Geneza (Facerea) 25

1. Avraam a mai luat o nevastă, numită Chetura.

2. Ea i-a născut pe Zimran, pe Iocşan, pe Medan, pe Madian, pe Işbac şi Şuah.

3. Iocşan a născut pe Seba şi pe Dedan. Fiii lui Dedan au fost Aşurimi, Letuşimi şi Leumimi. –

4. Fiii lui Madian au fost: Efa, Efer, Enoh, Abida şi Eldaa. Toţi aceştia sunt fiii Cheturei.

5. Avraam a dat lui Isaac toate averile sale.

6. Dar a dat daruri fiilor ţiitoarelor sale; şi, pe când era încă în viaţă, i-a îndepărtat de lângă fiul său, Isaac, înspre răsărit, în ţara răsăritului.

7. Iată zilele anilor vieţii lui Avraam: el a trăit o sută şaptezeci şi cinci de ani.

8. Avraam şi-a dat duhul şi a murit, după o bătrâneţe fericită, înaintat în vârstă şi sătul de zile; şi a fost adăugat la poporul său.

9. Isaac şi Ismael, fiii săi, l-au îngropat în peştera Macpela, în ogorul lui Efron, fiul lui Ţohar, hetitul, care este faţă în faţă cu Mamre.

10. Acesta este ogorul, pe care-l cumpărase Avraam de la fiii lui Het. Acolo au fost îngropaţi Avraam şi nevasta sa, Sara.

11. După moartea lui Avraam, Dumnezeu a binecuvântat pe fiul său, Isaac. El locuia lângă fântâna “Lahai-Roi.”

12. Iată spiţa neamului lui Ismael, fiul lui Avraam, pe care-l născuse lui Avraam, egipteanca Agar, roaba Sarei.

13. Iată numele fiilor lui Ismael, după numele lor, după neamurile lor: Nebaiot, întâiul născut al lui Ismael; Chedar, Adbeel, Mibsam,

14. Mişma, Duma, Masa;

15. Hadad, Tema, Ietur, Nafiş şi Chedma.

16. Aceştia sunt fiii lui Ismael; acestea sunt numele lor, după satele şi taberele lor. Ei au fost cei doisprezece voievozi, după neamurile lor.

17. Şi iată anii vieţii lui Ismael: o sută treizeci şi şapte de ani. El şi-a dat duhul şi a murit, şi a fost adăugat la poporul său.

18. Fiii lui au locuit de la Havila până la Şur, care este în faţa Egiptului, cum mergi spre Asiria. El s-a aşezat în faţa tuturor fraţilor lui.

19. Iată spiţa neamului lui Isaac, fiul lui Avraam. Avraam a născut pe Isaac.

20. Isaac era în vârstă de patruzeci de ani când a luat de nevastă pe Rebeca, fata lui Betuel, arameul din Padan-Aram, şi sora lui Laban, arameul.

21. Isaac s-a rugat Domnului pentru nevasta sa, căci era stearpă; şi Domnul l-a ascultat: nevasta sa, Rebeca, a rămas însărcinată.

22. Copiii se băteau în pântecele ei; şi ea a zis: “Dacă-i aşa, pentru ce mai sunt însărcinată?” S-a dus să întrebe pe Domnul.

23. Şi Domnul i-a zis: “Două neamuri sunt în pântecele tău, şi două noroade se vor despărţi la ieşirea din pântecele tău. Unul din noroadele acestea va fi mai tare decât celălalt. Şi cel mai mare va sluji celui mai mic.”

24. S-au împlinit zilele când avea să nască; şi iată că în pântecele ei erau doi gemeni.

25. Cel dintâi a ieşit roşu de tot, ca o manta de păr, şi de aceea i-au pus numele Esau.

26. Apoi a ieşit fratele său, care ţinea cu mâna de călcâi pe Esau; şi de aceea i-au pus numele Iacov. Isaac era în vârstă de şaizeci de ani când s-au născut ei.

27. Băieţii aceştia s-au făcut mari. Esau a ajuns un vânător îndemânatic, un om care îşi petrecea vremea mai mult pe câmp; dar Iacov era un om liniştit, care stătea acasă în corturi.

28. Isaac iubea pe Esau, pentru că mânca din vânatul lui; Rebeca însă iubea mai mult pe Iacov.

29. Odată, pe când fierbea Iacov o ciorbă, Esau s-a întors de la câmp, rupt de oboseală.

30. Şi Esau a zis lui Iacov: “Dă-mi, te rog, să mănânc din ciorba aceasta roşiatică, fiindcă sunt rupt de oboseală.” Pentru aceea s-a dat lui Esau numele Edom.

31. Iacov a zis: “Vinde-mi azi dreptul tău de întâi născut!”

32. Esau a răspuns: “Iată-mă, sunt pe moarte; la ce-mi slujeşte dreptul acesta de întâi născut?”

33. Şi Iacov a zis: “Jură-mi întâi.” Esau i-a jurat şi astfel şi-a vândut dreptul de întâi născut lui Iacov.

34. Atunci Iacov a dat lui Esau pâine şi ciorbă de linte. El a mâncat şi a băut; apoi s-a sculat şi a plecat. Astfel şi-a nesocotit Esau dreptul de întâi născut.

 

 

  (25,1) “Avraam a mai luat o nevastă, numită Chetura.”  Avraam nu se poate bucura de văduvia sa:

65 A fost Chetura soția sau concubina lui Avraam? 

 (25,1-2) “Ea i-a născut pe Zimran, pe Iocşan, pe Medan, pe Madian, pe Işbac şi Şuah.”  Avraam are nevoie de ajutorul lui Dumnezeu pentru a-l naște pe Isaac când avea 100 de ani (vezi Geneza 21,1-2, Romani 4,19 și Evrei 11,12), însă, la o bătrânețe și mai înaintată, reușește să facă încă șase copii fără ajutor divin. Dacă Avraam avea atâția fii, de ce spune Biblia tot timpul că Isaac era singurul său fiu?

50 Câți fii a avut Avraam? 

  (25,6) “Dar a dat daruri fiilor ţiitoarelor sale” 
13 Este poligamia ceva pozitiv în ochii Domnului? 

 (25,7) “Iată zilele anilor vieţii lui Avraam: el a trăit o sută şaptezeci şi cinci de ani.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (25,17) “Şi iată anii vieţii lui Ismael: o sută treizeci şi şapte de ani.”  S-o fi îndurat Dumnezeu de el pentru că și-a bătut joc de mama sa.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (25,21) “căci era stearpă”  În Biblie doar femeia este “stearpă”; niciodată bărbatul. Și când Dumnezeu îi deschide pântecul, ea va naște întotdeauna băieți.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (25,28) “Rebeca însă iubea mai mult pe Iacov”  Isaac îl iubea pe Esau pentru că era vânător iar Isaac avea o slăbiciune pentru carnea de vânat. Rebeca îl iubea pe Iacob mai mult, chiar dacă Dumnezeu îl ura pe Esau (vezi Romani 9,13). Nu ni se explică însă de unde ura aceasta. Dar dacă Dumnezeu alege aceasta, atunci trebuie să devină un exemplu pentru alți părinți. Ai decis deja care dintre copii să-i urăști?

 
 
 
 
 
 
 
 
 (25,33) “Esau i-a jurat şi astfel şi-a vândut dreptul de întâi născut lui Iacov.”  Esau și-a vândut dreptul de întâi născut pentru un blid de linte și o bucată de pâine.

 
 
 
 
 

 

Comentariile sunt închise.