Geneza (Facerea) 41

1. După doi ani, faraon a visat un vis. I se părea că stătea lângă râu.

2. Şi iată că şapte vaci frumoase la vedere şi grase la trup s-au suit din râu şi au început să pască prin mlaştini.

3. După ele s-au mai suit din râu alte şapte vaci, urâte la vedere şi slabe la trup, şi s-au aşezat lângă ele pe marginea râului.

4. Vacile urâte la vedere şi slabe la trup au mâncat pe cele şapte vaci frumoase la vedere şi grase la trup. Şi faraon s-a trezit.

5. A adormit din nou şi a visat un al doilea vis. Se făcea că şapte spice de grâu grase şi frumoase au crescut pe acelaşi pai.

6. Şi după ele au răsărit alte şapte spice slabe şi arse de vântul de răsărit.

7. Spicele slabe au înghiţit pe cele şapte spice grase şi pline. Şi faraon s-a trezit. Iată visul.

8. Dimineaţa, faraon s-a tulburat şi a trimis să cheme pe toţi magii şi pe toţi înţelepţii Egiptului. Le-a istorisit visele lui. Dar nimeni n-a putut să le tălmăcească lui faraon.

9. Atunci mai marele paharnicilor a luat cuvântul şi a zis lui faraon: “Mi-aduc aminte astăzi de greşeala mea.

10. Faraon se mâniase pe slujitorii lui; şi mă aruncase în temniţă, în casa căpeteniei străjerilor, pe mine şi pe mai marele pitarilor.

11. Amândoi am visat câte un vis în aceeaşi noapte; şi anume, fiecare din noi a visat un vis care a primit o tălmăcire deosebită.

12. Era acolo cu noi un tânăr evreu, rob al căpeteniei străjerilor. I-am istorisit visele noastre, şi el ni le-a tălmăcit şi ne-a spus întocmai ce înseamnă visul fiecăruia.

13. Lucrurile s-au întâmplat întocmai după tălmăcirea pe care ne-o dăduse el. Pe mine faraon m-a pus iarăşi în slujba mea, iar pe mai marele pitarilor l-a spânzurat.”

14. Faraon a trimis să cheme pe Iosif. L-au scos în grabă din temniţă. Iosif s-a ras, şi-a schimbat hainele şi s-a dus la faraon.

15. Faraon a zis lui Iosif: “Am visat un vis. Nimeni nu l-a putut tălmăci; şi am aflat că tu tălmăceşti un vis îndată după ce l-ai auzit.”

16. Iosif a răspuns lui faraon: “Nu eu! Dumnezeu este Acela care va da un răspuns prielnic lui faraon!”

17. Faraon a început să istorisească atunci lui Iosif: “În visul meu se făcea că stăteam pe malul râului.

18. Şi deodată şapte vaci grase la trup şi frumoase la chip s-au suit din râu şi au început să pască prin mlaştini.

19. După ele s-au suit alte şapte vaci, slabe, foarte urâte la chip şi sfrijite: n-am mai văzut altele aşa de urâte în toată ţara Egiptului.

20. Vacile cele sfrijite şi slabe au mâncat pe cele şapte vaci dintâi, care erau grase.

21. Le-au înghiţit, fără să se poată cunoaşte că intraseră în pântecele lor; ba încă înfăţişarea lor era tot aşa de urâtă ca mai înainte. Şi m-am deşteptat.

22. Am mai văzut în vis şapte spice pline şi frumoase, care creşteau pe acelaşi pai.

23. Şi după ele au răsărit şapte spice goale, slabe, arse de vântul de răsărit.

24. Spicele slabe au înghiţit pe cele şapte spice frumoase. Am spus aceste lucruri magilor, dar nimeni nu mi le-a putut tălmăci.”

25. Iosif a zis lui faraon: “Ce a visat faraon însemnă un singur lucru: Dumnezeu a arătat mai dinainte lui faraon ce are să facă.

26. Cele şapte vaci frumoase înseamnă şapte ani; şi cele şapte spice frumoase înseamnă şapte ani: este un singur vis.

27. Cele şapte vaci sfrijite şi urâte, care se suiau după cele dintâi, înseamnă şapte ani; şi cele şapte spice goale, arse de vântul de răsărit, vor fi şapte ani de foamete.

28. Astfel, după cum am spus lui faraon, Dumnezeu a arătat lui faraon ce are să facă.

29. Iată, vor fi şapte ani de mare belşug în toată ţara Egiptului.

30. După ei vor veni şapte ani de foamete, aşa că se va uita tot belşugul acesta în ţara Egiptului, şi foametea va topi ţara.

31. Foametea aceasta care va urma va fi aşa de mare că nu se va mai cunoaşte belşugul în ţară.

32. Cât priveşte faptul că faraon a visat visul de două ori înseamnă că lucrul este hotărât din partea lui Dumnezeu şi că Dumnezeu se va grăbi să-l aducă la îndeplinire.

33. Acum, faraon să aleagă un om priceput şi înţelept şi să-l pună în fruntea ţării Egiptului.

34. Faraon să pună prefecţi în ţară, ca să ridice o cincime din roadele Egiptului în timpul celor şapte ani de belşug.

35. Să se strângă toate bucatele din aceşti ani buni care au să vină; să se facă, la îndemâna lui faraon, grămezi de grâu, provizii în cetăţi şi să le păzească.

36. Bucatele acestea vor fi provizia ţării pentru cei şapte ani de foamete care vor veni în ţara Egiptului, pentru ca ţara să nu fie prăpădită de foamete.”

37. Cuvintele acestea au plăcut lui faraon şi tuturor slujitorilor lui.

38. Şi faraon a zis slujitorilor săi: “Am putea noi oare să găsim un om ca acesta, care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu?”

39. Şi faraon a zis lui Iosif: “Fiindcă Dumnezeu ţi-a făcut cunoscut toate aceste lucruri, nu este nimeni care să fie atât de priceput şi atât de înţelept ca tine.

40. Te pun mai mare peste casa mea, şi tot poporul meu va asculta de poruncile tale. Numai scaunul meu de domnie mă va ridica mai presus de tine.”

41. Faraon a zis lui Iosif: “Uite, îţi dau stăpânire peste toată ţara Egiptului.”

42. Faraon şi-a scos inelul din deget şi l-a pus în degetul lui Iosif; l-a îmbrăcat cu haine de in subţire şi i-a pus un lanţ de aur la gât.

43. L-a suit în carul care venea după al lui şi strigau înaintea lui: “În genunchi!” Astfel i-a dat faraon stăpânire peste toată ţara Egiptului.

44. Şi a mai zis lui Iosif: “Eu sunt faraon! Dar fără tine nimeni nu va ridica mâna, nici piciorul în toată ţara Egiptului.”

45. Faraon a pus lui Iosif numele: Ţafnat-Paeneah şi i-a dat de nevastă pe Asnat, fata lui Poti-Fera, preotul lui On. Şi Iosif a pornit să cerceteze ţara Egiptului.

46. Iosif era în vârstă de treizeci de ani când s-a înfăţişat înaintea lui faraon, împăratul Egiptului, şi a plecat de la faraon şi a străbătut toată ţara Egiptului.

47. În timpul celor şapte ani de rod, pământul a dat bucate din belşug.

48. Iosif a strâns toate bucatele din aceşti şapte ani de belşug în ţara Egiptului. A făcut provizii în cetăţi, punând în fiecare cetate bucatele de pe câmpul dimprejur.

49. Iosif a strâns grâu, ca nisipul mării, atât de mult că au încetat să-l mai măsoare, pentru că era fără măsură.

50. Înaintea anilor de foamete i s-au născut lui Iosif doi fii, pe care i-a născut Asnat, fata lui Poti-Fera, preotul lui On.

51. Iosif a pus întâiului născut numele Manase; “căci”, a zis el, “Dumnezeu m-a făcut să uit toate necazurile mele şi toată casa tatălui meu.”

52. Şi celui de al doilea i-a pus numele Efraim; “căci”, a zis el, “Dumnezeu m-a făcut roditor în ţara întristării mele.”

53. Cei şapte ani de belşug care au fost în ţara Egiptului au trecut.

54. Şi au început să vină cei şapte ani de foamete, aşa cum vestise Iosif. În toate ţările era foamete; dar în toată ţara Egiptului era pâine.

55. Când a flămânzit, în sfârşit, toată ţara Egiptului, poporul a strigat la faraon să-i dea pâine. Faraon a spus tuturor egiptenilor: “Duceţi-vă la Iosif şi faceţi ce vă va spune el.”

56. Foametea bântuia în toată ţara. Iosif a deschis toate locurile cu provizii şi a vândut grâu egiptenilor. Foametea creştea din ce în ce mai mult în ţara Egiptului.

57. Şi din toate ţările venea lumea în Egipt ca să cumpere grâu de la Iosif; căci în toate ţările era foamete mare.

 

 (41:1) Primul vis al faraonului.
Faraonul visează șapte vaci grase, frumoase care au ieșit din Nil, urmate șapte vaci slabe, urâte. Vacile slabe le mănâncă pe cele grase.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (41:5-7) Al doilea vis al faraonului.
De data aceasta șapte spice slabe de grâu mănâncă șapte spice frumoase și grase de grâu.
 
 
 
 
 
 
 
 
   (41:8-32) Nicunul din vrăjitorii sau întelepții faraonului nu au putut interpreta visele acestuia, așa că-l cheamă pe Iosif. El spune că este simplu: vor urma șapte ani de prosperitate și șapte ani de foamete. Foametea va fi mondială.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (41:32) ”Dumnezeu se va grăbi să-l aducă la îndeplinire” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (41:54-57) Cei șapte ani de foamete mondială a lui Dumnezeu.Totul se întânplă așa cum a spus Iosif. Faraonul ascultă de Iosif și il pune pe acesta să supravegheze ca totul să decurgă cum trebuie.
 
 Când foametea a lovit, toți au fost nevoiți să-și cumpere mâncarea de la Iosif, dacă nu putea calători atât de departe sau pur si simplu nu avea destui bani, erau lăsați să moară de foame. Totul a fost planul lui Dumnezeu (ca să-l facă bogat pe Iosif).
 
  Dumnezeu ucide din nou. (a șaptea oară)
 
 
 
 

 

Comentariile sunt închise.