Două mituri ale creației

La „început“ Dumnezeu ne oferă două variante ale creației. Prima variantă o găsim în Geneză 1,1 – 2,3 iar a două variantă în Geneză 2.4-25. Care sunt deosebirile între aceste două versiuni? În primul rând ordinea creării omului: în capitolul 1 al Cărții Facerii omul apare in scenă după ce au fost create animalele (cf. Gen 1.25-27), iar în capitolul 2 al Cărții Facerii omul vede lumina zilei înaintea animalelor (cf. Gen 2.18-19).

Un amănunt important în exercițiul biblic de sorginte sceptică este traducerea pe care o folosim. De ce? Hai să facem un mic exercițiu de comparare a textului biblic din această contradicție:

Gen 1.25-27

Varianta ortodoxă:

A făcut Dumnezeu fiarele sălbatice după felul lor, şi animalele domestice după felul lor, şi toate târâtoarele pământului după felul lor. Şi a văzut Dumnezeu că este bine. Şi a zis Dumnezeu: “Să facem om după chipul şi după asemănarea Noastră, ca să stăpânească peştii mării, păsările cerului, animalele domestice, toate vietăţile ce se târăsc pe pământ şi tot pământul!” Şi a făcut Dumnezeu pe om după chipul Săudupă chipul lui Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat şi femeie.

 Varianta Cornilescu:

Dumnezeu a făcut fiarele pământului după soiul lor, vitele după soiul lor şi toate târâtoarele pământului după soiul lor. Dumnezeu a văzut că erau bune. Apoi Dumnezeu a zis:”Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate târâtoarele care se mişcă pe pământ.” Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-afăcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut.

Varianta catolică:

Și a zis Dumnezeu: „Să producă pământul ființe vii după specia lor: vite, reptile și animalele câmpului, după specia lor”. Și așa a fost. Și a făcut Dumnezeu animalele câmpului după specia lor, vitele după specia lor, și toate reptilele pământului după specia lor. Și a văzut Dumnezeu că era bun. Și a zis Dumnezeu: „Să-l facem pe om după chipul și asemănarea noastră și să stăpânească peste peștii mării și peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate reptilele care se târăsc pe pământ”. Și l-a creat Dumnezeu pe om după chipul său. După chipul lui Dumnezeu l-acreat; bărbat și femeie i-a creat.

 

…acum să vedem cum se contrazice cu

 

Gen 2.18-19

Varianta ortodoxă:

Și a zis Domnul Dumnezeu: “Nu este bine să fie omul singur; să-i facem ajutor potrivit pentru el”. Şi Domnul DumnezeuCare făcuse din pământ toate fiarele câmpului şi toate păsările cerului, le-a adus la Adam, ca să vadă cum le va numi; aşa ca toate fiinţele vii să se numească precum le va numi Adam.

Varianta Cornilescu:

Domnul Dumnezeu a zis: “Nu este bine ca omul să fie singur; am să-i fac un ajutor potrivit pentru el.” Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului şi toate păsările cerului; şi le-a adus la om, ca să vadă cum are să le numească; şi orice nume pe care-l dădea omul fiecărei vieţuitoare, acela-i era numele.

 Varianta catolică:

Și Domnul Dumnezeu a zis: „Nu este bine ca omul să fie singur. Îi voi face un ajutor pe potriva lui”. Domnul Dumnezeu a plăsmuit din pământ toate fiarele câmpului și toate păsările cerului și le-a adus la om ca să vadă cum le va numi. Și numele pe care avea să-l dea omul fiecărei ființe vii acela avea să rămână numele ei.

 Ați observat vreo deosebire la traducere? Ce au făcut ortodocșii aici? Au relativizat propoziția și au schimbat sensul textului astfel încât să nu intre în neconcordanță cu cel din primul capitol. Bineînțeles că ortodocșii vor spune că traducerea lor este cea “adevărată”, nu? Știu că Biserica Catolică a tradus textul din original, fapt care mă face să cred că Biserica Ortodoxă a tradus “după ureche” dintr-o altă traducere a textului ebraic. Ajunge doar să aruncăm o privire prin alte traduceri ca să ne dăm imediat seama de tertipul versiunii ortodoxe:

King James Version

And the LORD God said, It is not good that the man should be alone; I will make him an help meet for him. And out of the ground the LORD God formed every beast of the field, and every fowl of the air; and brought them unto Adam to see what he would call them: and whatsoever Adam called every living creature, that was the name thereof.

Luther Bible

Und Gott der HERR sprach: Es ist nicht gut, daß der Mensch allein sei; ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Denn als Gott der HERR gemacht hatte von der Erde allerlei Tiere auf dem Felde und allerlei Vögel unter dem Himmel, brachte er sie zu dem Menschen, daß er sähe,wie er sie nennte; denn der wie Mensch allerlei lebendige Tiere nennen würde, so sollten sie heißen.

Ați mai observat o altă contradicție în textul de mai sus? Dacă nu, comparați Gen 1.27 cu Gen 2.18-22 🙂

 

Comentariile sunt închise.