Exod 17

1. Toată adunarea copiilor lui Israel a plecat din pustiul Sin, după călătoriile zilnice, pe care poruncise Domnul să le facă; şi au tăbărât la Refidim. Acolo poporul n-a găsit apă de băut.

2. Atunci poporul a căutat ceartă cu Moise. Ei au zis: “Dă-ne apă să bem!” Moise le-a răspuns: “Pentru ce căutaţi ceartă cu mine? Pentru ce ispitiţi pe Domnul?”

3. Poporul stătea acolo, chinuit de sete, şi cârtea împotriva lui Moise. El zicea: “Pentru ce ne-ai scos din Egipt, ca să ne faci să murim de sete aici cu copiii şi turmele noastre?”

4. Moise a strigat către Domnul şi a zis: “Ce să fac cu poporul acesta? Încă puţin, şi au să mă ucidă cu pietre.”

5. Domnul a zis lui Moise: “Treci înaintea poporului şi ia cu tine vreo câţiva din bătrânii lui Israel; ia-ţi în mână şi toiagul cu care ai lovit râul, şi porneşte!

6. Iată, Eu voi sta înaintea ta pe stânca Horebului; vei lovi stânca şi va ţâşni apă din ea, şi poporul va bea.” Moise a făcut aşa, în faţa bătrânilor lui Israel.

7. El a numit locul acela “Masa şi Meriba”, căci copiii lui Israel se certaseră şi ispitiseră pe Domnul, zicând: “Este oare Domnul în mijlocul nostru, sau nu este?”

8. Amalec a venit să bată pe Israel la Refidim.

9. Atunci Moise a zis lui Iosua: “Alege nişte bărbaţi şi ieşi de luptă împotriva lui Amalec. Iar eu voi sta mâine pe vârful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în mână.”

10. Iosua a făcut ce-i spusese Moise şi a ieşit să lupte împotriva lui Amalec. Iar Moise, Aaron şi Hur s-au suit pe vârful dealului.

11. Când îşi ridica Moise mâna, era mai tare Israel; şi când îşi lăsa mâna în jos, era mai tare Amalec.

12. Mâinile lui Moise fiind trudite, ei au luat o piatră, au pus-o sub el, şi el a şezut pe ea. Aaron şi Hur îi sprijineau mâinile, unul deoparte, iar altul de alta; şi mâinile lui au rămas întinse până la asfinţitul soarelui.

13. Şi Iosua a biruit pe Amalec şi poporul lui, cu tăişul sabiei.

14. Domnul a zis lui Moise: “Scrie lucrul acesta în carte, ca să se păstreze aducerea aminte, şi spune lui Iosua că voi şterge pomenirea lui Amalec de sub ceruri.”

15. Moise a zidit un altar şi i-a pus numele “Domnul, steagul meu”.

16. El a zis: “Pentru că şi-a ridicat mâna împotriva scaunului de domnie al Domnului, Domnul va purta război împotriva lui Amalec, din neam în neam!”

 

comment

 

Comentariile sunt închise.