Ioan 21

1. După aceea Isus S-a mai arătat ucenicilor Săi la Marea Tiberiadei. Iată cum S-a arătat:

2. Simon Petru, Toma, zis Geamăn, Natanael din Cana Galileii, fiii lui Zebedei şi alţi doi din ucenicii lui Isus erau împreună.

3. Simon Petru le-a zis: “Mă duc să prind peşte.” “Mergem şi noi cu tine”, i-au zis ei. Au ieşit şi au intrat într-o corabie; şi n-au prins nimic în noaptea aceea.

4. Dimineaţa, Isus stătea pe ţărm; dar ucenicii nu ştiau că este Isus.

5. “Copii”, le-a zis Isus, “aveţi ceva de mâncare?” Ei I-au răspuns: “Nu”.

6. El le-a zis: “Aruncaţi mreaja în partea dreaptă a corăbiei şi veţi găsi.” Au aruncat-o deci şi n-o mai puteau trage de mulţimea peştilor.

7. Atunci ucenicul pe care-l iubea Isus a zis lui Petru: “Este Domnul!” Când a auzit Simon Petru că este Domnul, şi-a pus haina pe el şi s-a încins, căci era dezbrăcat, şi s-a aruncat în mare.

8. Ceilalţi ucenici au venit cu corăbioara, trăgând mreaja cu peşti, pentru că nu erau departe de ţărm decât cam la două sute de coţi.

9. Când s-au coborât pe ţărm, au văzut acolo jăratic de cărbuni, peşte pus deasupra şi pâine.

10. Isus le-a zis: “Aduceţi din peştii pe care i-aţi prins acum.”

11. Simon Petru s-a suit în corăbioară şi a tras mreaja la ţărm, plină cu o sută cincizeci şi trei de peşti mari; şi, măcar că erau atâţia, nu s-a rupt mreaja.

12. “Veniţi de prânziţi”, le-a zis Isus. Şi niciunul din ucenici nu cuteza să-L întrebe: “Cine eşti?”, căci ştiau că este Domnul.

13. Isus S-a apropiat, a luat pâinea şi le-a dat; tot aşa a făcut şi cu peştele.

14. Aceasta era a treia oară când Se arăta Isus ucenicilor Săi, după ce înviase din morţi.

15. După ce au prânzit, Isus a zis lui Simon Petru: “Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti tu mai mult decât aceştia?” “Da, Doamne”, I-a răspuns Petru, “ştii că Te iubesc.” Isus i-a zis: “Paşte mieluşeii Mei.”

16. I-a zis a doua oară: “Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti?” “Da, Doamne”, I-a răspuns Petru, “ştii că Te iubesc.” Isus i-a zis: “Paşte oiţele Mele.”

17. A treia oară i-a zis Isus: “Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti?” Petru s-a întristat că-i zisese a treia oară: “Mă iubeşti?” şi I-a răspuns: “Doamne, Tu toate le ştii; ştii că Te iubesc.” Isus i-a zis: “Paşte oile Mele!

18. Adevărat, adevărat îţi spun că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai şi te duceai unde voiai; dar când vei îmbătrâni, îţi vei întinde mâinile, şi altul te va încinge şi te va duce unde nu vei voi.”

19. A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Şi, după ce a vorbit astfel, i-a zis: “Vino după Mine.”

20. Petru s-a întors şi a văzut venind după ei pe ucenicul pe care-l iubea Isus, acela care la Cină se rezemase pe pieptul lui Isus şi zisese: “Doamne, cine este cel ce Te vinde?”

21. Petru s-a uitat la el şi a zis lui Isus: “Doamne, dar cu acesta ce va fi?”

22. Isus i-a răspuns: “Dacă vreau ca el să rămână până voi veni Eu, ce-ţi pasă ţie? Tu vino după Mine!”

23. Din pricina aceasta a ieşit zvonul printre fraţi că ucenicul acela nu va muri deloc. Însă Isus nu zisese lui Petru că nu va muri deloc, ci: “Dacă vreau ca el să rămână până voi veni Eu, ce-ţi pasă ţie?”

24. Ucenicul acesta este cel ce adevereşte aceste lucruri şi care le-a scris. Şi ştim că mărturia lui este adevărată.

25. Mai sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Isus, care, dacă s-ar fi scris cu de-amănuntul, cred că nici chiar în lumea aceasta n-ar fi putut încăpea cărţile care s-ar fi scris. Amin.

  

aici vom publica tâlcuirea textelor biblice…

Comentariile sunt închise.