16. 1 Tesaloniceni 26. Iacov 36. Apocalipsa
07. 1 Corinteni 17. 2 Tesaloniceni 27. 1 Petru