Iov 12

1. Iov a luat cuvântul şi a zis:

2. “S-ar putea zice, în adevăr, că neamul omenesc sunteţi voi şi că odată cu voi va muri şi înţelepciunea!

3. Am şi eu minte ca voi, nu sunt mai prejos decât voi. Şi cine nu ştie lucrurile pe care le spuneţi voi?

4. Eu sunt de batjocura prietenilor mei, când cer ajutorul lui Dumnezeu: dreptul, nevinovatul, de batjocură!

5. Dispreţ în nenorocire! – iată zicerea celor fericiţi: dă brânci cui alunecă cu piciorul!

6. Jefuitorilor li se lasă corturile în pace, celor ce mânie pe Dumnezeu le merge bine, măcar că dumnezeul lor este în pumn.

7. Întreabă dobitoacele, şi te vor învăţa, păsările cerului, şi îţi vor spune;

8. vorbeşte pământului, şi te va învăţa; şi peştii mării îţi vor povesti.

9. Cine nu vede în toate acestea dovada că mâna Domnului a făcut asemenea lucruri?

10. El ţine în mână sufletul a tot ce trăieşte, suflarea oricărui trup omenesc.

11. Nu deosebeşte urechea cuvintele, cum gustă cerul gurii mâncărurile?

12. La bătrâni se găseşte înţelepciunea, şi într-o viaţă lungă e priceperea.

13. La Dumnezeu este înţelepciunea şi puterea; sfatul şi priceperea ale Lui sunt.

14. Ce dărâmă El, nu va fi zidit din nou; pe cine-l închide El, nimeni nu-l va scăpa.

15. El opreşte apele şi totul se usucă; El le dă drumul, şi pustiesc pământul.

16. El are puterea şi înţelepciunea; El stăpâneşte pe cel ce se rătăceşte sau rătăceşte pe alţii.

17. El ia robi pe sfetnici şi tulbură mintea judecătorilor.

18. El dezleagă legătura împăraţilor şi le pune o frânghie în jurul coapselor.

19. El ia robi pe preoţi; El răstoarnă pe cei puternici.

20. El taie vorba celor meşteri la vorbă; El ia mintea celor bătrâni.

21. El varsă dispreţul asupra celor mari; El dezleagă brâul celor tari.

22. El descoperă ce este ascuns în întuneric, El aduce la lumină umbra morţii.

23. El face pe neamuri să crească şi El le nimiceşte; El le întinde până departe şi El le aduce înapoi în hotarele lor.

24. El ia mintea căpeteniilor poporului, El îi face să rătăcească în pustiuri fără drum,

25. unde bâjbâie prin întuneric şi nu văd desluşit; El îi face să se clatine ca nişte oameni beţi.

 

aici vom publica tâlcuirea textelor biblice…

 

Comentariile sunt închise.