Geneza (Facerea) 1

1. La început a făcut Dumnezeu cerul şi pământul.

2. Şi pământul era netocmit şi gol. Întuneric era deasupra adâncului şi Duhul lui Dumnezeu Se purta pe deasupra apelor.

3. Şi a zis Dumnezeu: “Să fie lumină!” Şi a fost lumină.

4. Şi a văzut Dumnezeu că este bună lumina, şi a despărţit Dumnezeu lumina de întuneric.

5. Lumina a numit-o Dumnezeu ziuă, iar întunericul l-a numit noapte. Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua întâi.

6. Şi a zis Dumnezeu: “Să fie o tărie prin mijlocul apelor şi să despartă ape de ape!” Şi a fost aşa.

7. A făcut Dumnezeu tăria şi a despărţit Dumnezeu apele cele de sub tărie de apele cele de deasupra tăriei.

8. Tăria a numit-o Dumnezeu cer. Şi a văzut Dumnezeu că este bine. Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua a doua.

9. Şi a zis Dumnezeu: “Să se adune apele cele de sub cer la un loc şi să se arate uscatul!” Şi a fost aşa. şi s-au adunat apele cele de sub cer la locurile lor şi s-a arătat uscatul.

10. Uscatul l-a numit Dumnezeu pământ, iar adunarea apelor a numit-o mări. Şi a văzut Dumnezeu că este bine.

11. Apoi a zis Dumnezeu: “Să dea pământul din sine verdeaţă: iarbă, cu sămânţă într-însa, după felul şi asemănarea ei, şi pomi roditori, care să dea rod cu sămânţă în sine, după fel, pe pământ!” Şi a fost aşa.

12. Pământul a dat din sine verdeaţă: iarbă, care face sămânţă, după felul şi după asemănarea ei, şi pomi roditori, cu sămânţă, după fel, pe pământ. Şi a văzut Dumnezeu că este bine.

13. Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua a treia.

14. Şi a zis Dumnezeu: “Să fie luminători pe tăria cerului, ca să lumineze pe pământ, să despartă ziua de noapte şi să fie semne ca să deosebească anotimpurile, zilele şi anii,

15. Şi să slujească drept luminători pe tăria cerului, ca să lumineze pământul. Şi a fost aşa.

16. A făcut Dumnezeu cei doi luminători mari: luminătorul cel mai mare pentru cârmuirea zilei şi luminătorul cel mai mic pentru cârmuirea nopţii, şi stelele.

17. Şi le-a pus Dumnezeu pe tăria cerului, ca să lumineze pământul,

18. Să cârmuiască ziua şi noaptea şi să despartă lumina de întuneric. Şi a văzut Dumnezeu că este bine.

19. Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua a patra.

20. Apoi a zis Dumnezeu: “Să mişune apele de vietăţi, fiinţe cu viaţă în ele şi păsări să zboare pe pământ, pe întinsul tăriei cerului!” Şi a fost aşa.

21. A făcut Dumnezeu animalele cele mari din ape şi toate fiinţele vii, care mişună în ape, unde ele se prăsesc după felul lor, şi toate păsările înaripate după felul lor. Şi a văzut Dumnezeu că este bine.

22. Şi le-a binecuvântat Dumnezeu şi a zis: “Prăsiţi-vă şi vă înmulţiţi şi umpleţi apele mărilor şi păsările să se înmulţească pe pământ!

23. Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua a cincea.

24. Apoi a zis Dumnezeu: “Să scoată pământul fiinţe vii, după felul lor: animale, târâtoare şi fiare sălbatice după felul lor”. Şi a fost aşa.

25. A făcut Dumnezeu fiarele sălbatice după felul lor, şi animalele domestice după felul lor, şi toate târâtoarele pământului după felul lor. Şi a văzut Dumnezeu că este bine.

26. Şi a zis Dumnezeu: “Să facem om după chipul şi după asemănarea Noastră, ca să stăpânească peştii mării, păsările cerului, animalele domestice, toate vietăţile ce se târăsc pe pământ şi tot pământul!”

27. Şi a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat şi femeie.

28. Şi Dumnezeu i-a binecuvântat, zicând: “Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi-l supuneţi; şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului, peste toate animalele, peste toate vietăţile ce se mişcă pe pământ şi peste tot pământul!”

29. Apoi a zis Dumnezeu: “Iată, vă dau toată iarba ce face sămânţă de pe toată faţa pământului şi tot pomul ce are rod cu sămânţă în el. Acestea vor fi hrana voastră.

30. Iar tuturor fiarelor pământului şi tuturor păsărilor cerului şi tuturor vietăţilor ce se mişcă pe pământ, care au în ele suflare de viată, le dau toată iarba verde spre hrană. Şi a fost aşa.

31. Şi a privit Dumnezeu toate câte a făcut şi iată erau bune foarte. Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua a şasea.

   „la început” (Gen. 1:1 – 2:3)

Chiar la început suntem confruntați cu două contradicții. Pentru a te convinge, compară Gen 2:4-25 și verifică ordinea evenimentelor creației. Observi vreo diferență?

≠ 1 Când a fost creat omul? Înainte sau după animale?
≠ 2 Cine a creat pământul și cerul?

Capitolul întâi ne pune în fața unei alte probleme: versetul 1 ne spune că pământul a fost creat odată cu cerul. Știința ne învațâ însă cu totul altceva: pământul este cu peste 9,9 miliarde de ani mai tânăr decât universul. Ordinea creației din Geneză este total opusă științei: pământul a fost creat înaintea soarelui și stelelor (cf. 1.16) iar păsările și animalele cele mari/balenele (cf. 1.21) înaintea reptilelor și insectelor (cf. 1.24). 

   (1.3) “Să fie lumină”. Dumnezeu crează lumina și o separă de întuneric. Încă lasă corpurile cerești (care produc lumina!) pentru a patra zi (cf. 1.14-19). Cum a trecut atunci o seară și o dimineață când soarele nu exista să marcheze trecerea?

   (1.8) „Tăria a numit-o Dumnezeu cer” Dumnezeu se chinuie o zi întreagă să ajungă la acest minunat construct denumit firmament. Scopul acestui firmament este să separe apele de sus de cele de jos.

 

   (1.11) “Să dea pământul din sine verdeaţă…“ Interesant este faptul că Iahveh scoate verdeața la „lumină“ fără să dea drumul la soare. Probabil că fotosinteza avea loc cu limină divină. Ciudat că Iahveh lasă pământul să dea plantele și nu le face El singur. Cine spunea că Geneza este împotriva evoluției?

 

  Două mituri ale creației      

 

    (1.14) “Să fie luminători…” care să fie folosiți drept semne pe firmament. Avem cumva aici de-a face cu nașterea astrologiei și mai ales al zodiacului?

 ≠ 3 Condamnă Biblia astrologia?

  (1.16) De când este luna luminător? Luna doar reflectă lumina provenită de la soare. Și de ce a creat Iahveh luna drept cârmuitor al nopții, pe când ea își petrece jumătate din timp învârtindu-se pe timpul zilei în jurul pământului?

Apoi am văzut că Iahveh a petrecut o zi întreagă să facă lumina și să o separe de întuneric. Apoi, așa din senin, pe la finalul zilei face și stelele.

≠ 4 Când au fost create stelele?

   (1.17) Dumnezeu pune stelele pe firmament să lumineze și ele pământul. De ce doar câteva mii de stele sunt vizibile de pe pământ fără ajutorul tehnicii? Avem sute de miliarde de stele și o sută de galaxii create ca să lumineze pământul?

 

≠ 5 Din ce au fost create animalele?

≠ 5a Din ce au fost create găinile?

 

   (1.24)  “Să scoată pământul fiinţe vii, după felul lor: animale, târâtoare şi fiare sălbatice după felul lor”. Avem cumva niște semințe de evoluției aici?

 

 

 (1.26) “Să facem om după chipul şi după asemănarea Noastră“. Avem aici prima relatare a monoteismului de sorginte evreiască. “Ca să stăpânească peştii mării, păsările cerului, animalele domestice, toate vietăţile ce se târăsc pe pământ şi tot pământul!” Acest verset este des folosit pentru a sublinia responsabilitatea omului față de mediul înconjurător. Cum râmâne însă cu acele milioane de specii care au existat înaintea omului? Pe acestea cine le stăpânea?

≠ 6 Există pe lângă Iahveh și alți zei?

 (1.27) „..l-a făcut; a făcut bărbat şi femeie“ Asta înseamnă că Iahveh este bărbat și femeie, iar bărbatul și femeia sunt perfect egali între ei?

≠ 7 Când a fost creată Eva?

(1.28) „Creşteţi şi vă înmulţiţi…“

≠ 8 Este nașterea copiilor un păcat?

  (1.29) „vă dau toată iarba… şi tot pomul…. acestea vor fi hrana voastră.“ Iahveh ne dăruiește toate plantele pământului. Dar cum rămâne cu salvia divinorum, mitragyna speciosa, manita muscaria, opium poppy, erythroxylum coca și celebra canabis sativa (lista poate continua…)? Sfatul lui Iahve era bun doar până când plantele s-au gândit să se apere singure de prădători. 

≠ 9 Poate mânca Adam din toți pomii?

≠ 10 Ce animale putem folosi pentru hrană?

 (1.31) „Și toate erau foarte bune.“ Iahveh probabil că a proiectat cu grijă un sistem perfect în care a inclus moartea și suferința fințelor, mai ales relație dintre parazit și gazdă, prădător și victimă.

 

Comentariile sunt închise.