Geneza (Facerea) 18

1. Domnul i S-a arătat la stejarii lui Mamre, pe când Avraam şedea la uşa cortului, în timpul zădufului zilei.

2. Avraam a ridicat ochii şi s-a uitat: şi iată că trei bărbaţi stăteau în picioare lângă el. Când i-a văzut, a alergat înaintea lor, de la uşa cortului, şi s-a plecat până la pământ.

3. Apoi a zis: “Doamne, dacă am căpătat trecere în ochii Tăi, nu trece, rogu-Te, pe lângă robul Tău.

4. Îngăduie să se aducă puţină apă, ca să vi se spele picioarele; şi odihniţi-vă sub copacul acesta.

5. Am să mă duc să iau o bucată de pâine, ca să prindeţi la inimă, şi după aceea vă veţi vedea de drum; căci pentru aceasta treceţi pe lângă robul vostru.” “Fă cum ai zis”, i-au răspuns ei.

6. Avraam s-a dus repede în cort la Sara, şi a zis: “Ia repede trei măsuri de făină albă, frământă şi fă turte.”

7. Şi Avraam a alergat la vite, a luat un viţel tânăr şi bun şi l-a dat unei slugi să-l gătească în grabă.

8. Apoi a luat unt şi lapte, împreună cu viţelul pe care-l gătise, şi l-a pus înaintea lor. El însuşi a stat lângă ei, sub copac, şi le-a slujit până ce au mâncat.

9. Atunci ei i-au zis: “Unde este nevasta ta, Sara?” “Uite-o în cort”, a răspuns el.

10. Unul dintre ei a zis: “La anul pe vremea aceasta, mă voi întoarce negreşit la tine; şi iată că Sara, nevasta ta, va avea un fiu.” Sara asculta la uşa cortului, care era înapoia lui.

11. Avraam şi Sara erau bătrâni, înaintaţi în vârstă; şi Sarei nu-i mai venea rânduiala femeilor.

12. Sara a râs în sine, zicând: “Acum, când am îmbătrânit, să mai am pofte? Domnul meu, bărbatul, de asemenea, este bătrân.”

13. Domnul a zis lui Avraam: “Pentru ce a râs Sara, zicând: “Cu adevărat, să mai pot avea copil, eu, care sunt bătrână?”

14. Este oare ceva prea greu pentru Domnul? La anul pe vremea aceasta, Mă voi întoarce la tine, şi Sara va avea un fiu.”

15. Sara a tăgăduit şi a zis: “N-am râs!” Căci i-a fost frică. Dar El a zis: “Ba da, ai râs!”

16. Bărbaţii aceia s-au sculat să plece şi s-au uitat înspre Sodoma. Avraam a plecat cu ei, să-i petreacă.

17. Atunci Domnul a zis: “Să ascund Eu oare de Avraam ce am să fac?…

18. Căci Avraam va ajunge negreşit un neam mare şi puternic, şi în el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului.

19. Căci Eu îl cunosc şi ştiu că are să poruncească fiilor lui şi casei lui după el să ţină Calea Domnului, făcând ce este drept şi bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească faţă de Avraam ce i-a făgăduit”…

20. Şi Domnul a zis: “Strigătul împotriva Sodomei şi Gomorei s-a mărit, şi păcatul lor într-adevăr este nespus de greu.

21. De aceea Mă voi coborî acum să văd dacă în adevăr au lucrat în totul după zvonul venit până la Mine; şi dacă nu va fi aşa, voi şti.”

22. Bărbaţii aceia s-au depărtat şi au plecat spre Sodoma. Dar Avraam stătea tot înaintea Domnului.

23. Avraam s-a apropiat şi a zis: “Vei nimici Tu oare şi pe cel bun împreună cu cel rău?

24. Poate că în mijlocul cetăţii sunt cincizeci de oameni buni: îi vei nimici oare şi pe ei şi nu vei ierta locul acela din pricina celor cincizeci de oameni buni, care sunt în mijlocul ei?

25. Să omori pe cel bun împreună cu cel rău, aşa ca cel bun să aibă aceeaşi soartă ca cel rău, departe de Tine aşa ceva! Departe de Tine! Cel ce judecă tot pământul nu va face oare dreptate?”

26. Şi Domnul a zis: “Dacă voi găsi în Sodoma cincizeci de oameni buni în mijlocul cetăţii, voi ierta tot locul acela din pricina lor.”

27. Avraam a luat din nou cuvântul şi a zis: “Iată, am îndrăznit să vorbesc Domnului, eu care nu sunt decât praf şi cenuşă.

28. Poate că din cincizeci de oameni buni vor lipsi cinci: pentru cinci, vei nimici Tu oare toată cetatea?” Şi Domnul a zis: “N-o voi nimici, dacă voi găsi în ea patruzeci şi cinci de oameni buni.”

29. Avraam I-a vorbit mai departe şi a zis: “Poate că se vor găsi în ea numai patruzeci de oameni buni.” Şi Domnul a zis: “N-o voi nimici pentru cei patruzeci.”

30. Avraam a zis: “Să nu Te mânii, Doamne, dacă voi mai vorbi. Poate că se vor găsi în ea numai treizeci de oameni buni.” Şi Domnul a zis: “N-o voi nimici, dacă voi găsi în ea treizeci de oameni buni.”

31. Avraam a zis: “Iată, am îndrăznit să vorbesc Domnului. Poate că se vor găsi în ea numai douăzeci de oameni buni.” Şi Domnul a zis: “N-o voi nimici, pentru cei douăzeci.”

32. Avraam a zis: “Să nu Te mânii, Doamne, dacă voi mai vorbi numai de data aceasta. Poate că se vor găsi în ea numai zece oameni buni.” Şi Domnul a zis: “N-o voi nimici, pentru cei zece oameni buni.”

33. După ce a isprăvit de vorbit lui Avraam, Domnul a plecat. Şi Avraam s-a întors la locuinţa lui.

 

(18,1) “Domnul i S-a arătat (lui Avram)” 

≠ 46 Poate fi văzut Dumnezeu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (18,8) “a luat unt şi lapte, împreună cu viţelul pe care-l gătise, şi l-a pus înaintea lor.”  Nu prea pare să-l fi interesat pe Avram mâncarea “kosher”, iar Iahve nu este deranjat de felul în care îi este pregătită mâncarea.

(18,9) “Unde este nevasta ta, Sara” 

≠ 15 Este Dumnezeu atotștiutor? 

 

 

 
    xXx (18,12) ” Sara a râs în sine”  Sara, ajunsă la vârsta de 90 de ani și cu mult peste menopauză, râde de Iahve când îi spune că are să nască. Sara îl întreabă pe Dumnezeu dacă mai poate avea vreo “plăcere” cu “domnul” ei (Avram), devreme ce amândoi sunt foarte înaintați în vârstă. Dumnezeu o asigură că se va reîntoarce și o va lăsa gravidă la momentul potrivit.

≠ 55 A născut Sara prin credință? 

(18,14) “Este oare ceva prea greu pentru Domnul?” 

≠ 56 Poate să facă Dumnezeu orice? 

 

 

  (18,17) “Să ascund Eu oare de Avraam ce am să fac?”  Iahve, preocupat cu următorul masacru ce avea să-l facă, este îngrijorat că Avram va încerca să-l oprească. De aceea își pune o întrebare retorică dacă este bine sau nu să-i spună lui Avram ce are de gând să facă sau mai bine să păstreze secretul.

≠ 15 Este Dumnezeu atotștiutor? 

 

 

(18,20-21) “Mă voi coborî acum să văd dacă în adevăr au lucrat în totul după zvonul venit până la Mine; şi dacă nu va fi aşa, voi şti.” 

≠ 15 Este Dumnezeu atotștiutor? 

 

 

 

 

 

 

 

 (18,25) “Cel ce judecă tot pământul nu va face oare dreptate?”  Avram îl imploră pe Iahve să nu omoare pe toți cei ce locuiesc în Sodoma și Gomora. Este totuși o reacție foarte ciudată din partea unuia care mai târziu (în cap. 22) nu pune la îndoială cererea lui Iahve de a-și sacrifica propriul fiu. Întrebările sunt totuși foarte bine formulate: Să omori pe cel bun împreună cu cel rău? și Cel ce judecă tot pământul nu va face oare dreptate? Știm însă că răspunsul la prima întrebare este DA și la cea de-a doua este NU.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (18,32) “N-o voi nimici, pentru cei zece oameni buni.”  Se pare că Iahve nu a găsit zece oameni buni în cetățile distruse în cap. 19. Păcat că Abraham nu îl întreabă pe Dumnezeu despre copii. Pe ei de ce nu i-a salvat? Dacă Avram ar fi găsit zece copilași, bebeluși sau prunci, ar fi cruțat Iahve orașul? Se pare că nu. Copiii nu întră în calcului divinității.

 (18,33) “Domnul a plecat.”  … spre Sodoma și Gomora ca să scape pe copii de o viață păcătoasă.

 

Comentariile sunt închise.