Geneza (Facerea) 9

1. Dumnezeu a binecuvântat pe Noe şi pe fiii săi şi le-a zis: “Creşteţi, înmulţiţi-vă şi umpleţi pământul.

2. S-apuce groaza şi frica de voi pe orice dobitoc de pe pământ, pe orice pasăre a cerului, pe tot ce se mişcă pe pământ şi pe toţi peştii mării: vi le-am dat în mâinile voastre!

3. Tot ce se mişcă şi are viaţă să vă slujească de hrană: toate acestea vi le dau, ca şi iarba verde.

4. Numai carne cu viaţa ei, adică sângele ei, să nu mâncaţi.

5. Căci voi cere înapoi sângele vieţilor voastre; îl voi cere înapoi de la orice dobitoc; şi voi cere înapoi viaţa omului din mâna omului, din mâna oricărui om, care este fratele lui.

6. Dacă varsă cineva sângele omului, şi sângele lui să fie vărsat de om; căci Dumnezeu a făcut pe om după chipul Lui.

7. Iar voi, creşteţi şi înmulţiţi-vă; răspândiţi-vă pe pământ şi înmulţiţi-vă pe el!”

8. Dumnezeu a mai vorbit lui Noe şi fiilor lui care erau cu el şi a zis:

9. “Iată, Eu fac un legământ cu voi şi cu sămânţa voastră care va veni după voi;

10. cu toate vieţuitoarele care sunt cu voi, atât păsările, cât şi vitele şi toate fiarele de pe pământ care sunt cu voi; cu toate cele care au ieşit din corabie şi cu orice alte dobitoace de pe pământ.

11. Fac un legământ cu voi că nicio făptură nu va mai fi nimicită de apele potopului şi nu va mai veni potop ca să pustiască pământul.”

12. Şi Dumnezeu a zis: “Iată semnul legământului pe care-l fac între Mine şi voi şi între toate vieţuitoarele care sunt cu voi, pentru toate neamurile de oameni în veci:

13. curcubeul Meu, pe care l-am aşezat în nor, el va sluji ca semn al legământului dintre Mine şi pământ.

14. Când voi strânge nori deasupra pământului, curcubeul se va arăta în nor;

15. şi Eu Îmi voi aduce aminte de legământul dintre Mine şi voi şi dintre toate vieţuitoarele de orice trup; şi apele nu se vor mai face un potop, ca să nimicească orice făptură.

16. Curcubeul va fi în nor; şi Eu Mă voi uita la el ca să-Mi aduc aminte de legământul cel veşnic dintre Dumnezeu şi toate vieţuitoarele de orice trup de pe pământ.”

17. Şi Dumnezeu a zis lui Noe: “Acesta este semnul legământului pe care l-am făcut între Mine şi orice făptură de pe pământ.”

18. Fiii lui Noe, care au ieşit din corabie, erau: Sem, Ham şi Iafet; Ham este tatăl lui Canaan.

19. Aceştia au fost cei trei fii ai lui Noe, şi din ei s-au răspândit oameni peste tot pământul.

20. Noe a început să fie lucrător de pământ şi a sădit o vie.

21. A băut vin, s-a îmbătat şi s-a dezgolit în mijlocul cortului său.

22. Ham, tatăl lui Canaan, a văzut goliciunea tatălui său şi a spus celor doi fraţi ai lui afară.

23. Atunci Sem şi Iafet au luat mantaua, au pus-o pe umeri, au mers de-a-ndărătelea şi au acoperit goliciunea tatălui lor; fiindcă feţele le erau întoarse înapoi, n-au văzut goliciunea tatălui lor.

24. Noe s-a trezit din ameţeala vinului şi a aflat ce-i făcuse fiul său cel mai tânăr.

25. Şi a zis: “Blestemat să fie Canaan! Să fie robul robilor fraţilor lui!”

26. El a mai zis: “Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul lui Sem, şi Canaan să fie robul lui!

27. Dumnezeu să lărgească locurile stăpânite de Iafet, Iafet să locuiască în corturile lui Sem, şi Canaan să fie robul lor!”

28. Noe a trăit, după potop, trei sute cincizeci de ani.

29. Toate zilele lui Noe au fost de nouă sute cincizeci de ani; apoi a murit.

 

 (9,1) “Creşteţi, înmulţiţi-vă şi umpleţi pământul” Chiar dacă la prima vedere este un sfat drăguț, nu avem voie să uităm că suprapopularea reprezintă o problemă majoră pentru pământ. Iar pentru această problemă, Biblia nu are niciun răspuns. Bine, sfârșitul lumii nu se ia în considerare.  

  (9,2) “S-apuce groaza şi frica de voi pe orice dobitoc de pe pământ […] vi le-am dat în mâinile voastre!” După acest verset, toate animalele tremură în fața omului. Chiar dacă este adevărat că multe animale se tem de noi, rechinul și alți prădători nu au apucat să citească Biblia. De paraziți nici nu mai vorbim. Tot conform acestui verset avem toată puterea asupra animalelor: aici își găsesc justificarea tot felul de creștini când vine vorba de distrugerea mediului înconjurător și exterminarea speciilor. 

  (9,3) “Tot ce se mişcă şi are viaţă să vă slujească de hrană”  Atunci cum rămâne cu: 

≠ 10 Ce animale putem folosi drept hrană? 

 (9,4) “Numai carne cu viaţa ei, adică sângele ei, să nu mâncaţi.” Iahve ne interzice să mâncâm carne din care nu s-a “scurs” sângele. Din cauza acestui verset au murit foarte mulți adepți ai Martorilor lui Iehova (și ai altor secte!) pentru că au refuzat transfuzia de sânge, considerând-o “a mânca sânge”. 

 (9,6) “Dacă varsă cineva sângele omului, şi sângele lui să fie vărsat de om”  Și atunci pentru ce l-a mai însemnat pe Cain ca să nu fie omorât? Interesent faptul că evreii au mers atât de departe, încât pedepseau și animalele care curmau viața omului.

≠ 20 Este Iahve de acord cu pedeapsa capitală?

 

 

 

    (9,13) “curcubeul Meu, pe care l-am aşezat în nor, el va sluji ca semn al legământului dintre Mine şi pământ.” Cuprins de remușcare pentru că și-a nenorocit creaturile, Dumnezeu încheie un pact cu pământul și promite să nu mai facă așa ceva. Ca semn al acestui legământ crează curcubeul (atunci când Iahve vede curcubeul își aduce aminte că trebuie să-și stăpânească nervii). Curcubeul este un fenomen optic și metereologic care se manifestă prin apariția pe cer a unui spectru de forma unui arc colorat atunci când lumina soarelui se refractă în picăturile de apă din atmosferă (Wiki) și în niciun caz un semn dumnezeiesc. Au existat curcubeie cu ceva sute de milioane de ani înaintea omului. Știați că multe animale nu pot vedea curcubeul pentru că nu prea disting culorile?

 

 

xXx      (9,20-21) “Noe […]a băut vin, s-a îmbătat şi s-a dezgolit în mijlocul cortului său.”  Bunul și dreptul Noe (cf. Gen 6,9 și 7,1) plantează ceva viță de vie, se îmbată și adoarme gol în cortul său. Ham are ghinionul să-l vadă pe Noe gol-goluț. Când se trezește Noe și aude ce a făcut Ham (mare păcat, mare! l-a văzut gol!… sau să fi fost altceva?) începe să blesteme în stângă și în dreapta, însă nu-l blestemă pe Ham, ci pe Canaan, nepotul său. Descoperim aici un verset care ne oferă o altă mostră de dreptate biblică, verset care va justifica mai târziu sclavia.

 

≠ 38 Te pedepsește Iahve pentru păcatele altora? 

 

   xXx     (9,24) “Noe s-a trezit din ameţeala vinului şi a aflat ce-i făcuse fiul său cel mai tânăr.” Ce-i făcuse Ham lui Noe? Oare poate fi blestemat cineva pentru că a văzut un bărbat beat turtă și dezbrăcat? Sau să fi fost altceva la mijloc? Unii au sugerat că este vorba despre un posibil act sexual între Noe și fiul său, motiv pentru care urmașii lui Ham au fost pedepsiți prin sclavie. 

≠ 39 Care este poziția lui Iahve cu privire la sclavie

 

 (9,26) “Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul lui Sem, şi Canaan să fie robul lui!” Iahve îl “binecuvântează” pe Canaan pentru faptele tatălui său. Exemplu perfect de dreptate divină.

 

 

 (9,29) “Toate zilele lui Noe au fost de nouă sute cincizeci de ani; apoi a murit.” Și a murit…

 

Comentariile sunt închise.