Estera 10

1. Împăratul Ahaşveroş a pus un bir asupra ţării şi asupra ostroavelor mării.

2. Toate faptele privitoare la puterea lui şi isprăvile lui şi amănuntele despre mărimea la care a ridicat împăratul pe Mardoheu, nu sunt scrise în cartea Cronicilor împăraţilor Mezilor şi Perşilor?

3. Căci Iudeul Mardoheu era cel dintâi după împăratul Ahaşveroş. El era cu vază între Iudei şi iubit de mulţimea fraţilor săi, căci a căutat binele poporului său şi a vorbit pentru fericirea întregului său neam.

 

aici vom publica tâlcuirea textelor biblice…

 

Comentariile sunt închise.