Geneza (Facerea) 13

1. Avram s-a suit din Egipt în ţara de la miazăzi, el, nevasta sa şi tot ce avea, împreună cu Lot.

2. Avram era foarte bogat în vite, în argint şi în aur.

3. Din ţara de la miazăzi s-a îndreptat şi a mers până la Betel, până la locul unde fusese cortul lui la început, între Betel şi Ai,

4. în locul unde era altarul pe care-l făcuse mai înainte. Şi acolo, Avram a chemat Numele Domnului.

5. Lot, care călătorea împreună cu Avram, avea şi el oi, boi şi corturi.

6. Şi ţinutul acela nu-i încăpea să locuiască împreună; căci averile lor erau aşa de mari, încât nu puteau să locuiască împreună.

7. S-a iscat o ceartă între păzitorii vitelor lui Avram şi păzitorii vitelor lui Lot. Canaaniţii şi feresiţii locuiau atunci în ţară.

8. Avram a zis lui Lot: “Te rog, să nu fie ceartă între mine şi tine şi între păzitorii mei şi păzitorii tăi, căci suntem fraţi.

9. Nu-i oare toată ţara înaintea ta? Mai bine desparte-te de mine: dacă apuci tu la stânga, eu voi apuca la dreapta; dacă apuci tu la dreapta, eu voi apuca la stânga.”

10. Lot şi-a ridicat ochii şi a văzut că toată câmpia Iordanului era bine udată în întregime. Înainte de a nimici Domnul Sodoma şi Gomora, până la Ţoar, era ca o grădină a Domnului, ca ţara Egiptului.

11. Lot şi-a ales toată câmpia Iordanului şi a mers spre răsărit. Astfel s-au despărţit ei unul de altul.

12. Avram a locuit în ţara Canaan, iar Lot a locuit în cetăţile din câmpie şi şi-a întins corturile până la Sodoma.

13. Oamenii din Sodoma erau răi şi afară din cale de păcătoşi împotriva Domnului.

14. Domnul a zis lui Avram, după ce s-a despărţit Lot de el: “Ridică-ţi ochii şi, din locul în care eşti, priveşte spre miazănoapte şi spre miazăzi, spre răsărit şi spre apus;

15. căci toată ţara pe care o vezi, ţi-o voi da ţie şi seminţei tale în veac.

16. Îţi voi face sămânţa ca pulberea pământului de mare; aşa că, dacă poate număra cineva pulberea pământului, şi sămânţa ta va putea să fie numărată.

17. Scoală-te, străbate ţara în lung şi în lat; căci ţie ţi-o voi da.”

18. Avram şi-a ridicat corturile şi a venit de a locuit lângă stejarii lui Mamre, care sunt lângă Hebron. Şi acolo a zidit un altar Domnului.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (13,13) “Oamenii din Sodoma erau răi şi afară din cale de păcătoşi împotriva Domnului.”  Aceast verset nu ne spune deloc care ar fi fost greșeala lor și ce anume i-ar fi făcut atât de răi în fața lui Iahve. Mulți creștini cred că Sodoma este sinonimul homosexualității, deși Ezechiel este de altă părere (vezi cap. 16,49 unde Ezechiel spune că Sodoma “era îngâmfată, trăia în belşug şi într-o linişte nepăsătoare, ea şi fiicele ei, şi nu sprijinea mâna celui nenorocit şi celui lipsit).

  (13,15) “căci toată ţara pe care o vezi, ţi-o voi da ţie şi seminţei tale în veac.”  Dumnezeu îi oferă lui Avram și urmașilor săi toată țara lui Canaan pentru “vecie”. Această promisiune este folosită mai ales ca să justifice nesfârșitele lupte care au loc în Orientul Mijlociu. Însă dacă citim Faptele Apostolilor (cap. 7,5) și Evrei (cap. 11,13) vedem că promisiunea lui Ihave nu s-a împlinit niciodată. 
 

 

 

 

 

Comentariile sunt închise.