Ieremia 30

1. Iată cuvântul rostit lui Ieremia din partea Domnului:

2. Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israel: “Scrie într-o carte toate cuvintele pe care ţi le-am spus.

3. Iată, vin zile, zice Domnul, când voi aduce înapoi prinşii de război ai poporului Meu, Israel şi Iuda, zice Domnul; îi voi aduce înapoi în ţara pe care am dat-o părinţilor lor, şi o vor stăpâni.”

4. Iată însă cuvintele pe care le-a rostit Domnul asupra lui Israel şi asupra lui Iuda:

5. Aşa vorbeşte Domnul: “Auzim strigăte de groază; e spaimă, nu este pace!

6. Întrebaţi şi vedeţi dacă nu cumva naşte vreun bărbat! Pentru ce văd pe toţi bărbaţii cu mâinile pe coapse ca o femeie la facere? Pentru ce s-au îngălbenit toate feţele?

7. Vai! căci ziua aceea este mare; niciuna n-a fost ca ea! Este o vreme de necaz pentru Iacov; dar Iacov va fi izbăvit din ea.

8. În ziua aceea, zice Domnul oştirilor, voi sfărâma jugul de pe grumazul lui, îi voi rupe legăturile, şi străinii nu-l vor mai supune.

9. Ci vor sluji Domnului Dumnezeului lor şi împăratului lor David pe care li-l voi scula.

10. De aceea, nu te teme, robul Meu Iacov, zice Domnul; şi nu te speria, Israele! Căci te voi izbăvi din ţara cea depărtată şi îţi voi izbăvi sămânţa din ţara în care este roabă; Iacov se va întoarce iarăşi, va avea odihnă şi linişte; şi nu-l va mai tulbura nimeni.

11. Căci Eu sunt cu tine, zice Domnul, ca să te izbăvesc; voi nimici pe toate neamurile printre care te-am risipit, dar pe tine nu te voi nimici; te voi pedepsi cu dreptate, nu pot să te las nepedepsit.”

12. Aşa vorbeşte Domnul: “Lovitura ta este de nevindecat, şi rana ta este usturătoare.

13. Niciunul nu-ţi apără pricina ca să-ţi lege rana; nu-i niciun leac, niciun mijloc de vindecare!

14. Toţi cei ce te iubeau te uită, niciunuia nu-i pasă de tine; căci te-am lovit cum lovesc pe un vrăjmaş, te-am pedepsit cu putere, din pricina mulţimii nelegiuirilor tale şi al marelui număr al păcatelor tale.

15. De ce te plângi de rana ta, de durerea pe care ţi-o pricinuieşte boala ta? Pentru mulţimea nelegiuirilor tale, pentru marele număr al păcatelor tale te-am făcut să suferi aceste lucruri!

16. Totuşi toţi cei ce te mănâncă vor fi mâncaţi, şi toţi vrăjmaşii tăi, toţi, vor merge în robie; cei ce te jefuiesc vor fi jefuiţi, şi voi da pradă pe toţi cei ce te pradă.

17. Dar te voi vindeca şi îţi voi lega rănile, zice Domnul. Căci ei te numesc: “Cel izgonit”, “Sionul acela de care nimănui nu-i pasă.”

18. Aşa vorbeşte Domnul: “Iată, aduc înapoi pe prinşii de război ai corturilor lui Iacov şi Mi-e milă de locaşurile lui; cetatea va fi zidită iarăşi pe dealurile ei, şi casa împărătească va fi locuită iarăşi cum era.

19. Din mijlocul lor se vor înălţa mulţumiri şi strigăte de bucurie; îi voi înmulţi, şi nu se vor împuţina; îi voi cinsti, şi nu vor fi dispreţuiţi.

20. Fiii lui vor fi ca altădată, adunarea lui va rămâne înaintea Mea şi voi pedepsi pe toţi asupritorii lui.

21. Căpetenia lui va fi din mijlocul lui, şi stăpânitorul lui va ieşi din mijlocul lui; îl voi apropia, şi va veni la Mine; căci cine ar îndrăzni să se apropie din capul lui de Mine? – zice Domnul.

22. Voi veţi fi poporul Meu, şi Eu voi fi Dumnezeul vostru.”

23. Iată, furtuna Domnului, urgia izbucneşte, se năpusteşte vijelia şi cade peste capul celor răi!

24. Mânia aprinsă a Domnului nu se va potoli până ce va împlini şi va înfăptui gândurile inimii Lui. Veţi înţelege în totul lucrul acesta în cursul vremurilor.

  

aici vom publica tâlcuirea textelor biblice…

 

Comentariile sunt închise.