Index

01. Geneza 11. 1 Regi 21. Eclesiastul 31. Obadia
02. Exod 12. 2 Regi 22. Cântarea Cântărilor 32. Iona
03. Levitic 13. 1 Cronici 23. Isaia 33. Mica
04. Numeri 14. 2 Cronici 24. Ieremia 34. Naum
05. Deuteronom 15. Ezra 25. Plângeri 35. Habacuc
06. Iosua 16. Neemia 26. Ezechiel 36. Tefania
07. Judecători 17. Estera 27. Daniel 37. Hagai
08. Rut 18. Iov 28. Osea 38. Zaharia
09. 1 Samuel 19. Psalmi 29. Ioel 39. Maleahi
10. 2 Samuel 20. Proverbe 30. Amos
01. Matei 11. 2 Corinteni 21. 1 Timotei 31. 2 Petru
02. Marcu 12. Galateni 22. 2 Timotei 32. 1 Ioan
03. Luca 13. Efeseni 23. Tit 33. 2 Ioan
04. Ioan 14. Filipeni 24. Filemon 34. 3 Ioan
05. Faptele Apostolilor 15. Coloseni 25. Evrei 35. Iuda
06. Romani 16. 1 Tesaloniceni 26. Iacov 36. Apocalipsa
07. 1 Corinteni 17. 2 Tesaloniceni 27. 1 Petru