Isaia 21

1. Prorocie asupra pustiului mării. Cum înaintează vijelia de la miazăzi, aşa vine el din pustiu, din ţara înfricoşată.

2. O vedenie grozavă mi s-a descoperit. Asupritorul asupreşte, pustiitorul pustieşte. – “Suie-te, Elamule! Împresoară, Medio! Căci fac să înceteze toate oftările lor – zice Domnul.”

3. De aceea mi s-a umplut inima de nelinişte, m-apucă durerile, ca durerile unei femei când naşte. Zvârcolirile nu mă lasă s-aud, tremurul mă împiedică să văd.

4. Îmi bate inima cu putere, m-apucă groaza; noaptea plăcerilor mele ajunge o noapte de spaimă.

5. Ei pun masa, straja veghează, şi ei mănâncă, beau… Dar deodată se aude strigând: “În picioare, voievozi! Ungeţi scutul!”

6. Căci aşa mi-a vorbit Domnul: “Du-te şi pune un străjer, ca să dea de veste despre ce va vedea.” –

7. El a văzut călărime, călăreţi doi câte doi, călăreţi pe măgari, călăreţi pe cămile; şi asculta cu luare aminte, cu cea mai mare băgare de seamă.

8. Apoi a strigat ca un leu: “Doamne, am stat mereu în turnul meu de pază şi stăteam de strajă în toate nopţile.

9. Şi iată că a venit călărime şi călăreţi, doi câte doi.” Apoi a luat iarăşi cuvântul şi a zis: “A căzut, a căzut Babilonul, şi toate icoanele dumnezeilor lui sunt sfărâmate la pământ!”

10. O, poporul meu, care ai fost stropşit ca boabele de grâu din aria mea, ce am auzit de la Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel, aceea vă vestesc.

11. Prorocie asupra Dumei. Mi se strigă din Seir: “Străjerule, cât mai este din noapte? Străjerule, mai este mult din noapte?”

12. Străjerul răspunde: “Vine dimineaţa, şi este tot noapte. Dacă vreţi să întrebaţi, întrebaţi; întoarceţi-vă şi veniţi iarăşi.”

13. Prorocie asupra Arabiei. Veţi petrece noaptea în tufele Arabiei, cete de negustori din Dedan!

14. Duceţi apă celor ce le este sete; locuitorii ţării Tema, duceţi pâine fugarilor!

15. Căci ei fug dinaintea săbiilor, dinaintea sabiei scoase din teacă, dinaintea arcului încordat şi dinaintea unei lupte înverşunate.

16. Căci aşa mi-a vorbit Domnul: “Încă un an, ca anii unui simbriaş, şi s-a isprăvit cu toată slava Chedarului.

17. Nu va mai rămâne decât un mic număr din vitejii arcaşi, fii ai Chedarului, căci Domnul Dumnezeul lui Israel a spus-o.

  

aici vom publica tâlcuirea textelor biblice…

 

Comentariile sunt închise.