Geneza (Facerea) 5

1. Iată cartea neamurilor lui Adam. În ziua când a făcut Dumnezeu pe om, l-a făcut după asemănarea lui Dumnezeu.

2. I-a făcut parte bărbătească şi parte femeiască, i-a binecuvântat şi le-a dat numele de “om”, în ziua când au fost făcuţi.

3. La vârsta de o sută treizeci de ani, Adam a născut un fiu după chipul şi asemănarea lui şi i-a pus numele Set.

4. După naşterea lui Set, Adam a trăit opt sute de ani; şi a născut fii şi fiice.

5. Toate zilele pe care le-a trăit Adam au fost de nouă sute treizeci de ani; apoi a murit.

6. La vârsta de o sută cinci ani, Set a născut pe Enos.

7. După naşterea lui Enos, Set a mai trăit opt sute şapte ani şi a născut fii şi fiice.

8. Toate zilele lui Set au fost de nouă sute doisprezece ani; apoi a murit.

9. La vârsta de nouăzeci de ani, Enos a născut pe Cainan.

10. După naşterea lui Cainan, Enos a mai trăit opt sute cincisprezece ani şi a născut fii şi fiice.

11. Toate zilele lui Enos au fost de nouă sute cinci ani; apoi a murit.

12. La vârsta de şaptezeci de ani, Cainan a născut pe Mahalaleel.

13. După naşterea lui Mahalaleel, Cainan a mai trăit opt sute patruzeci de ani; şi a născut fii şi fiice.

14. Toate zilele lui Cainan au fost de nouă sute zece ani; apoi a murit.

15. La vârsta de şaizeci şi cinci de ani, Mahalaleel a născut pe Iared.

16. După naşterea lui Iared, Mahalaleel a mai trăit opt sute treizeci de ani; şi a născut fii şi fiice.

17. Toate zilele lui Mahalaleel au fost de opt sute nouăzeci şi cinci de ani; apoi a murit.

18. La vârsta de o sută şaizeci şi doi de ani, Iared a născut pe Enoh.

19. După naşterea lui Enoh, Iared a mai trăit opt sute de ani; şi a născut fii şi fiice.

20. Toate zilele lui Iared au fost de nouă sute şaizeci şi doi de ani; apoi a murit.

21. La vârsta de şaizeci şi cinci de ani, Enoh a născut pe Metusala.

22. După naşterea lui Metusala, Enoh a umblat cu Dumnezeu trei sute de ani; şi a născut fii şi fiice.

23. Toate zilele lui Enoh au fost trei sute şaizeci şi cinci de ani.

24. Enoh a umblat cu Dumnezeu; apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu.

25. La vârsta de o sută optzeci şi şapte de ani, Metusala a născut pe Lameh.

26. După naşterea lui Lameh, Metusala a mai trăit şapte sute optzeci şi doi de ani; şi a născut fii şi fiice.

27. Toate zilele lui Metusala au fost de nouă sute şaizeci şi nouă de ani; apoi a murit.

28. La vârsta de o sută optzeci şi doi de ani, Lameh a născut un fiu.

29. El i-a pus numele Noe, zicând: “Acesta ne va mângâia pentru osteneala şi truda mâinilor noastre, care vin din acest pământ pe care l-a blestemat Domnul.”

30. După naşterea lui Noe, Lameh a mai trăit cinci sute nouăzeci şi cinci de ani; şi a născut fii şi fiice.

31. Toate zilele lui Lameh au fost de şapte sute şaptezeci şi şapte de ani; apoi a murit.

32. Noe, la vârsta de cinci sute de ani, a născut pe Sem, Ham şi Iafet.

 

 

 

  (5,2) “le-a dat numele de “om”” Dumnezeu crează bărbatul și femeia și îi numește “om” (în original “bărbat”). Adică și Eva face parte din “regnul” lui Adam.  

 

  (5,4) “şi a născut fii şi fiice.” Adam ajunge la 800 de ani și se apucă să nască și câteva fiice. Numele lor nu contează, mai ales când ne gândim că sunt (aproape) o excepție când vine vorba de naștere de fiice.

 

  (5,5) “Toate zilele pe care le-a trăit Adam au fost de nouă sute treizeci de ani” Într-un final moare și Adam, chiar dacă asta se întâmplă după 930 de ani după ce mâncase din pomul oprit. Profeția din Geneză 2,17 a fost formulată de Iahve doar ca să-i înspăimânteze pe primii oameni.

 

 

  (5,5-32) Ce listă uimitoare cu patriarhi care trăiesc sute de ani!

 

(5,8) “Toate zilele lui Set au fost de nouă sute doisprezece ani”  

 

(5,11) “Toate zilele lui Enos au fost de nouă sute cinci ani”

 

(5,14) “Toate zilele lui Cainan au fost de nouă sute zece ani”

 

(5,17) “Toate zilele lui Mahalaleel au fost de opt sute nouăzeci şi cinci de ani”

 

(5,20) “Toate zilele lui Iared au fost de nouă sute şaizeci şi doi de ani”

 

 

  (5,24) “Enoh a umblat cu Dumnezeu; apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu.” Frumoasă poveste, nu? Un pământean umblă cu Iahveh și dispare. Cum rămâne atunci cu următoarele contradicții?   

 

≠ 21 Vom muri cu toții? 

≠ 22 A murit Enoh? 

≠ 23 S-a înălțat cineva la cer?

≠ 24 Enoh, al șaptelea patriarh de la Adam? 

 

     (5,25) “Metusala a născut pe Lameh” Când s-a născut Lameh, nouă generații de la Adam la Lameh trăiau împreună. Adam a trăit și a văzut cum i s-a născut stră-stră-stră-stră-stră-strănepotul Lameh.

 

 

(5,27) “Toate zilele lui Metusala au fost de nouă sute şaizeci şi nouă de ani”  Recordul mondial de longevitate. 

 

 

 

  (5,32) “Noe, la vârsta de cinci sute de ani, a născut pe Sem, Ham şi Iafet” Noe ajunge la vărsta de 500 de ani și “naște” pe Sem, Ham și Iafet. Trei fii într-un an. Asta da viralitate. Trei fii cu o singură femeie sau cu mai multe femei (fără nume!)? 

 

 

  

Comentariile sunt închise.