Geneza (Facerea) 28

1. Isaac a chemat pe Iacov, l-a binecuvântat şi i-a dat porunca aceasta: “Să nu-ţi iei nevastă dintre fetele lui Canaan.

2. Scoală-te, du-te la Padan-Aram, în casa lui Betuel, tatăl mamei tale, şi ia-ţi de acolo o nevastă, dintre fetele lui Laban, fratele mamei tale.

3. Dumnezeul cel Atotputernic să te binecuvânteze, să te facă să creşti şi să te înmulţeşti, ca să ajungi o ceată de noroade!

4. Să-ţi dea binecuvântarea lui Avraam, ţie şi seminţei tale cu tine, ca să stăpâneşti ţara în care locuieşti ca străin şi pe care a dat-o lui Avraam.”

5. Şi Isaac a trimis pe Iacov, care s-a dus la Padan-Aram, la Laban, fiul lui Betuel, arameul, fratele Rebecăi, mama lui Iacov şi a lui Esau.

6. Esau a văzut că Isaac binecuvântase pe Iacov şi-l trimisese la Padan-Aram, ca să-şi ia nevastă de acolo, şi că, binecuvântându-l, îi dăduse porunca aceasta: “Să nu-ţi iei nevastă dintre fetele lui Canaan.”

7. A văzut că Iacov ascultase de tatăl său şi de mama sa şi plecase la Padan-Aram.

8. Esau a înţeles astfel că fetele lui Canaan nu-i plăceau tatălui său Isaac.

9. Şi Esau s-a dus la Ismael. El a mai luat de nevastă, pe lângă nevestele pe care le avea, pe Mahalat, fata lui Ismael, fiul lui Avraam, şi sora lui Nebaiot.

10. Iacov a plecat din Beer-Şeba şi şi-a luat drumul spre Haran.

11. A ajuns într-un loc unde a rămas peste noapte, căci asfinţise soarele. A luat o piatră de acolo, a pus-o căpătâi şi s-a culcat în locul acela.

12. Şi a visat o scară rezemată de pământ, al cărei vârf ajungea până la cer. Îngerii lui Dumnezeu se suiau şi se coborau pe scara aceea.

13. Şi Domnul stătea deasupra ei şi zicea: “Eu sunt Domnul Dumnezeul tatălui tău, Avraam, şi Dumnezeul lui Isaac.” Pământul pe care eşti culcat ţi-l voi da ţie şi seminţei tale.

14. Sămânţa ta va fi ca pulberea pământului; te vei întinde la apus şi la răsărit, la miazănoapte şi la miazăzi; şi toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine şi în sămânţa ta.

15. Iată, Eu sunt cu tine; te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge şi te voi aduce înapoi în ţara aceasta; căci nu te voi părăsi, până nu voi împlini ce-ţi spun.”

16. Iacov s-a trezit din somn şi a zis: “Cu adevărat, Domnul este în locul acesta, şi eu n-am ştiut.”

17. I-a fost frică şi a zis: “Cât de înfricoşat este locul acesta! Aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor!”

18. Şi Iacov s-a sculat dis-de-dimineaţă, a luat piatra pe care o pusese căpătâi, a pus-o ca stâlp de aducere aminte şi a turnat untdelemn pe vârful ei.

19. A dat locului acestuia numele Betel; dar mai înainte cetatea se chema Luz.

20. Iacov a făcut o juruinţă şi a zis: “Dacă va fi Dumnezeu cu mine şi mă va păzi în timpul călătoriei pe care o fac, dacă-mi va da pâine să mănânc şi haine să mă îmbrac

21. şi dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu;

22. piatra aceasta, pe care am pus-o ca stâlp de aducere aminte, va fi casa lui Dumnezeu şi Îţi voi da a zecea parte din tot ce-mi vei da.”

 

 (28,1) “Să nu-ţi iei nevastă dintre fetele lui Canaan”  Câtă toleranță!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(28,5) “Laban, fiul lui Betuel” 
69 Cine a fost tatăl lui Laban? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (28,9) “Essau […] a mai luat de nevastă[…] pe Mahalat”  Esau, care avea deja două neveste, mai “ia” o altă nevastă. Ne întrebăm iară…
13 Este poligamia ok? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (28,13) “Pământul pe care eşti culcat ţi-l voi da ţie şi seminţei tale”  Dumnezeu repetă exact ceea ce promisese lui Avraam (vezi în Geneza 13,15; 15,18 și 17,8). Și, cu riscul de a ne repeta, promisiunea nu a fost împlinită niciodată. Urmașii lui Iacov (evreii) nu sunt atât de numeroși, au fost rar stăpănii pământului respectiv și poparele pământului nu au fost binecuvântate prin prezența lor.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (28,19) “A dat locului acestuia numele Betel”  Iacov a dat numele Betel deja înainte să o întâlnească pe Rahela. Mai târziu, (în Gen 35,15) cu puțin înainte ca Rahela să moară, botează orașul folosind același nume.
70 Când a primit orașul Luz numele de Betel? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comentariile sunt închise.