Geneza (Facerea) 4

1. Adam s-a împreunat cu nevasta sa Eva; ea a rămas însărcinată şi a născut pe Cain. Şi a zis: “Am căpătat un om cu ajutorul Domnului!”

2. A mai născut şi pe fratele său Abel. Abel era cioban, iar Cain era plugar.

3. După o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului.

4. Abel a adus şi el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui şi din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel şi spre jertfa lui;

5. dar spre Cain şi spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare şi i s-a posomorât faţa.

6. Şi Domnul a zis lui Cain: “Pentru ce te-ai mâniat şi pentru ce ţi s-a posomorât faţa?

7. Nu-i aşa? Dacă faci bine, vei fi bine primit; dar dacă faci rău, păcatul pândeşte la uşă; dorinţa lui se ţine după tine, dar tu să-l stăpâneşti.”

8. Însă Cain a zis fratelui său Abel: “Haidem să ieşim la câmp.” Dar pe când erau la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel şi l-a omorât.

9. Domnul a zis lui Cain: “Unde este fratele tău Abel?” El a răspuns: “Nu ştiu. Sunt eu păzitorul fratelui meu?”

10. Şi Dumnezeu a zis: “Ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la Mine.

11. Acum blestemat eşti tu, izgonit din ogorul acesta, care şi-a deschis gura ca să primească din mâna ta sângele fratelui tău!

12. Când vei lucra pământul, să nu-ţi mai dea bogăţia lui. Pribeag şi fugar să fii pe pământ.”

13. Cain a zis Domnului: “Pedeapsa mea e prea mare ca s-o pot suferi.

14. Iată că Tu mă izgoneşti azi de pe faţa pământului; eu va trebui să mă ascund de faţa Ta şi să fiu pribeag şi fugar pe pământ; şi oricine mă va găsi, mă va omorî.”

 

 

 

15. Domnul i-a zis: “Nicidecum; ci dacă va omorî cineva pe Cain, Cain să fie răzbunat de şapte ori.” Şi Domnul a hotărât un semn pentru Cain, ca oricine îl va găsi să nu-l omoare.

 

 

16. Apoi, Cain a ieşit din faţa Domnului şi a locuit în ţara Nod, la răsărit de Eden.

17. Cain s-a împreunat cu nevasta sa; ea a rămas însărcinată şi a născut pe Enoh. El a început apoi să zidească o cetate şi a pus acestei cetăţi numele fiului său Enoh.

18. Enoh a fost tatăl lui Irad; Irad a fost tatăl lui Mehuiael; Mehuiael a fost tatăl lui Metuşael; şi Metuşael a fost tatăl lui Lameh.

19. Lameh şi-a luat două neveste: numele uneia era Ada, şi numele celeilalte era Ţila.

20. Ada a născut pe Iabal: el a fost tatăl celor ce locuiesc în corturi şi păzesc vitele.

21. Numele fratelui său era Iubal: el a fost tatăl tuturor celor ce cântă cu lăuta şi cu cavalul.

22. Ţila, de partea ei, a născut şi ea pe Tubal-Cain, făuritorul tuturor uneltelor de aramă şi de fier. Sora lui Tubal-Cain era Naama.

23. Lameh a zis nevestelor sale: “Ada şi Ţila, ascultaţi glasul meu! Nevestele lui Lameh, ascultaţi cuvântul meu! Am omorât un om pentru rana mea şi un tânăr pentru vânătăile mele.

24. Cain va fi răzbunat de şapte ori, iar Lameh de şaptezeci de ori câte şapte.”

25. Adam s-a împreunat iarăşi cu nevasta sa; ea a născut un fiu şi i-a pus numele Set; “căci”, a zis ea, “Dumnezeu mi-a dat o altă sămânţă în locul lui Abel, pe care l-a ucis Cain.”

26. Lui Set i s-a născut şi lui un fiu şi i-a pus numele Enos. Atunci au început oamenii să cheme Numele Domnului.

 

xXx (4,1) “Adam a cunoscut-o pe EvaAceasta este prima relatare cu privire la actul sexual în Biblie. 

 

 

 

 

  (4,4) “Domnul a privit cu plăcere spre Abel” Lui Iahve îi plac mai mult jertfele de carne decât cele vegetale. De ce? Biblia nu ne spune de ce anume, însă probabil are de-a face cu înclinația lui Iahve pentru durere, sânge și mirosul de carne arsă.

 

≠ 17 Dorește Dumnezeu sacrificii animale?

 

≠ 18 Respectă Dumnezeu pe toată lumea?

   (4,8) “Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel şi l-a omorât.” Pentru că lui Iahve i-a plăcut mai mult jertfele de măncare din carne de oaie decât jertfele aduse de Cain “Vegetarianul”, în Cain se naște o gelozie religioasă, gelozie care duce la prima crimă din Biblie. 

mema100

 

   (4,12) “Pribeag şi fugar să fii pe pământ.” Cain este pedepsit pentru fapta sa: va fi toată viața sa un pribeag și fugar pe pământ. Nu avem nevoie decât să mergem câteva versete mai departe (vezi 4, 16-17) și să vedem cum o mai duce Cain: se așează la vatră, se căsătorește (cu cine?!), are un fiu și construiește o cetate. Pare a fi o descriere perfectă a fugarului pribeag, nu? 

≠ 19 Ce s-a ales de Cain?

(4, 14) “va trebui să mă ascund de faţa Ta.” 

≠ 15 Este Dumnezeu atotștiutor?

  (4, 14) “şi oricine mă va găsi, mă va omorî.” Cain își manifestă îngrijorarea cu privire la eventuala posibilitate de a fi omorât de altcineva. Un gând destul de ciudat când ne gândim că existau pe atunci încă doi oameni pe pământ: părinții săi.

   (4,15) “Şi Domnul a hotărât un semn pentru Cain” Și Dumnezeu este îngrijorat de eventualitatea unui atac asupra lui Cain. Drept urmare, îl marchează pe Cain. Nu știm exact despre ce semn ar fi fost vorba, însă în decursul istoriei creștinismului s-a crezut că este vorba despre culoarea pielii. Acest pasaj din Biblie a lăsat multe posibiltăți de interpretare, interpretare care a mers până la justificarea sclavagismului și a inferiorității omului de culoare cu privire la drepturile civile și religioase.

(4, 16) “Apoi, Cain a ieşit din faţa Domnului…” Știe/vede Dumnezeu totul? 

≠ 15 Este Dumnezeu atotștiutor? 

xXx   (4 ,17) “Cain s-a împreunat cu nevasta sa” Foarte drăguț din partea lui, însă de unde boala a mai apărut și femeia asta? Geneza nu vorbește nicăieri despre vreo soră a lui Cain. În orice caz, Cain și misterioasa sa nevastă au avut un fiu. Va purta numele de Enoh și va întemeia un orășel. 

≠ 19 Ce s-a ales de Cain?

  (4, 19) “Lameh şi-a luat două neveste” Lameh este primul care se bucură că se află printre cei care au profitat de poligamia divină. 

≠ 13 Este poligamia ceva bun? 

 

 

 

 

 

 

   (4, 24) “Cain va fi răzbunat de şapte ori, iar Lameh de şaptezeci de ori câte şapte.” Lameh omoară un om și pretinde că moartea sa va fi răzbunată de șaptezeci de ori câte șapte. Mai mult decât echitabil, nu? 

xXx (4, 25) “Adam s-a împreunat iarăşi cu nevasta sa” Adam, ce bărbat! Eva, ce femeie! 

  “Lui Set i s-a născut şi lui un fiu” Stai puțin! Ăsta de unde și-a mai făcut rost de nevastă? 

 

 

Comentariile sunt închise.