Evrei 1

 

1. După ce a vorbit în vechime părinţilor noştri prin proroci, în multe rânduri şi în multe chipuri, Dumnezeu,

 

2. la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul pe care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor şi prin care a făcut şi veacurile.

 

3. El, care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui şi care ţine toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curăţarea păcatelor şi a şezut la dreapta Măririi în locurile preaînalte,

 

4. ajungând cu atât mai presus de îngeri, cu cât a moştenit un Nume mult mai minunat decât al lor.

 

5. Căci, căruia dintre îngeri a zis El vreodată: “Tu eşti Fiul Meu; astăzi Te-am născut”? Şi iarăşi: “Eu Îi voi fi Tată, şi El Îmi va fi Fiu”?

 

6. Şi, când duce iarăşi în lume pe Cel întâi născut, zice: “Toţi îngerii lui Dumnezeu să I se închine!”

 

7. Şi despre îngeri zice: “Din vânturi face îngeri ai Lui; şi dintr-o flacără de foc, slujitori ai Lui”;

 

8. pe când Fiului I-a zis: “Scaunul Tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci; toiagul domniei Tale este un toiag de dreptate;

 

9. Tu ai iubit neprihănirea şi ai urât nelegiuirea: de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul Tău Te-a uns cu un untdelemn de bucurie mai presus decât pe tovarăşii Tăi.”

 

10. Şi iarăşi: “La început, Tu, Doamne, ai întemeiat pământul; şi cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale.

 

11. Ele vor pieri, dar Tu rămâi; toate se vor învechi ca o haină;

 

12. le vei face sul ca pe o manta, şi vor fi schimbate; dar Tu eşti acelaşi; şi anii Tăi nu se vor sfârşi.”

 

13. Şi căruia din îngeri i-a zis El vreodată: “Şezi la dreapta Mea, până voi pune pe vrăjmaşii Tăi aşternut al picioarelor Tale”?

 

14. Nu sunt oare toţi duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moşteni mântuirea?

aici vom publica tâlcuirea textelor biblice…

 

Comentariile sunt închise.