Geneza (Facerea) 6

1. Când au început oamenii să se înmulţească pe faţa pământului şi li s-au născut fete,

2. fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase; şi din toate şi-au luat de neveste pe acelea pe care şi le-au ales.

3. Atunci Domnul a zis: “Duhul Meu nu va rămâne pururi în om, căci şi omul nu este decât carne păcătoasă: totuşi zilele lui vor fi de o sută douăzeci de ani.”

4. Uriaşii erau pe pământ în vremurile acelea şi chiar şi după ce s-au împreunat fiii lui Dumnezeu cu fetele oamenilor şi le-au născut ele copii: aceştia erau vitejii care au fost în vechime, oameni cu nume.

5. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ şi că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău.

6. I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ şi S-a mâhnit în inima Lui.

7. Şi Domnul a zis: “Am să şterg de pe faţa pământului pe omul pe care l-am făcut, de la om până la vite, până la târâtoare şi până la păsările cerului; căci Îmi pare rău că i-am făcut.”

8. Dar Noe a căpătat milă înaintea Domnului.

9. Iată care sunt urmaşii lui Noe. Noe era un om neprihănit şi fără pată între cei din vremea lui: Noe umbla cu Dumnezeu.

10. Noe a născut trei fii: Sem, Ham şi Iafet.

11. Pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu, pământul era plin de silnicie.

12. Dumnezeu S-a uitat spre pământ şi iată că pământul era stricat; căci orice făptură îşi stricase calea pe pământ.

13. Atunci Dumnezeu a zis lui Noe: “Sfârşitul oricărei făpturi este hotărât înaintea Mea, fiindcă au umplut pământul de silnicie; iată, am să-i nimicesc împreună cu pământul.

14. Fă-ţi o corabie din lemn de gofer; corabia aceasta s-o împarţi în cămăruţe şi s-o tencuieşti cu smoală pe dinăuntru şi pe din afară.

15. Iată cum s-o faci: corabia să aibă trei sute de coţi în lungime, cincizeci de coţi în lăţime şi treizeci de coţi în înălţime.

16. Să faci corăbiei o fereastră, sus, lată de un cot; uşa s-o pui în latura corăbiei; şi să faci un rând de cămări jos, altul la mijloc şi altul sus.

17. Şi iată că Eu am să fac să vină un potop de ape pe pământ, ca să nimicească orice făptură de sub cer, care are suflare de viaţă; tot ce este pe pământ va pieri.

18. Dar cu tine fac un legământ; să intri în corabie, tu şi fiii tăi, nevasta ta şi nevestele fiilor tăi împreună cu tine.

19. Din tot ce trăieşte, din orice făptură, să iei în corabie câte două din fiecare soi, ca să le ţii vii cu tine: să fie o parte bărbătească şi o parte femeiască.

20. Din păsări după soiul lor, din vite după soiul lor şi din toate târâtoarele de pe pământ după soiul lor, să vină la tine înăuntru câte două din fiecare soi, ca să le ţii cu viaţă.

21. Şi tu ia-ţi din toate bucatele care se mănâncă şi fă-ţi merinde din ele, ca să-ţi slujească de hrană ţie şi lor.”

22. Aşa a şi făcut Noe: a făcut tot ce-i poruncise Dumnezeu.

 

  xXx (6,2-4) Fii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase. Au avut sex cu ele și astfel s-au născut eroii.  Și cum rămâne cu uriașii? Ăștia de unde au mai apărut? 

≠ 25 Câți fii a avut Dumnezeu? 

≠ 26 Cunosc îngerii actele sexuale? 

  (6,3) “Duhul Meu nu va rămâne pururi în om, căci şi omul nu este decât carne păcătoasă: totuşi zilele lui vor fi de o sută douăzeci de ani.” Iahve scurtează viața omului la 120 de ani pentru că este carne păcătoasă  și se săturase să se tot ia de ei. 

≠ 27 Cât trăiește omul?

  (6,4) “Uriaşii erau pe pământ în vremurile acelea… după ce s-au împreunat fiii lui Dumnezeu cu fetele oamenilor şi le-au născut ele copii: aceştia erau vitejii care au fost în vechime, oameni cu nume”.

≠ 28 Au murit toți în potop (cu excepția lui Noe și a familiei sale)?  

  (6,5) “toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău”. Dumnezeu decide să elimine omenirea deoarece gândurile  din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Mai apoi (în 8, 21), după ce curăță lumea, promite că nu va mai face aceasta din cauza gândurilor îndreptate în fiecare zi numai spre rău. 

  (6,6) I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ”. 

≠ 29 Regretă Dumnezeu ceva?

    (6,7) Am să şterg de pe faţa pământului […] de la om până la vite.” Cu ce au greșit aici animalele? Au avut până și vitele, târâtoarele, insectele și păsările cerului gânduri murdare?

  (6,9) “Noe era un om neprihănit şi fără pată” Nu părea atât de drept când s-a îmbătat și s-a arătat fiilor în goliciunea sa. (vezi Gen 9,20-21)

≠ 30 A existat vreodată o persoană dreaptă pe pământ?

   (6,13) “am să-i nimicesc împreună cu pământul” Iahve era supărat pentru că pământul era plin de silnicie și violență. Așa că omoară tot ce mișcă ca să facă lumea mai puțin “violentă”. 

mema

   (6,15) “corabia să aibă trei sute de coţi” Corabia lui Noe are 137 de metrii lungime. Cea mai mare corabie construită vreodată avea 300 de picioare (91 m) și era susținută în interior de o bară de metal. Chiar și așa, vasul acesta era atât de șubred, încât era necesar pomparea continuă a apei care pătrundea în corabie. Chiar putem crede că Noe, luând în considerare cunoștințele tehnologice ale acelor vremuri, a construit un vas atât de mare (din lemn!) cum nu s-a mai văzut până astăzi? Nu doar că era prea mare ca să poată naviga pe apă, dar era mult prea mică ca să găzduiască întreagă populație de animale și plante de pe pământ.

mema

  (6,16) “Să faci corăbiei o fereastră, sus, lată de un cot” Iahve îi spune lui Noe să facă o fereastră mică (de doar un cot!) pentru aerisire. 

  (6,17) “tot ce este pe pământ va pieri” Câtă dreptate dumnezeiească …

(6,19) “Din tot ce trăieşte, din orice făptură, să iei în corabie câte două din fiecare soi” 

mema

≠ 31 Câte animale de același fel a luat Noe pe corabie?

   (6,21) “Şi tu ia-ţi din toate bucatele care se mănâncă şi fă-ţi merinde din ele, ca să-ţi slujească de hrană ţie şi lor.” Să facem un simplu calcul al zilelor petrecute în corabie + numărul de animale ce trebuiesc hrănite. Să nu uităm de animalele carnivore 😉  

mema

 

Comentariile sunt închise.