Ioan 9

1. Când trecea, Isus a văzut pe un orb din naştere.

2. Ucenicii Lui L-au întrebat: “Învăţătorule, cine a păcătuit: omul acesta sau părinţii lui, de s-a născut orb?”

3. Isus a răspuns: “N-a păcătuit nici omul acesta nici părinţii lui; ci s-a născut aşa, ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu.

4. Cât este ziuă, trebuie să lucrez lucrările Celui ce M-a trimis; vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze.

5. Cât sunt în lume, sunt Lumina lumii.”

6. După ce a zis aceste vorbe, a scuipat pe pământ şi a făcut tină din scuipat. Apoi a uns ochii orbului cu tina aceasta

7. şi i-a zis: “Du-te de te spală în scăldătoarea Siloamului” (care tălmăcit înseamnă: Trimis). El s-a dus, s-a spălat şi s-a întors văzând bine.

8. Vecinii şi cei ce-l cunoscuseră mai înainte ca cerşetor, ziceau: “Nu este acesta cel ce şedea şi cerşea?”

9. Unii ziceau: “El este.” Alţii ziceau: “Nu; dar seamănă cu el.” Şi el însuşi zicea: “Eu sunt.”

10. Deci i-au zis: “Cum ţi s-au deschis ochii?”

11. El a răspuns: “Omul acela, căruia I se zice Isus, a făcut tină, mi-a uns ochii şi mi-a zis: “Du-te la scăldătoarea Siloamului şi spală-te.” M-am dus, m-am spălat şi mi-am căpătat vederea.”

12. “Unde este Omul acela?”, l-au întrebat ei. El a răspuns: “Nu ştiu.”

13. Au adus la farisei pe cel ce fusese orb mai înainte.

14. Şi era o zi de Sabat când făcuse Isus tină şi-i deschisese ochii.

15. Din nou, fariseii l-au întrebat şi ei cum şi-a căpătat vederea. Şi el le-a zis: “Mi-a pus tină pe ochi, m-am spălat, şi văd.”

16. Atunci unii din farisei au început să zică: “Omul acesta nu vine de la Dumnezeu, pentru că nu ţine Sabatul.” Alţii ziceau: “Cum poate un Om păcătos să facă asemenea semne?” Şi era dezbinare între ei.

17. Iarăşi au întrebat pe orb: “Tu ce zici despre El, în privinţa faptului că ţi-a deschis ochii?” “Este un proroc”, le-a răspuns el.

18. Iudeii n-au crezut că fusese orb şi că îşi căpătase vederea, până n-au chemat pe părinţii lui.

19. Şi când i-au venit părinţii, i-au întrebat: “Acesta este fiul vostru care spuneţi că s-a născut orb? Cum, dar, vede acum?”

20. Drept răspuns, părinţii lui au zis: “Ştim că acesta este fiul nostru şi că s-a născut orb.

21. Dar cum vede acum sau cine i-a deschis ochii, nu ştim. Întrebaţi-l pe el; este în vârstă, el singur poate vorbi despre ce-l priveşte.”

22. Părinţii lui au zis aceste lucruri pentru că se temeau de iudei; căci iudeii hotărâseră acum că, dacă va mărturisi cineva că Isus este Hristosul, să fie dat afară din sinagogă.

23. De aceea au zis părinţii lui: “Este în vârstă, întrebaţi-l pe el.”

24. Fariseii au chemat a doua oară pe omul care fusese orb şi i-au zis: “Dă slavă lui Dumnezeu: noi ştim că Omul acesta este un păcătos.”

25. El a răspuns: “Dacă este un păcătos, nu ştiu; eu una ştiu: că eram orb, şi acum văd.”

26. Iarăşi l-au întrebat: “Ce ţi-a făcut? Cum ţi-a deschis ochii?”

27. “Acum v-am spus”, le-a răspuns el, “şi n-aţi ascultat. Pentru ce voiţi să mai auziţi încă o dată? Doar n-aţi vrea să vă faceţi şi voi ucenicii Lui!”

28. Ei l-au ocărât şi i-au zis: “Tu eşti ucenicul Lui, noi suntem ucenicii lui Moise.

29. Ştim că Dumnezeu a vorbit lui Moise, dar Acesta nu ştim de unde este.”

30. “Aici este mirarea”, le-a răspuns omul acela, “că voi nu ştiţi de unde este, şi totuşi El mi-a deschis ochii.

31. Ştim că Dumnezeu n-ascultă pe păcătoşi; ci, dacă este cineva temător de Dumnezeu şi face voia Lui, pe acela îl ascultă.

32. De când este lumea, nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naştere.

33. Dacă Omul acesta n-ar veni de la Dumnezeu, n-ar putea face nimic.”

34. “Tu eşti născut cu totul în păcat”, i-au răspuns ei, “şi vrei să ne înveţi pe noi?” Şi l-au dat afară.

35. Isus a auzit că l-au dat afară; şi, când l-a găsit, i-a zis: “Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu?”

36. El a răspuns: “Şi cine este, Doamne, ca să cred în El?”

37. “L-ai şi văzut”, i-a zis Isus, “şi Cel care vorbeşte cu tine Acela este.”

38. “Cred, Doamne”, I-a zis el; şi I s-a închinat.

39. Apoi Isus a zis: “Eu am venit în lumea aceasta pentru judecată: ca cei ce nu văd să vadă, şi cei ce văd să ajungă orbi.”

40. Unii din fariseii care erau lângă El, când au auzit aceste vorbe, I-au zis: “Doar n-om fi şi noi orbi!”

41. “Dacă aţi fi orbi”, le-a răspuns Isus, “n-aţi avea păcat; dar acum ziceţi: “Vedem.” Tocmai de aceea, păcatul vostru rămâne.

  

aici vom publica tâlcuirea textelor biblice…

 

Comentariile sunt închise.