Judecători 15

1. După câtva timp, pe vremea seceratului grâului, Samson s-a dus să-şi vadă nevasta şi i-a dus un ied. El a zis: “Vreau să intru la nevasta mea în odaia ei.”

2. Dar tatăl nevestei nu i-a îngăduit să intre. “Am crezut că o urăşti”, a zis el, “şi am dat-o tovarăşului tău. Nu este sora sa cea tânără mai frumoasă ca ea? Ia-o, dar, în locul ei.”

3. Samson le-a zis: “De data aceasta nu voi fi vinovat faţă de filisteni, dacă le voi face rău.”

4. Samson a plecat. A prins trei sute de vulpi şi a luat nişte făclii; apoi a legat vulpile coadă de coadă şi a pus câte o făclie între cele două cozi, la mijloc.

5. A aprins făcliile, a dat drumul vulpilor în grânele filistenilor şi a aprins astfel atât stogurile de snopi, cât şi grâul care era în picioare, ba încă şi grădinile de măslini.

6. Filistenii au zis: “Cine a făcut lucrul acesta?” Li s-a răspuns: “Samson, ginerele timneanului, pentru că acesta i-a luat nevasta şi a dat-o tovarăşului lui.” Şi filistenii s-au suit şi au ars-o pe ea şi pe tatăl ei.

7. Samson le-a zis: “Aşa faceţi? Nu voi înceta decât după ce mă voi răzbuna pe voi.”

8. I-a bătut aspru, pe spate şi pe pântece; apoi s-a coborât şi a locuit în crăpătura stâncii Etam.

9. Atunci filistenii au pornit, au tăbărât în Iuda şi s-au întins până la Lehi.

10. Bărbaţii din Iuda au zis: “Pentru ce v-aţi suit împotriva noastră?” Ei au răspuns: “Ne-am suit să legăm pe Samson, ca să-i facem aşa cum ne-a făcut el nouă.”

11. Atunci trei mii de bărbaţi din Iuda s-au coborât la crăpătura stâncii Etam şi au zis lui Samson: “Nu ştii că filistenii stăpânesc peste noi? Ce ne-ai făcut deci?” El le-a răspuns: “Le-am făcut aşa cum mi-au făcut şi ei mie.”

12. Ei i-au zis: “Noi ne-am coborât să te legăm, ca să te dăm în mâinile filistenilor.” Samson le-a zis: “Juraţi-mi că nu mă veţi omorî.”

13. Ei i-au răspuns: “Nu; vrem numai să te legăm şi să te dăm în mâinile lor, dar nu te vom omorî.” Şi l-au legat cu două funii noi şi l-au scos din stâncă.

14. Când a ajuns la Lehi, filistenii au început să strige de bucurie înaintea lui. Atunci Duhul Domnului a venit peste el. Funiile pe care le avea la braţe s-au făcut ca nişte fire de in ars în foc, şi legăturile i-au căzut de pe mâini.

15. El a găsit o falcă de măgar neuscată încă, a întins mâna şi a luat-o şi a ucis cu ea o mie de oameni.

16. Şi Samson a zis: “Cu o falcă de măgar, o grămadă, două grămezi; cu o falcă de măgar am ucis o mie de oameni.”

17. După ce a isprăvit de vorbit, a aruncat falca din mână. Şi locul acela s-a numit Ramat-Lehi.

18. Fiindu-i foarte sete, a strigat către Domnul şi a zis: “Tu ai îngăduit, prin mâna robului Tău, această mare izbăvire; şi acum să mor de sete şi să cad în mâinile celor netăiaţi împrejur?”

19. Dumnezeu a despicat crăpătura stâncii din Lehi, şi a ieşit apă din ea. Samson a băut, duhul i s-a întremat şi s-a înviorat. De aceea s-a numit izvorul acela En-Hacore el este şi astăzi la Lehi.

20. Samson a fost douăzeci de ani judecător în Israel, pe vremea filistenilor.

 

aici vom publica tâlcuirea textelor biblice…

 

Comentariile sunt închise.