Exod 32

1. Poporul, văzând că Moise zăboveşte să se coboare de pe munte, s-a strâns în jurul lui Aaron şi i-a zis: “Haide! fă-ne un dumnezeu care să meargă înaintea noastră; căci Moise, omul acela care ne-a scos din ţara Egiptului, nu ştim ce s-a făcut.”

2. Aaron le-a răspuns: “Scoateţi cerceii de aur din urechile nevestelor, fiilor şi fiicelor voastre, şi aduceţi-i la mine.”

3. Şi toţi şi-au scos cerceii de aur din urechi şi i-au adus lui Aaron.

4. El i-a luat din mâinile lor, a bătut aurul cu dalta şi a făcut un viţel turnat. Şi ei au zis: “Israele! iată dumnezeul tău care te-a scos din ţara Egiptului.”

5. Când a văzut Aaron lucrul acesta, a zidit un altar înaintea lui şi a strigat: “Mâine va fi o sărbătoare în cinstea Domnului!”

6. A doua zi, s-au sculat dis-de-dimineaţă şi au adus arderi de tot şi jertfe de mulţumire. Poporul a şezut de a mâncat şi a băut; apoi s-au sculat să joace.

7. Domnul a zis lui Moise: “Scoală şi coboară-te; căci poporul tău, pe care l-ai scos din ţara Egiptului, s-a stricat.

8. Foarte curând s-au abătut de la calea pe care le-o poruncisem Eu; şi-au făcut un viţel turnat, s-au închinat până la pământ înaintea lui, i-au adus jertfe şi au zis: “Israele, iată dumnezeul tău care te-a scos din ţara Egiptului!”

9. Domnul a zis lui Moise: “Văd că poporul acesta este un popor încăpăţânat.

10. Acum, lasă-Mă; mânia Mea are să se aprindă împotriva lor: şi-i voi mistui; dar pe tine te voi face strămoşul unui neam mare.”

11. Moise s-a rugat Domnului Dumnezeului său şi a zis: “Pentru ce să se aprindă, Doamne, mânia Ta împotriva poporului Tău, pe care l-ai scos din ţara Egiptului cu mare putere şi cu mână tare?

12. Pentru ce să zică egiptenii: “Spre nenorocirea lor i-a scos, ca să-i omoare prin munţi şi ca să-i şteargă de pe faţa pământului”? Întoarce-Te din iuţeala mâniei Tale şi lasă-Te de răul acesta pe care vrei să-l faci poporului Tău.

13. Adu-Ţi aminte de Avraam, de Isaac şi de Israel, robii Tăi, cărora le-ai spus, jurându-Te pe Tine însuţi: “Voi înmulţi sămânţa voastră ca stelele cerului, voi da urmaşilor voştri toată ţara aceasta, de care am vorbit, şi ei o vor stăpâni în veac.”

14. Şi Domnul S-a lăsat de răul pe care spusese că vrea să-l facă poporului Său.

15. Moise s-a întors şi s-a coborât de pe munte, cu cele două table ale mărturiei în mână. Tablele erau scrise pe amândouă părţile, pe o parte şi pe alta.

16. Tablele erau lucrarea lui Dumnezeu, şi scrisul era scrisul lui Dumnezeu, săpat pe table.

17. Iosua a auzit glasul poporului, care scotea strigăte, şi a zis lui Moise: “În tabără este un strigăt de război!”

18. Moise a răspuns: “Strigătul aceasta nu-i nici strigăt de biruitori, nici strigăt de biruiţi; ce aud eu este glasul unor oameni care cântă!”

19. Şi, pe când se apropia de tabără, a văzut viţelul şi jocurile. Moise s-a aprins de mânie, a aruncat tablele din mână şi le-a sfărâmat de piciorul muntelui.

20. A luat viţelul, pe care-l făcuseră ei, şi l-a ars în foc; l-a prefăcut în cenuşă, a presărat cenuşa pe faţa apei şi a dat-o copiilor lui Israel s-o bea.

21. Moise a zis lui Aaron: “Ce ţi-a făcut poporul acesta, de ai adus asupra lui un păcat atât de mare?”

22. Aaron a răspuns: “Să nu se aprindă de mânie domnul meu! Tu singur ştii că poporul acesta este pornit la rău.

23. Ei mi-au zis: “Fă-ne un dumnezeu care să meargă înaintea noastră; căci Moise, omul acela care ne-a scos din ţara Egiptului, nu ştim ce s-a făcut!”

24. Eu le-am zis: “Cine are aur, să-l scoată!” Şi mi l-au dat; l-am aruncat în foc, şi din el a ieşit viţelul acesta.”

25. Moise a văzut că poporul era fără frâu, căci Aaron îl făcuse să fie fără frâu, spre batjocura vrăjmaşilor săi;

26. s-a aşezat la uşa taberei şi a zis: “Cine este pentru Domnul să vină la mine!” Şi toţi copiii lui Levi s-au strâns la el.

27. El le-a zis: “Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israel: “Fiecare din voi să se încingă cu sabia; mergeţi şi străbateţi tabăra de la o poartă la alta, şi fiecare să omoare pe fratele, pe prietenul şi pe ruda sa.”

28. Copiii lui Levi au făcut după porunca lui Moise; şi aproape trei mii de oameni au pierit în ziua aceea din popor.

29. Moise a zis: “Predaţi-vă azi în slujba Domnului, chiar cu jertfa fiului şi fratelui vostru, pentru ca binecuvântarea Lui să vină astăzi peste voi!”

30. A doua zi, Moise a zis poporului: “Aţi făcut un păcat foarte mare. Am să mă sui acum la Domnul: poate că voi căpăta iertare pentru păcatul vostru.”

31. Moise s-a întors la Domnul şi a zis: “Ah! poporul acesta a făcut un păcat foarte mare! Şi-au făcut un dumnezeu de aur.

32. Iartă-le acum păcatul! Dacă nu, atunci, şterge-mă din cartea Ta, pe care ai scris-o!”

33. Domnul a zis lui Moise: “Pe cel ce a păcătuit împotriva Mea, pe acela îl voi şterge din cartea Mea.

34. Du-te, dar, şi du poporul unde ţi-am spus. Iată, Îngerul Meu va merge înaintea ta, dar în ziua răzbunării Mele, îi voi pedepsi pentru păcatul lor!”

35. Domnul a lovit cu urgie poporul, pentru că făcuse viţelul făurit de Aaron.

 

comment

 

Comentariile sunt închise.