Geneza (Facerea) 8

1. Dumnezeu Şi-a adus aminte de Noe, de toate vieţuitoarele şi de toate vitele care erau cu el în corabie; şi Dumnezeu a făcut să sufle un vânt pe pământ, şi apele s-au potolit.

2. Izvoarele Adâncului şi stăvilarele cerurilor au fost închise, şi ploaia din cer a fost oprită.

3. Apele au scăzut de pe faţa pământului, scurgându-se şi împuţinându-se, şi, după o sută cincizeci de zile, apele s-au micşorat.

4. În luna a şaptea, în ziua a şaptesprezecea a lunii, corabia s-a oprit pe munţii Ararat.

5. Apele au mers scăzând până în luna a zecea. În luna a zecea, în ziua întâi a lunii, s-au văzut vârfurile munţilor.

6. După patruzeci de zile, Noe a deschis fereastra corăbiei pe care o făcuse.

7. A dat drumul unui corb care a ieşit, ducându-se şi întorcându-se, până când au secat apele de pe pământ.

8. A dat drumul şi unui porumbel, ca să vadă dacă scăzuseră apele de pe faţa pământului.

9. Dar porumbelul n-a găsit niciun loc ca să-şi pună piciorul şi s-a întors la el în corabie, căci erau ape pe toată faţa pământului. Noe a întins mâna, l-a luat şi l-a băgat la el în corabie.

10. A mai aşteptat alte şapte zile şi iarăşi a dat drumul porumbelului din corabie.

11. Porumbelul s-a întors la el spre seară; şi iată că în ciocul lui era o frunză de măslin ruptă de curând. Noe a cunoscut astfel că apele scăzuseră pe pământ.

12. A mai aşteptat alte şapte zile; şi a dat drumul porumbelului. Dar porumbelul nu s-a mai întors la el.

13. În anul şase sute unu, în luna întâi, în ziua întâi a lunii, apele secaseră pe pământ. Noe a ridicat învelitoarea corăbiei: s-a uitat şi iată că faţa pământului se uscase.

14. În luna a doua, în a douăzeci şi şaptea zi a lunii, pământul era uscat de tot.

15. Atunci Dumnezeu a vorbit lui Noe şi i-a zis:

16. “Ieşi din corabie, tu şi nevasta ta, fiii tăi şi nevestele fiilor tăi cu tine!

17. Scoate afară împreună cu tine toate vieţuitoarele de tot felul care sunt cu tine, atât păsările, cât şi vitele şi toate târâtoarele care se târăsc pe pământ: să mişune pe pământ, să crească şi să se înmulţească pe pământ.”

18. Şi Noe a ieşit afară cu fiii săi, cu nevasta sa şi cu nevestele fiilor săi.

19. Toate dobitoacele, toate târâtoarele, toate păsările, tot ce se mişcă pe pământ, după soiurile lor, au ieşit din corabie.

20. Noe a zidit un altar Domnului; a luat din toate dobitoacele curate şi din toate păsările curate şi a adus arderi de tot pe altar.

21. Domnul a mirosit un miros plăcut; şi Domnul a zis în inima Lui: “Nu voi mai blestema pământul, din pricina omului, pentru că întocmirile gândurilor din inima omului sunt rele din tinereţea lui; şi nu voi mai lovi tot ce este viu, cum am făcut.

22. Cât va fi pământul, nu va înceta semănatul şi seceratul, frigul şi căldura, vara şi iarna, ziua şi noaptea!”

 

 

 

 (8,1) “Dumnezeu Şi-a adus aminte de Noe” Stai puțin. Dumnezeu își amintește că Noe încă mai umblă cu arca lui pe ape? Adică cu ce era ocupat acum?  

    (8,2) “Izvoarele Adâncului şi stăvilarele cerurilor au fost închise” Exact ca la robinet: Dumnezeu îl deschide și apoi își amintește că l-a ținut deschis prea mult timp.  

    (8,2) “din toate dobitoacele curate […] o pereche din dobitoacele care nu sunt curate” De unde avea să știe Noe care animale sunt curate și care necurate?  Abia în Levitic se va face distincția aceastora. 

(8,3) “după o sută cincizeci de zile, apele s-au micşorat” Chiar așa? Atunci cum rămâne cu: 

≠ 34 Cât a durat potopul? 

(8,4) “în ziua a şaptesprezecea a lunii” Interesant.  

≠ 35 Cât timp a umblat arca lui Noe pe mare? 

 

 (8,7-8) “A dat drumul unui corb […] şi unui porumbel” Toată povestea potopului este foarte greu de citit și interpretat: animalele curate intră în arcă câte două (cf. Gen 6,19-20 și 7,8-9) sau câte șapte perechi (cf. Gen 7,2); apoi cică potopul durează 40 de zile (cf. Gen 7,17) sau 150 de zile (cf. Gen 7,24 și 8,3). De ce ne plimbă Geneza prin două versiuni ale potopului? Să fie oare pentru că au existat două versiuni diferite și au fost combinate aiurea?

 

 

  (8,13) “În anul şase sute unu, în luna întâi, în ziua întâi a lunii, apele secaseră pe pământ.”

  (8,14) “În luna a doua, în a douăzeci şi şaptea zi a lunii” 

 

≠ 36 Când au secat apele după potop? 

 

 

 

    (8,19) “Toate dobitoacele, toate târâtoarele, toate păsările, tot ce se mişcă pe pământ, după soiurile lor, au ieşit din corabie.” Oare cu ce s-au hrănit animalele după ce au ieșit de pe corabie? Vegetația pâmântului nu a avut cu siguranță suficient timp ca să-și revină. Și ce au făcut animelele carnivore? Ele cu ce s-au hrănit? Sau au postit de la carne ca să nu provoace dispariția altor specii? Cum a ajuns cangurul în Australia de pe muntele Ararat? Sau alte animale de pe alte continente? Și cum au fost curățate cadavrele tuturor celor care au murit în potop? 

 

    (8,20-21) “Noe […] a luat din toate dobitoacele curate şi din toate păsările curate şi a adus arderi de tot pe ]. Domnul a mirosit un miros plăcut” Nici nu am apucat să clarificăm problema cangurului și lupului flâmânt și Noe începe să sacrifice animale “curate”. Dacă ne luăm după acuratețea din Gen 7, 8-9, Noe tocmai a făcut posibilă dispariția multor animale “curate”, căci luase doar câte două pe corabia sa. Cât privește mirosul de carne arsă…

≠ 36 Când au secat apele după potop? 

  (8,21) “Nu voi mai blestema pământul, din pricina omului, pentru că întocmirile gândurilor din inima omului sunt rele din tinereţea lui” Dumnezeu omoară tot ce trăiește din cauza răutății omului și promite să nu mai facă aceasta atunci când omul nu reușește să fie curat când vine vorba de “întocmiri ale gândurilor” ce nu sunt conforme cu moralitatea sa dumnezeiască. Bine, moralitatea din capul lui Iahve îți dă fiori și îți face părul măciucă. 

≠ 37 Va mai blestema Dumnezeu pământul? 

 

Comentariile sunt închise.