Este Iisus Hristos un mesia fals?

Potrivit lui Iisus, precum şi profeţiilor Bibliei, Iisus din Nazaret nu a putut fi Mesia. Bineînţeles, acest lucru ar invalida creştinătatea cum o cunoaștem azi. Articolul prezentat aici va fi împărţit în trei secţiuni. Prima va conţine profeţii biblice care au fost făcute pentru a-l indentifica pe Mesia şi pe care Iisus nu le-a îndeplinit. A două va conţine profeţii făcute de creştini care spuneau că Iisus este Mesia şi de asemenea nu au fost îndeplinite. A treia va conţine profeţii ale lui Iisus care de asemenea nu s-au îndeplinit niciodată.

Profeţii pentru indentificarea lui Mesia pe care Iisus nu le-a îndeplinit:

1) Matei 1:23 spune că Iisus (mesia) va fi numit Emanuel, care înseamnă “Dumnezeu este cu noi”. Totuşi, nici măcar părinţii lui Iisus nu i-au spus aşa în niciun moment, şi nu este menţionat în Biblie că i-ar fi spus aşa. – Matei 1:23: „Iată, fecioara va fi însărcinată, va naşte un Fiu, şi-I vor pune numele Emanuel” care, tălmăcit, înseamnă: „Dumnezeu este cu noi.”

2) Mesia trebuie să fie urmaș al lui David (Romani 1:3 & Fapte 2:30). Totuşi, cum ar fi putut Iisus să fie un vlăstar al lui David din moment ce în Matei 1 şi Luca 3 se arată că este descendent din David după Iosif, care nu a fost tatăl lui natural datorită “naşterii virgine”.

3) Isaia 7:16 spune că înainte că Iisus să ajungă la vârsta maturităţii, amândouă ţările evreieşti vor fi distruse. Nu există nici o menţionare în Noul Testament că această profeţie s-a adeverit o dată cu venirea lui Iisus. – Isaia 7:16: Dar înainte că să ştie copilul să lepede răul şi să aleagă binele, ţară, de ai cărei doi împăraţi te temi tu, va fi pustiită.

Profeţii folosite de creştini pentru indentificarea lui Mesia care nu au fost îndeplinite

4) Evangeliile (în special Matei 21:4 şi Ioan 12:14-15) spun că Iisus îndeplineşte profeţia lui Zaharia 9:9. Dar următoarele câteva versete (Zaharia 9:10-13) arată că persoană la care se referă în aceste versete este un rege militar care va conduce “de la mare la mare”. Din moment ce Iisus nu a avut nici o armata sau regat, este clar că profeţia nu a fost îndeplinită.

5) Matei (Matei 2:17-18) îl citează pe Ieremia (Ieremia 31:15), spunând că a fost o profeţie care spune că regele Irod va ucide copii din jurul Betleemului după naşterea lui Iisus. Citind următoarele pasaje (Ieremia 31:16-17), este foarte uşor de înţeles că acesta se referea de fapt la captivitatea în Babilon şi este clar că nu are nimic de-a face cu masacrul lui Irod.

6) Ioan 19:33 spune că în timpul crucificării lui Iisus, soldaţii nu i-au rupt picioarele deoarece el era deja mort. Versetul Ioan 19:36 spune că este o profeţie îndeplinită: “Nici un os de-al lui nu va fi rupt”. Nu există nici o profeţie care să se refere exact la acest moment. Este câteodată menţionat că această profeţie ar apărea în Exod 12:46, Numeri 9:12 și Psalmii 34:20. Nu este corect! Exod 12:46 & Numeri 9:12, nu sunt profeţii, sunt simple porunci. Israeliţilor le este poruncit să nu rupă oasele mieilor sacrificaţi. În Psalmi 34:20 se referă la oamenii corecţi în general (vezi versetul Psalmi 34:19 unde este folosit la plural), şi nu se referă la o persoană anume.

7) „Când era tânăr Israel, îl iubeam şi am chemat pe fiul Meu din Egipt.” – Osea 11:1. Matei (Matei 2:15) spune că fuga familiei lui Iisus în Egipt este o îndeplinire a acestui vers. Totuşi, Osea 11:1 nu este o profeţie. Este o referinţă la exodul evreilor din Egipt şi nu are nici o legătură cu Iisus. Matei încearcă să ascundă acest fapt prin citarea ultimei părţi al versetului (“am chemat pe fiul Meu din Egipt “).

8) „Şi tu, Betleeme Efrata, măcar că eşti prea mic între cetăţile de căpetenie ale lui Iuda, totuşi din tine Îmi va ieşi Cel ce va stăpâni peste Israel şi a cărui obârşie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veşniciei.” – Mică 5:2. Evanghelia lui Matei (Matei 2:5-6) spune că naşterea lui Iisus în Betleem îndeplineşte profeţia. Este foarte puţin probabil din două motive: A) “Betleem Efrata” în Mica 5:2 nu se referă la un oraş ci la un trib: seminția lui Betleem care a fost copilul cele de-a două soţie a lui Caleb, Efrata (1 Cronici 2:18, 2:50-52 & 4:4). B) Profeţia (dacă a existat vreuna) nu se referă la Mesia, ci mai degrabă la un lider militar, după cum se poate vedea în Mica 5:6. Acest lider ar fi trebuit să învingă Asirienii, pe care, bineînţeles, Iisus nu I-a învins niciodată. Ar trebui notat şi faptul că Matei a modificat textul lui Mică 5:2 spunând: “ Şi tu Betleem, în ţară lui Iuda” în loc de “Betleem Efrata” cum este spus în Mica 5:2. A făcut acest lucru intenţionat, pentru a face să pară că versetul se referă la Belteem oraşul în loc de clanul Betleem.

Declaraţii false/eronate pe care le-a făcut Iisus

9) Iisus, în Ioan 14:12 & Marcu 16:18-18 a spus: “Adevărat, adevărat va spun că cine crede în Mine va face şi el lucrările pe care le fac Eu; ba încă va face altele şi mai mari decât acestea, pentru că Eu Mă duc la Tatăl;”. Asta implică faptul că discipolii adevăraţi ai lui Iisus ar trebui să poată efectua minunile următoare într-un mod constant şi relativ uşor: 1) să alunge diavoli 2) să umble pe apă 3) să transfrome apă în vin 4) să vindece bolnavi cu o simplă atingere 5) să bea otravă fără să păţească nimic, şi multe alte “minuni” ale lui Iisus. În mod curios, nu am văzut nici un creştin umblând pe apă, sau făcând măcar una din “minunile” lui Iisus.

10) În Ioan 14:13-14, Iisus spune: “şi orice veţi cere în Numele Meu, voi face, pentru că Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veţi cere ceva în Numele Meu, voi face”. În realitate, milioane de oameni, se roagă şi cer lucruri/fapte în numele lui Iisus dar nu primesc nimic. Această profeţie nu a fost îndeplinită.

11) Paul spune că, creştinătatea trăieşte sau moare în Înviere (Corinteni 15:14-17). Totuşi Iisus spune în Matei 12:40 că va fi îngropat 3 zile şi 3 nopţi precum Iona în balenă: 3 zile şi 3 nopţi. De vineri după-masă până duminică dimineaţă avem doar o zi şi jumătate, astfel, nu putea fi Mesia după declaraţia lui Paul.

12) Profeţia lui Iisus în Ioan 13:38 (“Isus i-a răspuns: „Îţi vei da viaţă pentru Mine? Adevărat, adevărat îţi spun că nu va cânta cocoşul, până te vei lepăda de Mine de trei ori.”) este falsă. În Marcu 14:66-68 cocoşul a cântat după prima lepădare, nu după a treia.

13) “Nimeni nu s-a suit în cer, afară de Cel ce S-a coborât din cer, adică Fiul omului care este în cer.” (Ioan 3:13). Dacă Iisus este în cer, cum poate fi pe pământ în carne și oase? Mai mult, potrivit Împăraţi 2:11 (“… şi Ilie s-a înălţat la cer într-un vârtej de vânt. “), Iisus nu a fost singură persoană care s-a urcat la cer şi nici prima, fiind precedat de către Ilie, precum şi de către Enoh (“Enoh a umblat cu Dumnezeu; apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu.” – Geneza 5:24)

14) În Luca 23:43, Iisus îi spune tâlharului de pe cruce, „Adevărat îţi spun că astăzi vei fi cu Mine în răi.”. Acest lucru trebuie să fie fals deoarece Iisus se presupune că a stat mort pentru trei zile după crucificare şi de abia pe urmă s-a urcat la cer. Tradiţia creştină a corectat acest fapt.

15) Iisus spune: “Aţi auzit că s-a zis: „Să iubeşti pe aproapele tău şi să urăşti pe vrăjmaşul tău.” (Matei 5:43). Această declaraţie nu există în Vechiul Testament de asemenea. De fapt, în Proverbe 24:17 ni se spune “Nu te bucură de căderea vrăjmaşului tău şi să nu ţi se înveselească inima când se poticneşte el.“

16) Se spune că Iisus ar fi zis: “Legea şi prorocii au ţinut până la Ioan; de atunci încoace, Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu se propovăduieşte; şi fiecare, că să între în ea, da năvală.” (Luca 16:16). Cu siguranţă nu orice om încearcă din răsputeri să între în împărăţia Domnului. Prin simplul fapt că eu sunt ateu (o treime din populaţia planetei nu crede într-un dumnezeu), dovedeşte faptul că acest verset este fals.

17) “Sau n-aţi citit în Lege că, în zilele de Sabat, preoţii calcă Sabatul în Templu, şi totuşi sunt nevinovaţi?“ (Matei 12:5). Niciunde în Vechiul Testament nu se spune că preoţii din templu au profanat Sabatul şi că au fost consideraţi nevinovaţi.

18) “Şi I-au zis: „Auzi ce zic aceştia?” „Da”, le-a răspuns Isus. „Oare n-aţi citit niciodată cuvintele acestea: „Tu ai scos laude din gura pruncilor şi din gură celor ce sug”?” (Matei 21:16) Iisus citează Psalmii 8:2 care spun: “Din gură copiilor şi a celor ce sug, Ţi-ai scos o întăritura de apărare împotriva potrivnicilor tăi, că să astupi gură vrăjmaşului şi omului cu dor de răzbunare.” “Laude” nu are nimic în comun cu “ Ţi-ai scos o întăritura de apărare împotriva potrivnicilor tăi, că să astupi gură vrăjmaşului şi omului cu dor de răzbunare.”. Încă o dovadă că Iisus nu cunoștea atât de bine Vechiul Testament.

19) “Dar Eu va spun că Ilie a şi venit, şi ei i-au făcut ce au vrut, după cum este scris despre el.” (Marcu 9:13). Nu sunt profeţii în Vechiul Testament despre lucruri care s-au întâmplat lui Ilie. Iisus, “Dumnezeu încarnat”, se contrazice singur:

20) Iisus se contrazice singur în mod constant în legătură cu statutul său de Dumnezeu. “Eu şi Tatăl una suntem.” (Ioan 10:30). Versetele ne aduc la cunoştinţă faptul că face parte din treime şi egal cu tatăl său şi o manifestare a lui. Totuşi, Iisus a făcut de asemenea declaraţii care neagă că ar fi omul perfect şi că este mai puţin decât Dumnezeu. De exemplu: „Pentru ce Mă numeşti bun?”, i-a zis Isus. „Nimeni nu este bun decât Unul singur: Dumnezeu.” (Marcu 10:18) “ …căci Tatăl este mai mare decât Mine.” (Ioan 14:28). 21) Iisus spune: “…şi oricine va zice fratelui sau: „Prostule!” va cădea sub pedeapsa Soborului; iar oricine-i va zice: „Nebunule!” va cădea sub pedeapsa focului gheenei.” (Matei 5:22). Totuşi, el face acest lucru conform Matei 23:17-19 şi Luca 11:40 și iar în Luca 12:20. Conform primei declaraţii, Iisus ar trebui să ia în considerare că ajunge în iad?

22) Oare Iisus susţine pacea sau războiul? – Matei 5:39: “Dar Eu va spun: să nu va împotriviţi celui ce vă face rău. Ci, oricui te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i şi pe celălalt.”. De asemenea, Matei în 6:38-42 & 26:52 notează că Iisus predică non-rezistenţă, non-violenţă. Acum citeşte Luca 22:36-37 unde Iisus comandă oamenilor să se înarmeze pentru un confict. În Ioan 2:15, Iisus foloseşte un bici pentru a alunga oamenii din templu.

23) În Matei 15:24, Iisus a spus: “Drept răspuns, El a zis: „Eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel.”. Bineînteles, declaraţia înseamnă că este trimis pentru a salva doar evreii. Scriptura întăreşte această declaraţie în mod constant (vezi Romani 16:17, Revelaţii 14:3-4 & Ioan 10). Contradicţia este în faptul că Iisus le spune mai târziu apostolilor: “Duceţi-va şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezandu-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.” (Matei 28:19)

24) Putem să ne urâm semenii? În Luca 14:26, Iisus spune: „Dacă vine cineva la Mine, şi nu urăşte pe tatăl sau, pe mama sa, pe nevasta sa, pe copiii săi, pe fraţii săi, pe surorile sale, ba chiar însăşi viaţă sa, nu poate fi ucenicul Meu.” Ioan 3:15: “Oricine urăşte pe fratele sau este un ucigaş;” De asemenea vezi Efeseni 6:22, 5:25 & Matei 15:4.

25) Până şi cei mai mari apărători ai lui Iisus admit faptul că, comentariul lui în Matei 10:34 (“Să nu credeţi că am venit s-aduc pacea pe pământ; n-am venit să aduc pacea, ci sabia.”), contrazice alte versete cum ar fi Matei 26:52 (“Atunci Isus i-a zis: „Pune-ţi sabia la locul ei; căci toţi cei ce scot sabia de sabie vor pieri.”)

26) Deuteronomul 24:1 & 21:10-14 spun că divorţul este permis “ Când cineva îşi va lua o nevasta şi se va însura cu ea şi s-ar întâmplă că ea să nu mai aibă trecere înaintea lui…“ . Totuşi, Iisus vine şi încalcă legea tatălui sau spunând doar din cauza curviei este permis divorţul (Matei 5:32).

27) În Marcu 8:35, Iisus a spus: “ Căci oricine va vrea să-şi scape viaţă, o va pierde; dar oricine îşi va pierde viaţă din pricina Mea şi din pricina Evangheliei, o va mântui.”.Cum putea Iisus spune asta când nu a fost nici o Evanghelie în acele timpuri? Evanghelia a apărut doar după moartea lui.

28) Matei 6:13 – Iisus recită o rugăciune revizuită şi declară: “şi nu ne duce în ispită …“ Dumnezeu este cauza tuturor lucrurilor, inclusiv a lui Satan. Dumnezeu a condus oamenii în ispita încă din vremea Grădinii Eden. Altfel, copacul vieţii şi al înţelepciunii nu ar fi fost acolo.

29) Matei 12:1-8 – Iisus crede că este în regulă să încalce regulile tatălui sau, încălcând ziua Sabatului. Spune că el este o excepţie de la asemenea fiascuri.

30) Ioan 3:17 – Iisus se contrazice singur când spune: “Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Sau în lume că să judece lumea, ci că lumea să fie mântuită prin El.” – Pare că uită propiile sale poveşti.

31) Iacov 4:4 – Dacă la rugăciunile voastre nu aveţi nici nu răspuns, este vină voastră. Este o contradicţie directă la ceea ce a spus Iisus “cereți și vi se va da, căutați și veți găsi…” (Luca 11)

32) „Chiar dacă Eu mărturisesc despre Mine însumi, totuşi mărturia Mea este adevărată;“ – Ioan 8:14 – și “Dacă Eu mărturisesc despre Mine însumi, mărturia Mea nu este adevărată.” – Ioan 5:31

33) “ … Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” (Matei 28:20) versus “Pentru că pe săraci îi aveţi totdeauna cu voi, dar pe Mine nu Mă aveţi totdeauna.” (Matei 26:11, Marcu 14:7, Ioan 12:8) şi “ Voi Mă veţi caută, şi nu Mă veţi găsi; şi unde voi fi Eu, voi nu puteţi veni.” (Ioan 7:34). Oare este Iisus un prieten pe care te poţi baza?

34) „Oricine îşi lasă nevasta şi ia pe alta de nevastă preacurveşte faţă de ea;” (Marcu 10:11 & Luca 6:18), versus “Eu, însă, va spun că oricine îşi lasă nevasta, afară de pricina de curvie, şi ia pe altă de nevasta preacurveşte; şi cine ia de nevasta pe cea lăsată de bărbat preacurveşte.” (Matei 19:9). În Matei, Iisus spune că un om poate lăsa nevasta dacă un singur motiv – adulter – este îndeplinit. În Marcu şi Luca, nu sunt permise astfel de excepţii.

35) Iisus este citat: “Nu judecaţi, şi nu veţi fi judecaţi; nu osândiţi, şi nu veţi fi osândiţi; iertaţi, şi vi se va ierta.” (Luca 6:37 & Matei 7:1), versus “ Nu judecaţi după înfăţişare, ci judecaţi după dreptate.” (Ioan 7:24). Iisus declara că oamenii nu trebuie să judece, dar totuşi, pot judecă în anumite condiţii. Ca şi în cazul divorţului, nu poate formula o poziție coerentă.

36) “Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?” – Matei 27:46 versus “ Acum sufletul Meu este tulburat. Şi ce voi zice?… Tată, izbăveşte-Mă din ceasul acesta?… Dar tocmai pentru această am venit până la ceasul acesta!” (Ioan 12:27). Iisus nu se poate decide dacă vrea sau nu să moară. Într-un moment vrea, în altul nu.

37) În Luca 23:30 (“Atunci vor începe să zică munţilor: „Cadeţi peste noi!”, şi dealurilor: „Acoperiţi-ne!”), Iisus a citat Osea 10:8 (“…şi vor zice munţilor: „Acoperiţi-ne!”, şi dealurilor: „Cadeţi peste noi!”). Că şi Paul, a citat de cele mai multe ori inexact. În acest caz, a încurcat munţii cu dealurile.

38) “Drept răspuns, Isus le-a zis: „Este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie şi să aşeze din nou toate lucrurile.Dar va spun că Ilie a şi venit, şi ei nu l-au cunoscut, ci au făcut cu el ce au vrut. Tot aşa are să sufere şi Fiul omului din partea lor.Ucenicii au înţeles atunci că le vorbise despre Ioan Botezătorul.” (Matei 17:11-13). Ioan Botezătorul a fost decapitat, dar Iisus nu. Şi ce lucruri a aşezat Ioan Botezătorul? Nici unul, nimic!

39) Este menţionat că salvarea este obţinută doar prin credinţă (Ioan 3:18 & 36), dar totuşi Iisus spune unui om să urmeze poruncile (Matei 19:16-18) dacă doreşte viaţă eternă.

40) În Luca 12:4, Iisus a spus apospolilor: “Va spun vouă, prietenii Mei: să nu va temeţi de cei ce ucid trupul, şi după aceea nu mai pot face nimic.” Dar Matei 12:14-16, Ioan 7:1, 8:59, 10:39, 11:53-54 & Marcu 1:14 arată că lui Iisus I-a fost în permanență frică de moarte. Iisus a căutat mereu să se ascundă, să fugă şi a încercat să scape de autorităţile romane şi evreieşti.

42) Matei 5:28 spune că a păcătui “cu inima” este considerat păcat. Mesia, se presupune a fi Dumnezeu imaculat, fără abilitatea de a păcătui. Totuşi în Matei 4:5 & Luca 4:5-9, Iisus a fost ispitit de Satana în deşert, fapt ce reprezintă un păcat cu inima. De ce l-ar ispitit de Satana pe Iisus dacă ştia că nu-l poate ispiti? Iisus a luat asupra lui toate păcatele lumii în momentul crucificării, aşa că, nu se poate spune că Iisus a fost fără de păcat. Urmând logica, Iisus nu a putut fi Mesia.

43) Iisus ne-a spus să “iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce va blestemă”, dar a ignorat propiile vorbe în Matei 23:17 (“Nebuni şi orbi!”), Matei 12:34 (“Pui de năpârci ..”) şi Matei 23:27 (“Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici!”).

44) Oamenii din generaţia lui Iisus au văzut oare vreun semn? (Matei 12:38-40) Iisus a anunţat că nici un semn nu va fi dat acelei generaţii în afară de Înviere. (Marcu 8:12-13) Iisus a anunţat că nici un semn nu va fi arătat acelei generaţii. Au plecat în lume să predice şi Domnul a confirmat cuvântul cu semne care să întărească (Ioan 20:30). Iisus a făcut multe minuni şi semne. (Acte 5:12 & 8:19). Multe semne şi minuni au fost făcute prin apostoli.

45) Iisus poruncește discipolilor să meargă în Galilea imediat după înviere. În Matei 28:10 – Iisus le spune discipolilor să meargă în Ierusalim imediat după înviere.

46) Matei 28:18 & Ioan 3:35 spun că Iisus ar putea face orice. Totuşi Marcu 6:5 spune că Iisus nu a fost atotputernic. 47) Iisus spune în Luca 2:13-14 că a avenit să aducă pacea. Matei 10:34 spune că Iisus a zis că nu a venit să aducă pacea pe pământ.

48) A primit Iisus mărturia de la “om”? “Voi aţi trimis la Ioan, şi el a mărturisit pentru adevăr. Nu ca mărturia pe care o primesc Eu vine de la un om; dar spun lucrurile acestea pentru că să fiţi mântuiţi.” (Ioan 5:33-34) “Şi voi, de asemenea, veţi mărturisi, pentru că aţi fost cu Mine de la început.” (Ioan 15:27)

49) Isus şi-a dat viaţa pentru prietenii săi. (Ioan 15:13 & 10:11). Stai puţin: Isus şi-a dat viaţa pentru dușmanii săi (Români 5:10).

50) Deuteronom 23:2 spune despre copiii din flori că nu au voie să participe la adunările Domnului. Dacă Isus a fost zămislit de la Duhul Sfânt, atunci este, strict după definiţia din Deuteronom, un copil din flori. Prin urmare nu are ce caută în sinagogă. Și, după cum deja știm, Iisus a intrat în multe locuri de cult… ba chiar a făcut curățenie prin templu.

Sursa acestui articol: http://www.evilbible.com/jesus_false.htm

Traducere și adaptare: L. Boldis

Comentariile sunt închise.