Ieremia 28

1. În acelaşi an, la începutul domniei lui Zedechia, împăratul lui Iuda, în luna a cincea a anului al patrulea, Hanania, fiul lui Azur, proroc din Gabaon, mi-a zis în Casa Domnului, în faţa preoţilor şi a întregului popor:

2. “Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: “Eu sfărâm jugul împăratului Babilonului!

3. Peste doi ani, voi aduce înapoi în locul acesta toate uneltele Casei Domnului pe care le-a ridicat Nebucadneţar, împăratul Babilonului, din locul acesta şi le-a dus în Babilon.

4. Şi voi aduce înapoi în locul acesta, zice Domnul, pe Ieconia, fiul lui Ioiachim, împăratul lui Iuda, şi pe toţi prinşii de război ai lui Iuda care s-au dus în Babilon; căci voi sfărâma jugul împăratului Babilonului.”

5. Prorocul Ieremia a răspuns prorocului Hanania în faţa preoţilor şi a întregului popor care stăteau în Casa Domnului.

6. Ieremia, prorocul, a zis: “Amin! Aşa să facă Domnul! Să împlinească Domnul cuvintele pe care le-ai prorocit tu şi să aducă înapoi din Babilon în locul acesta uneltele Casei Domnului şi pe toţi prinşii de război!

7. Numai ascultă cuvântul pe care-l rostesc eu în auzul tău şi în auzul întregului popor:

8. “Prorocii care au fost înaintea mea şi înaintea ta, din vremurile străvechi, au prorocit război, foamete şi ciumă împotriva unor ţări puternice şi unor împărăţii mari.

9. Dar, dacă un proroc proroceşte pacea, numai după împlinirea celor ce proroceşte se va cunoaşte că este cu adevărat trimis de Domnul.”

10. Atunci prorocul Hanania a ridicat jugul de pe grumazul prorocului Ieremia şi l-a sfărâmat.

11. Şi Hanania a zis în faţa întregului popor: “Aşa vorbeşte Domnul: “Aşa voi sfărâma, peste doi ani, de pe grumazul tuturor neamurilor jugul lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului!” Prorocul Ieremia a plecat.

12. După ce a sfărâmat prorocul Hanania jugul de pe grumazul prorocului Ieremia, cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia astfel:

13. “Du-te şi spune lui Hanania: “Aşa vorbeşte Domnul: “Ai sfărâmat un jug de lemn, dar cu aceasta ai făcut în locul lui un jug de fier!”

14. Căci aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: “Pun un jug de fier pe grumazul tuturor acestor neamuri, ca să fie subjugate de Nebucadneţar, împăratul Babilonului, şi-i vor sluji, şi-i dau chiar şi fiarele câmpului!”

15. Şi prorocul Ieremia a zis prorocului Hanania: “Ascultă, Hanania! Domnul nu te-a trimis, ci tu insufli poporului o încredere mincinoasă.

16. De aceea, aşa vorbeşte Domnul: “Iată, te izgonesc de pe pământ şi vei muri chiar în anul acesta; căci cuvintele tale sunt o răzvrătire împotriva Domnului.”

17. Şi prorocul Hanania a murit chiar în anul acela, în luna a şaptea.

  

aici vom publica tâlcuirea textelor biblice…

 

Comentariile sunt închise.