Geneza (Facerea) 17

1. Când a fost Avram în vârstă de nouăzeci şi nouă de ani, Domnul i S-a arătat şi i-a zis: “Eu sunt Dumnezeul cel Atotputernic. Umblă înaintea Mea şi fii fără prihană.

2. Voi face un legământ între Mine şi tine şi te voi înmulţi nespus de mult.”

3. Avram s-a aruncat cu faţa la pământ; şi Dumnezeu i-a vorbit astfel:

4. “Iată legământul Meu, pe care-l fac cu tine: vei fi tatăl multor neamuri.

5. Nu te vei mai numi Avram; ci numele tău va fi Avraam; căci te fac tatăl multor neamuri.

6. Te voi înmulţi nespus de mult; voi face din tine neamuri întregi; şi din tine vor ieşi împăraţi.

7. Voi pune legământul Meu între Mine şi tine şi sămânţa ta după tine, din neam în neam; acesta va fi un legământ veşnic, în puterea căruia Eu voi fi Dumnezeul tău şi al seminţei tale după tine.

8. Ţie, şi seminţei tale după tine, îţi voi da ţara în care locuieşti acum ca străin, şi anume îţi voi da toată ţara Canaanului în stăpânire veşnică; şi Eu voi fi Dumnezeul lor.”

9. Dumnezeu a zis lui Avraam: “Să păzeşti legământul Meu, tu şi sămânţa ta după tine, din neam în neam.

10. Acesta este legământul Meu pe care să-l păziţi între Mine şi voi, şi sămânţa ta după tine: tot ce este de parte bărbătească între voi să fie tăiat împrejur.

11. Să vă tăiaţi împrejur în carnea prepuţului vostru: şi acesta să fie semnul legământului dintre Mine şi voi.

12. La vârsta de opt zile, orice copil de parte bărbătească dintre voi să fie tăiat împrejur, neam după neam: fie că este rob născut în casă, fie că este cumpărat cu bani de la vreun străin, care nu face parte din neamul tău.

13. Va trebui tăiat împrejur atât robul născut în casă, cât şi cel cumpărat cu bani; şi astfel legământul Meu să fie întărit în carnea voastră ca un legământ veşnic.

14. Un copil de parte bărbătească netăiat împrejur în carnea prepuţului lui să fie nimicit din mijlocul neamului său: a călcat legământul Meu.”

15. Dumnezeu a zis lui Avraam: “Să nu mai chemi Sarai pe nevasta ta, Sarai; ci numele ei să fie Sara.

16. Eu o voi binecuvânta, şi îţi voi da un fiu din ea; da, o voi binecuvânta, şi ea va fi mama unor neamuri întregi; chiar împăraţi de noroade vor ieşi din ea.”

17. Avraam s-a aruncat cu faţa la pământ şi a râs, căci a zis în inima lui: “Să i se mai nască oare un fiu unui bărbat de o sută de ani? Şi să mai nască oare Sara la nouăzeci de ani?”

18. Şi Avraam a zis lui Dumnezeu: “Să trăiască Ismael înaintea Ta!”

19. Dumnezeu a zis: “Cu adevărat, nevasta ta, Sara, îţi va naşte un fiu; şi-i vei pune numele Isaac. Eu voi încheia legământul Meu cu el, ca un legământ veşnic pentru sămânţa lui după el.

20. Dar şi cu privire la Ismael te-am ascultat. Iată, îl voi binecuvânta, îl voi face să crească şi îl voi înmulţi nespus de mult; doisprezece voievozi va naşte, şi voi face din el un neam mare.

21. Dar legământul Meu îl voi încheia cu Isaac, pe care ţi-l va naşte Sara la anul pe vremea aceasta.”

22. Când a isprăvit de vorbit cu el, Dumnezeu S-a înălţat de la Avraam.

23. Avraam a luat pe fiul său, Ismael, pe toţi cei ce se născuseră în casa lui şi pe toţi robii cumpăraţi cu bani, adică pe toţi cei de parte bărbătească dintre oamenii din casa lui Avraam, şi le-a tăiat împrejur carnea prepuţului, chiar în ziua aceea, după porunca pe care i-o dăduse Dumnezeu.

24. Avraam era în vârstă de nouăzeci şi nouă de ani când a fost tăiat împrejur în carnea prepuţului său.

25. Fiul său, Ismael, era în vârstă de treisprezece ani când a fost tăiat împrejur în carnea prepuţului său.

26. Avraam şi fiul său, Ismael, au fost tăiaţi împrejur chiar în ziua aceea.

27. Şi toţi oamenii din casa lui: robi născuţi în casa lui, sau cumpăraţi cu bani de la străini, au fost tăiaţi împrejur împreună cu el.

 

(17,1) “Domnul i S-a arătat (lui Avram)” 

≠ 46 Poate fi văzut Dumnezeu? 

 

 

 (17,3) “Avram s-a aruncat cu faţa la pământ.” 

 

 

 

 

 

 

 

  (17,8) “îţi voi da toată ţara Canaanului în stăpânire veşnică”  Dumnezeu face cadou lui Avram și urmașilor săi țara Canaanului “în stăpânire veșnică”. Acesta este versetul care stă la baza întregului conflict din Orientul Mijlociu. Este un exemplu perfect al intoleranței pe care o răspândește religia, intoleranță care dăinuie până astăzi. Se știe însă că această promisiune nu s-a împlinit niciodată.

 

 

 

xXx (17,11) “Să vă tăiaţi împrejur în carnea prepuţului vostru.” 

≠ 51 Este necesară circumcizia? 

 

 

 (17,13) “cât şi cel cumpărat cu bani”

≠ 39 Este Dumnezeu de acord cu sclavia? 

   (17,14) “Un copil de parte bărbătească netăiat împrejur în carnea prepuţului lui să fie nimicit din mijlocul neamului său: a călcat legământul Meu.” Dacă copilul este tăiat în prejur, nu poate revendica dreptul să trăiescă în mijlocul comunității. De reținut că acest sfat vine direct de la Iahve.

xXx (17,16) ” Eu o voi binecuvânta, şi îţi voi da un fiu din ea”  Iahve binecuvântează relația de căsnicie dintre Avram și sora lui vitregă (Geneza 20,12).

≠ 52 Este incestul un lucru pozitiv în ochii lui Iahve? 

 (17,17) “Avraam s-a aruncat cu faţa la pământ şi a râs”. Avram nu se poate abțină să râdă de Iahve și de planul său ridicol de a lăsa o femeie de 90 de ani să dea naștere unui copil. Iahve trece cu vederea reacția lui Avram.

 

 (17,19) “Eu voi încheia legământul Meu cu el, ca un legământ veşnic”. Care este interpretarea acestui verset? Să înțelegem că…

≠ 53 Mai sunt valabile legile promulgate în Vechiul Testament? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (17,23-27) “Avraam a luat pe fiul său, Ismael, pe toţi cei ce se născuseră în casa lui şi pe toţi robii cumpăraţi cu bani, adică pe toţi cei de parte bărbătească dintre oamenii din casa lui Avraam, şi le-a tăiat împrejur carnea prepuţului, chiar în ziua aceea, după porunca pe care i-o dăduse Dumnezeu.”  Avram avea 99 de ani când s-a tăiat împrejur împreună cu fiul său de 13 ani și laolaltă cu cei 318 sclavi. Toți în aceiași zi. A fost cu siguranță o zi foarte “dureroasă” pentru tabăra lui Avram.
 
≠ 54 Câți ani avea Ismael când a fost abandonat de Avram? 

 

Comentariile sunt închise.