Geneza (Facerea) 22

1. După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avraam şi i-a zis: “Avraame!” “Iată-mă!”, a răspuns el.

2. Dumnezeu i-a zis: “Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care-l iubeşti, pe Isaac; du-te în ţara Moria şi adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ţi-l voi spune.”

3. Avraam s-a sculat dis-de-dimineaţă, a pus şaua pe măgar şi a luat cu el două slugi şi pe fiul său, Isaac. A tăiat lemne pentru arderea de tot şi a pornit spre locul pe care i-l spusese Dumnezeu.

4. A treia zi, Avraam a ridicat ochii şi a văzut locul de departe.

5. Şi Avraam a zis slugilor sale: “Rămâneţi aici cu măgarul; eu şi băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm, şi apoi ne vom întoarce la voi.”

6. Avraam a luat lemnele pentru arderea de tot, le-a pus în spinarea fiului său, Isaac, şi a luat în mână focul şi cuţitul. Şi au mers astfel amândoi împreună.

7. Atunci Isaac, vorbind cu tatăl său, Avraam, a zis: “Tată!” “Ce este, fiule?”, i-a răspuns el. Isaac a zis din nou: “Iată focul şi lemnele; dar unde este mielul pentru arderea de tot?”

8. “Fiule”, a răspuns Avraam, “Dumnezeu însuşi va purta grijă de mielul pentru arderea de tot.” Şi au mers amândoi împreună înainte.

9. Când au ajuns la locul pe care i-l spusese Dumnezeu, Avraam a zidit acolo un altar şi a aşezat lemnele pe el. A legat pe fiul său, Isaac şi l-a pus pe altar, deasupra lemnelor.

10. Apoi Avraam a întins mâna şi a luat cuţitul ca să înjunghie pe fiul său.

11. Atunci Îngerul Domnului l-a strigat din ceruri şi a zis: “Avraame! Avraame!” “Iată-mă!”, a răspuns el.

12. Îngerul a zis: “Să nu pui mâna pe băiat şi să nu-i faci nimic; căci ştiu acum că te temi de Dumnezeu, întrucât n-ai cruţat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru Mine.”

13. Avraam a ridicat ochii şi a văzut înapoia lui un berbec încurcat cu coarnele într-un tufiş; şi Avraam s-a dus de a luat berbecul şi l-a adus ca ardere de tot în locul fiului său.

14. Avraam a pus locului aceluia numele: “Domnul va purta de grijă”. De aceea se zice şi azi: “La muntele unde Domnul va purta de grijă”.

15. Îngerul Domnului a chemat a doua oară din ceruri pe Avraam

16. şi a zis: “Pe Mine însumi jur, zice Domnul: pentru că ai făcut lucrul acesta şi n-ai cruţat pe fiul tău, pe singurul tău fiu,

17. te voi binecuvânta foarte mult şi-ţi voi înmulţi foarte mult sămânţa, şi anume: ca stelele cerului şi ca nisipul de pe ţărmul mării; şi sămânţa ta va stăpâni cetăţile vrăjmaşilor ei.

18. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânţa ta, pentru că ai ascultat de porunca Mea!”

19. Avraam s-a întors la slugile sale şi s-au sculat şi au plecat împreună la Beer-Şeba, căci Avraam locuia la Beer-Şeba.

20. După aceste lucruri, i s-a spus lui Avraam: “Iată, Milca a născut şi ea copii fratelui tău, Nahor,

21. şi anume pe Uţ, întâiul său născut, pe Buz, fratele său, pe Chemuel, tatăl lui Aram,

22. pe Chesed, pe Hazo, pe Pildaş, pe Iidlaf şi pe Betuel.

23. Betuel a născut pe Rebeca. Aceştia sunt cei opt fii pe care i-a născut Milca lui Nahor, fratele lui Avraam.

24. Ţiitoarea lui, numită Reuma, a născut şi ea, pe Tebah, Gaham, Tahaş şi Maaca.

 

(22,1) “Dumnezeu a pus la încercare pe Avraam”  Nu stim exact cum stau lucrurile când vine vorba de “punerile la încercare” ale lui Dumnezeu. Și până la urmă…

62 A fost vreodată cineva ispitit de Dumnezeu? 

   (22,2) “Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu […] şi adu-l ardere de tot acolo”  Dumnezeu îi cere lui Avram să-și omoare fiul prin metoda “arderii de tot”. Avraam își arată credința sa prin urmarea meticuloasă a cererii zeității. Însă, cu puțin timp înainte să taie gâtulu fiului său, Avraam descoperă un berbec după ce îi apăruse un înger care l-a oprit de la fapta sa “credincioasă. Creștinii îl privesc pe Avraam ca fiind un model de credință oarbă în Dumnezeu, însă pierd din ochi ceea ce i s-a întâmplat lui Isaac. Nimeni nu-și pune întrebarea dacă acesta a fost traumatizat după ce a fost aproape de o moarte foarte groaznică.

 

63 Este de acord Dumnezeu cu sacrificiul uman? 
50 Câți fii a avut Avraam? 
 

 

 

 

 

 

 

 

   (22,10) “Avraam a întins mâna şi a luat cuţitul ca să înjunghie pe fiul său”  Avraam nu ezită absolut deloc în a lua viața singurului său fiu. Oare ce Dumnezeu va cere omului să-și sacrifice propriul fiu? Poate că doar un Dumnezeu care ar face același lucru cu proriul său fiu? Doar un dumnezeu rău poate să ceara așa ceva; la fel cum doar un tată rău poate să se comporte astfel cu fiului său.

54 Câți ani avea Isamel când a fost abandonat de tatăl său? 

   (22,12) “căci ştiu acum că te temi de Dumnezeu”  Dacă Dumnezeu cunoaște inima și mintea omului, atunci de ce l-a mai pus pe Avraam la încercare? Nu știa dinainte că Avraam își va ucide fiul la îndemnul unei voci din afară?
15 Știe și cunoaște Dumnezeu totul? 

(22,14) “Avraam a pus locului aceluia numele: “Domnul va purta de grijă”.”  Avram dă locului unde aproape și-a ucis fiul “Iahve va purta de grijă”. Însă conform Exod 6,3, Avraam nu avea cum să știe că numele lui Dumnezeu este Iahve.

15 Știe și cunoaște Dumnezeu totul? 

 

 (22,16) “Pe Mine însumi jur, zice Domnul”  Dumnezeu jură pe sine însuși. Hmmm…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentariile sunt închise.