Geneza (Facerea) 20

1. Avraam a plecat de acolo în ţara de miazăzi, s-a aşezat între Cades şi Şur şi a locuit ca străin în Gherar.

2. Avraam zicea despre Sara, nevasta sa: “Este sora mea!” S-a temut să spună că este nevasta sa, ca să nu-l omoare oamenii din cetate, din pricina ei. Abimelec, împăratul Gherarului, a trimis şi a luat pe Sara.

3. Atunci Dumnezeu S-a arătat noaptea în vis lui Abimelec şi i-a zis: “Iată, ai să mori din pricina femeii pe care ai luat-o, căci este nevasta unui bărbat.”

4. Abimelec, care nu se apropiase de ea, a răspuns: “Doamne, vei omorî Tu oare chiar şi un neam nevinovat?

5. Nu mi-a spus el că este sora sa? Şi n-a zis ea însăşi că el este fratele său? Eu am lucrat cu inimă curată şi cu mâini nevinovate.”

6. Dumnezeu i-a zis în vis: “Ştiu şi Eu că ai lucrat cu inimă curată: de aceea te-am şi ferit să păcătuieşti împotriva Mea. Iată de ce n-am îngăduit să te atingi de ea.

7. Acum, dă omului nevasta înapoi; căci el este proroc, se va ruga pentru tine şi vei trăi. Dar, dacă n-o dai înapoi, să ştii că vei muri negreşit, tu şi tot ce-i al tău.”

8. Abimelec s-a sculat dis-de-dimineaţă, a chemat pe toţi slujitorii săi şi le-a spus tot ce se întâmplase. Şi oamenii aceia au fost cuprinşi de o mare spaimă.

9. Abimelec a chemat şi pe Avraam şi i-a zis: “Ce ne-ai făcut? Şi cu ce am păcătuit eu împotriva ta, de ai făcut să vină peste mine şi peste împărăţia mea un păcat atât de mare? Ai făcut faţă de mine lucruri care nu trebuiau nicidecum făcute.”

10. Şi Abimelec a zis lui Avraam: “Ce ai văzut de ai făcut lucrul acesta?”

11. Avraam a răspuns: “Îmi ziceam că, fără îndoială, nu-i nicio frică de Dumnezeu în ţara aceasta şi că au să mă omoare din pricina nevestei mele.

12. De altfel, este adevărat că este sora mea, fiica tatălui meu; numai că nu-i fiica mamei mele; şi a ajuns să-mi fie nevastă.

13. Când m-a scos Dumnezeu din casa tatălui meu, am zis Sarei: “Iată hatârul pe care ai să mi-l faci: în toate locurile unde vom merge, spune despre mine că sunt fratele tău.”

14. Abimelec a luat oi şi boi, robi şi roabe şi le-a dat lui Avraam; şi i-a dat înapoi şi pe Sara, nevasta sa.

15. Abimelec a zis: “Iată, ţara mea este înaintea ta; locuieşte unde-ţi va plăcea.”

16. Şi Sarei i-a zis: “Iată, dau fratelui tău o mie de arginţi; aceasta să-ţi fie o dovadă de cinste faţă de toţi cei ce sunt cu tine, aşa că înaintea tuturor vei fi fără vină.”

17. Avraam s-a rugat lui Dumnezeu, şi Dumnezeu a însănătoşit pe Abimelec, pe nevasta şi roabele lui, aşa că au putut să nască.

18. Fiindcă Domnul încuiase pântecele tuturor femeilor din casa lui Abimelec, din pricina Sarei, nevasta lui Avraam.

 

   (20,2) “Avraam zicea despre Sara, nevasta sa: “Este sora mea!” ”  Avraam se folosește de aceiași miniciuna ca să scape cu pielea curată. Și încă odată regele este orbit de frumusețea Sarei… chiar dacă trecuse deja de 90 de ani! (verifică aici Geneza 12,13-20 pentru primul episod identic al “minciunii sfinte” și Geneza 26,7 pentru o copie fidelă, însă de această dată cu Isaac și Rebeca în roluri principale, iar în rolul regelui: același Abimelec ).

  (20,3) “Atunci Dumnezeu S-a arătat noaptea în vis lui Abimelec şi i-a zis: “Iată, ai să mori din pricina femeii pe care ai luat-o, căci este nevasta unui bărbat.”  Iahve se mânie pe Abimelec, chiar dacă acesta nici măcar nu a atins-o pe Sara. Îl mai și amenință că va muri pentru că și-a pus gând rău cu Sara, femeie căsătorită cu alesul zeului. Pentru a repara greșeala pe care nu a făcut-o niciodată, îl răsplătește pe Avraam cu oi, boi, sclavi, argint și pământ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (20,12) “De altfel, este adevarat ca este sora mea, fiica tatalui meu; numai ca nu-i fiica mamei mele; si a ajuns sa-mi fie nevasta.”  Avraam s-a căsătorit cu sora sa și apoi a fost binecuvântat de Iahve pentru aceasta. Incest cu binecuvântare divină?

52 Este incestul interzis de Biblie? 

 

 

 

 

 

 

 
   (20,18) ” Fiindcă Domnul încuiase pântecele tuturor femeilor din casa lui Abimelec, din pricina Sarei, nevasta lui Avraam.” Dumnezeu nu-i mai permite casei lui Abimelec să nască copii. Iahve pedepește pe Abimelec și femeile sale pentru minciuna lui Abraham.
38 Te pedepsește Iahve pentru păcatele altora? 

 

Comentariile sunt închise.