Contradicții

CONTRADICȚIILE BIBLIEI

(Geneza 1.25-27) Dumnezeu a făcut fiarele pământului după soiul lor, vitele după soiul lor şi toate târâtoarele pământului după soiul lor. Dumnezeu a văzut că erau bune. Apoi Dumnezeu a zis:”Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate târâtoarele care se mişcă pe pământ.” Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-afăcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut.

(Geneza 2.18-19) Domnul Dumnezeu a zis: “Nu este bine ca omul să fie singur; am să-i fac un ajutor potrivit pentru el.” Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului şi toate păsările cerului; şi le-a adus la om, ca să vadă cum are să le numească; şi orice nume pe care-l dădea omul fiecărei vieţuitoare, acela-i era numele.

Dumnezeu singur: Gen 1.1 și Isaia 44,24

Dumnezeu și Iisus: In 1.6-10 și 1 Cor 8.6

Să nu ghiciţi după vârcolaci, nici după nori. (Levitic 19,26)

Să nu fie la tine nimeni (…) care să aibă meşteşugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, (Deuteronom 18,10)

Te-ai obosit tot întrebând; să se scoale dar şi să te scape cei ce împart cerul, care pândesc stelele, care vestesc, după lunile noi, ce are să ţi se întâmple! Iată-i, au ajuns ca miriştea pe care o arde focul şi nu-şi vor scăpa viaţa din flăcări: căci nu va fi ca un cărbune la care se încălzeşte cineva, nici un foc la care stă. (Isaia 47, 13-14)

Aşa vorbeşte Domnul: “Nu vă luaţi după felul de vieţuire al neamurilor şi nu vă temeţi de semnele cerului, pentru că neamurile se tem de ele. (Isaia 10,2)

Dumnezeu a zis: “Să fie nişte luminători în întinderea cerului, ca să despartă ziua de noapte; ei să fie nişte semne care să arate vremurile, zilele şi anii; (Geneza 1,14)

Din ceruri se luptau, de pe cărările lor, stelele se luptau împotriva lui Sisera (Judecători 5,20)

După ce S-a născut Isus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit nişte magi din răsărit la Ierusalim şi au întrebat: “Unde este Împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă I-am văzut steaua în răsărit şi am venit să ne închinăm Lui.” (Matei 2,1-2)

Vor fi semne în soare, în lună şi în stele. Şi pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri, care nu vor şti ce să facă la auzul urletului mării şi al valurilor; (Luca 21,25)

Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători, şi anume: luminătorul cel mai mare ca să stăpânească ziua, şi luminătorul cel mai mic ca să stăpânească noaptea; a făcut şi stelele. (Geneza 1,16)

Pe ce sunt sprijinite temeliile lui? Sau cine i-a pus piatra din capul unghiului, atunci când stelele dimineţii izbucneau în cântări de bucurie şi când toţi fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie? (Iov 38. 6-7)

Dumnezeu a zis: “Să mişune (original: “să răsară, să izvorască”) apele de vieţuitoare şi să zboare păsări deasupra pământului pe întinderea cerului.” (Geneza 1,20)

 Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului şi toate păsările cerului; şi le-a adus la om, ca să vadă cum are să le numească; şi orice nume pe care-l dădea omul fiecărei vieţuitoare, acela-i era numele. (Geneza 2, 19)

Dumnezeu a zis: “Să mişune apele de vieţuitoare şi să zboare păsări deasupra pământului pe întinderea cerului.”Dumnezeu a făcut peştii cei mari şi toate vieţuitoarele care se mişcă şi de care mişună apele, după soiurile lor; a făcut şi orice pasăre înaripată după soiul ei. Dumnezeu a văzut că erau bune.

(Geneza 1,20-21)

 Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului şi toate păsările cerului; şi le-a adus la om, ca să vadă cum are să le numească; şi orice nume pe care-l dădea omul fiecărei vieţuitoare, acela-i era numele. (Geneza 2, 19)

Există doar un singur Dumnezeu: Deuteronom 4,35; 39,6; 32,39; 1 Regi 18,39; Isaia 43,10; 44,6-8; 45,5-6; 46,9; Marcu 2,29; Ioan 17,3; 1 Corinteni 8,6

Nu chiar… mai sunt și alții: Geneza 1,26; 3,22; 11,7; Exod 12,12; 15,11; 18,11; 20,3-5; 22,20; 22,28; 23,13; 24,32; 34,13; Numeri 33,4; Deuteronom 3,24; 5,7; 6,14-15; 10,17; 28,14; Iosue 24,2; 24,14; Judecători 11,24; 1 Samuel 6,5; 28,13; 1 Cronici 16,25; Psalmi 82,1; 82,6; 86,8; 96,4; 97,7; 135,5; 136,2; Ieremia 1,16; 10,11; 25,6; 6,25; Tefania 2,11; Ioan 10,33-34; 1 Ioan 5,7

Odată cu Adam: Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut. (Geneza 1,27)

După Adam și animale: Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om, şi omul a adormit; Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui şi a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie şi a adus-o la om. (Geneza 2, 21-22)

Da:  Când se vor împlini zilele curăţării ei, pentru un fiu sau pentru o fiică, să aducă preotului, la uşa Cortului întâlnirii, un miel de un an pentru arderea de tot şi un pui de porumbel sau o turturea pentru jertfa de ispăşire. (Levitic 12,6)

Nu: Dumnezeu i-a binecuvântat şi Dumnezeu le-a zis: “Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l; şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe pământ.” (Geneza 1, 28)

Totuşi ea va fi mântuită prin naşterea de fii, dacă stăruie cu smerenie în credinţă, în dragoste şi în sfinţenie. (1 Timotei 2,15)

Da:  Şi Dumnezeu a zis: “Iată că v-am dat orice iarbă care face sămânţă şi care este pe faţa întregului pământ şi orice pom care are în el rod cu sămânţă: aceasta să fie hrana voastră.(Geneza 1, 29)

Nu: “dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el vei muri negreşit.” (Geneza 2, 17)

Nu avem voie să mâncăm carne:  Geneza 1,29; Proverbe 23,20; Isaia 7,15, Daniel 1,8 și Romani 14,21

Doar anumite animale: Deuteronom 14,7; Levitic 11,2

Putem să mâncăm orice animal dorim: Geneza 9,3; Marcu 7,18; Luca 10,7; Fapte 10,9-17; Romani 14,2 și 14,14; 1 Corinteni 10,25; 1 Timotei 4,1-3

După om: Apoi Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden, spre răsărit; şi a pus acolo pe omul pe care-l întocmise. Domnul Dumnezeu a făcut să răsară din pământ tot felul de pomi, plăcuţi la vedere şi buni la mâncare, şi pomul vieţii în mijlocul grădinii, şi pomul cunoştinţei binelui şi răului. (Geneza 2, 8-9)

Înainte de om: Apoi a zis Dumnezeu: “Să dea pământul din sine verdeaţă: iarbă, cu sămânţă într-însa, după felul şi asemănarea ei, şi pomi roditori, care să dea rod cu sămânţă în sine, după fel, pe pământ!” Şi a fost aşa. Pământul a dat din sine verdeaţă: iarbă, care face sămânţă, după felul şi după asemănarea ei, şi pomi roditori, cu sămânţă, după fel, pe pământ. Şi a văzut Dumnezeu că este bine. Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua a treia. Şi a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat şi femeie. […]  Şi a privit Dumnezeu toate câte a făcut şi iată erau bune foarte. Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua a şasea. (Geneza 1,11-13 și 1, 27-31)

Da: Geneza 2,18; Proverbe 18,22; Ecleziastic 9,9; Matei 19,5; 1 Timotei 4, 1-3; Tit 1, 6-7; Evrei 13,4 

Nu: 1 Corinteni 7, 1 + 7, 7

Da: Geneza 4,19; 16,1-4; 25,6; 26,34; 28,9; 31,17 Exod 21,10; Deuteronom 21,15; Judecători 8,30; 1 Samuel 1,1-2; 2 Samuel 12,7-8; 1 Regi 11,2-3; 1 Cronici 4,5; 2 Cronici 11,21; 13,21;24,3; Matei 25,1; 1 Timotei 3,2; Tit 1, 6-7

Nu: Geneza 2,24; Deuteronom 17,17; Matei 19, 4-5; Matei 19,9; Marcu 10,11; 1 Corinteni 7,2; Efeseni 5,33

Da: Geneza 3,18; Exod 33,11; 33,20-23; Deuteronom 23,13-14; Ezechiel 1,27 și 8,2; Habacuc 3,3-5

Nu: Luca 24,39; Ioan 4,24

Da: Iov 42,2; Psalm 44,21 și 139,2; Proverbe 15,3; Ieremia 16,7 și 23,24; Fapte 1,24; 1 Ioan 3,20

Nu: Geneza 3,8; 4,14; 11,5; 17, 20-21; 18,9; 22,12; 32,27; Numeri 22,9; Deuteronom 8,2; 13,3; 32,31; 2 Corinteni 32,31; Iov 1,7 și 2,2; Osea 8,4; Ioan 1,3  

Da: Geneza 3,20

Nu: Evrei 7,3

Da: Geneza 4,4; 8,21; 15,8-9; Exod 20,24; 29,11-37; Levitic 1,5; 4,20-35; 5,10-18; 10,15; 17,11; 23,12-20; Numeri 18,17-19; Deuteronom 12,27

Nu: Psalm 40,6; 50,13; 51,16; Isaia 1,11; 66,3; Ieremia 6,20; Osea 6,6; Mica 6,6-7; Matei 9,13; 12,7; Evrei 10,4-11

Da: Geneza 4,4; Exod 2,25; Levitic 26,9; 2 Regi 13,23; Psalm 138,6

Nu: Deuteronom 10,17; 2 Cronici 19,7; Osea 6,6; Faptele Apostolilor 10,34; Romani 2,11; Galateni 2,6; Efeseni 6,9; Coloseni 3,25; 1 Petru 1,17

A ajuns un fugar și un pribeag:
Geneza 4,12

S-a așezat la casa lui, s-a căsătorit, a avut un fiu și a construit un oraș:
Geneza 4,16-17)

Da:
Geneza 9,6; Exod 21,15-17; 22,18-20; 31,14-15; 35,2; Levitic 20,9-16; 20,27; 21,9; 24,11-23; Numeri 35,30; Deuteronom 22,13-24

Nu:
Geneza 4,15 și Ioan 8,7

Da: Romani 5,12; Evrei 7,3; 9,27

Nu: Geneza 5,24; Ioan 8,51; Evrei 11,5

Da: Evrei 11,13

Nu: Geneza 5,24; Evrei 11,5

Da: Geneza 5,24; 2 Regi 2,11; Evrei 11, 5

Nu:Ioan 3,13

al șaselea: Geneza 5,24; 1 Cronici 1,1-3; Luca 3,37-38

al șaptelea: Iuda 1,14

doar unul: Ioan 3,16 și 1 Ioan 4,9

Adam a fost și el Fiul lui Dumnezeu: Luca 3,38

unii fii au avut relații sexuale: Geneza 6,4

Satana a fost și el fiul lui Iahve: Iov 1,6 și 2,1

Fiul lui Dumnezeu a fost prezent la creație: Iov 38,7

toți creștinii sunt fii lui Iahve: Ioan 1,12

DA: Geneza 6,4 și Judecători 6

NU: Marcu 12,18-25

70 de ani: Psalmul 90,10

120 de ani: Geneza 6,3

DA: Geneza 7,21

NU: Geneza 6,4 și Numeri 13,33

DA: Geneza 6,6; Exod 32,14; Deuteronom 32,36; 1 Samuel 15,11; 15,35; 24,16; 2 Samuel 24,16; 1 Cronici 21,15; Isaia 38,1-5; Ieremia 15,6; 18,8-10; 26,3; 13; 19; 42,10; Amos 7,3; Ioan 3,10

NU: Numeri 23,19; 1 Samuel 15,29; Ezechiel 24,14; Maleahi 3,6; Iacob 1,17

DA: Geneza 6,9; Psalm 37,12; Proverbe 3,33; 4,18; 9,9; 10, 6-7;11,9; 12,13; 21; 17,15; 17,26; 20,7; 21,15; 24,16; 29,10; 29,27; Ecleziastic 7,15; 7,20; 8,14; Isaia 26,7; Plângeri 4,13; Ezechiel 18,5-6; 18,9; Osea 14,9; Amos 5,12; Habacuc 2,4; Matei 1,19; 5,45; 13,49-50; Marcu 6,20; Luca 1,17; 2,25-26; 14,14; 15,7; 23,50; Fapte 10,22; 24,15; Romani 1,17; Galateni 3,11; Tit 1,7-8; Evrei 10,38; 12,23; Iacov 5,6; 2 Petru 2,7-8

NU: Ecleziastul 7,2

DOUĂ PERECHI: Geneza 6,19; 7,8-9 și 15

ȘAPTE PERECHI: Geneza 7,2

DA: Geneza 7,1; 2 Samuel 22,25; Iov 2,3; Psalm 1,5-6; 37,25; Proverbe 2,7; 2,20; 3,32; 10,3; 10,11; 10,16; 10,21; 10,24; 10,28; 10,30; 10,32: 11,8-31; 12,3-26; 13,5-25; 14,9; 14,19; 14,32; 15,6; 15;19; 15;33; 18;5; 18,10; 21;12; 21,18; 21,26; 23,24; 25,26; 28,1-16; Eclesiastul 9,1; Isaia 3,10; 5,23; 57,1; Ezechiel 14,14; 14,20; 23,45; 33,12; Maleahi 3,18; Matei 5,20; 13,17; 23,35; 25,37; Luca 1,6; Evrei 11,4; Iacov 5,16; 2 Petru 2,5-8; Apocalipsa 22,11/em>

NU: Iov 15,14; Isaia 41,26; 64,6; Romani 3,10

șapte zile înainte de potop: Geneza 7, 7-10

în ziua când a început potopul: Geneza 7, 13-14

40 de zile: Geneza 7, 17

150 de zile: Geneza 7, 24 și 8,3

7 luni: Geneza 8,4

mai mult de 10 luni: Geneza 8,5

în luna întâi, în ziua întâi a lunii: Geneza 8,13

în a douăzeci şi şaptea zi a lunii a doua: Geneza 8,14

Poate: Maleahi 4,6

Nu: Geneza 8,21

Da: Geneza 9,20-21; 20,18; Exod 20,5; 34,7; Numeri 14,18; Deuteronom 5,9; 23,2; 28,18; 1 Samuel 3,13; 2 Samuel 12,13; 21,6-9; 1 Regi 2,33; 11,11-12; 21,29; 2 Regi 5,27; Isaia 14,21; Ieremia 15,4; 16,10-11; 29,32; 32,18; Tefania 1,8

Nu: Deuteronom 24,16; 2 Regi 14,6; Ieremia 31,29-30; Ezechiel 18,20

Pro: Geneza 9,24; 14,14; 16,9; 17,12-13; 24,35; 26,12; Exod 12,44; 20,17; 21,2; 21,16; 21,32; 22,3; Levitic 19,20; 22,11; 25,39; (și cap. 45-46); Deuteronom 5,21; 15,12; 20,10-14; Iosua 9,23; Matei 8,7; Luca 7,2-10; 12,46-47; 17,7-9; 1 Corinteni 7,21-23; Efeseni 6,5; Coloseni 3,22; 4,1; 1 Timotei 6,1-4; Tit 2,9-10; 1 Petru 2,18

Contra: Exod 21,16; Levitic 19,13; 19,18; 19, 33-34; 25,10; 25,17; Deuteronom 15,9-10; 23,15-16; 24,7; 24,14; Proverbe 22,22; Isaia 58,6; Ieremia 22,13; Malahia 3,5; Matei 23,10; Marcu 10,42-43; 1 Corinteni 7,23; Galateni 3,28; Filipeni 2,3-4; 1 Timotei 1,9-10; Filimon 10,12; Evrei 13,3

Doar UNA: Geneza 11,1-9

Multe altele: Geneza 10,5; 10,20 și 10,31

Arpacșad: Geneza 10,24 și 11,12

Cainam: Luca 3,35-36

DA: Geneza 11,7-9 și 1 Corinteni 1,27

NU: 1 Corinteni 14,33

145: Geneza 11,26 și 12,4

205: Geneza 11,32

75: Geneza 12,4

Cel puțin 135: Geneza 11,26 și 11,32; Fapte 7,4

86: Geneza 16,16

Cel puțin 135: Geneza 11,32; Fapte 7,4

Da: Geneza 12,7; 17,1; 18,1; 26,2; 26,24; 32,30; 35,9; 48,3; Exod 3,16; 4,5; 6,3; 24,10; 33,11; 33,20; Numeri 14,14; Deuteronom 5,4; 34,10; Judecători 13,22; 1 Regi 22,19; Iov 42,5; Psalmi 63,2; isaia 6,1-7; Ezechiel 1,27;8,2; 20,35; Amos 7,7; 9,1; Habacuc 3,3-5; Matei 18,10; Ioan 14,9.

Nu: Exod 33,20; Ioan 1,18; 6,46; Coloseni 1,15; 1 Timotei 1,17; 6,16; 1 Ioan 4,12

Pe vremea lui Avram: Geneza 14,14

După masacrul lui Lais: Judecători 18,29

Dumnezeu: Geneza 14,19; Exod 9,29; 19,5; Deuteronom 10,14; 1 Corinteni 29,11; Psalmi 24,1; 50,11-12; 89,11; 1 Corinteni 10,26.

Satana: Matei 4,9; Luca 4,5-6

Omul: Psalmul 115,16

400 de ani: Geneza 15,13; Fapte 7,6.

430 de ani: Exod 12,40; Galateni 3,17.

Doar unul: Geneza 22,2; Evrei 11,17.

Mai mulți decât unul: Geneza 16,15; 21,2-3; 25,1-2; Galateni 4,22

DA: Geneza 17,11; Levitic 12,3; Fapte 16,1-3.

NU:  Galateni 5,2; Coloseni 2,11.

DA: Levitic 18,6; 18,12; 20,17; 20,19; Deuteronom 27,22.

NU: Geneza 17,16; 20,12; Exod 6,20.

Da: Geneza 17,19; Exod 12,14; 17,24; Levitic 23,14; 21; 31; 41; Deuteronom 4,8-9; 7,9; 11,1; 28,1; 1 Cronici 16,15-17; Psalmi 119,151; 160; Eclesiastul 12,13; Maleahi 4,4; Matei 5,18-19; Luca 16,17.

Nu: Luca 16,16-17; Romani 6,14; 7,4; 7,6; 10,4; 2 Corinteni 3,14; Galateni 3,13; 3, 24-25; 5,18; Efeseni 2,15; Coloseni 2,14.

era doar un copil: Geneza 21,14-18.

era deja tânăr: Geneza 17,25; 21.5; 21,8

Da: Evrei 11,11 Geneza 21,14-18.

Nu:  râde chiar de Iahve în Gen 18,12

Da: Gen 18,14; Iov 42,2; Ieremia 32,17; 32, 27; Matei 19,26; Marcu 10,27; Luca 1,37; 18,27; Apocalipsa 19,6

Nu: Judecători 1,19; Marcu 6,3-5; Evrei 6,18

Da: 2 Petru 2, 7-8

Nu: Geneza 19,8; 19,36

Îngerii: Geneza 19,13

Iahve: Geneza 19,24

Da: Geneza 19,31

Nu: Geneza 19,21-22 și 19,30

Da: Geneza 21,23; 24,2; 24,9; 31,53; 47,29; Levitic 22,7; 22,10; Numeri 30,2; Deuteronom 6,13; 10,20; 23,21; Psalmi 63,11; Isaia 45,23; 48,1; 65,16; Ieremia 4,2; 12,26; Daniel 12,7; Evrei 6,13; Apocalipsa 10,5-6

Nu: Matei 5,34-37 și Iacob 5,12

Avraam: Geneza Gen 21,31

Isaac: 26,33

Da: Geneza 22,1; 2 Sam 24,1; Matei 6,13

Nu: Iacob 1,13

Da: Geneza 22,2; Exod 22,29; Levitic 27, 28-29; Numeri 31,26-29; Judecători 11,29-39; 2 Samuel 21,1-14; 1 Regi 13,2; 2 Regi 23,20; 2 Cronici 34,5

Nu: Levitic 18,21; 20,2; Deuteronom 18,10-12; 2 Regi 21,6

Da: Geneza 22,14

Nu: Exod 6,3

Soția: Geneza 25,1

Concubina: 1 Cronici 1,32

Da (cât stelele cerului): Geneza 26,4

Nu: Deuteronom 4,27

Elon Hetitul: Geneza 26,34

Ismael: Geneza 36,3

Da: Geneza

Nu: 1 Cronici 1,32

Betuel: Geneza 28:5

Nahor: Geneza 29:5

Înainte de vizita Padan-Aram: Geneza 28:19

După vizitarea Padan-Aram: Geneza 33:18 și 35:6-7

Fiica lui Țibeon: Geneza 36:2

Fratele lui Țibeon: Geneza 36:20 și 1 Cronici 1:38

Fiul lui Țibeon: Geneza 36:24 și 1 Cronici 1:40

Esau: Geneza 36:14

Elifaz: Geneza 33:15-16

Madianiții: Geneza 37:26

Ismaeliții: Geneza 37:28 și 39:1

Acasă: Geneza 42:29-35

La han: Geneza 42:27 și 43:21

Era încă copil: Geneza 44:20

Om matur, tată a zece copii: Geneza 46:8 și 46:21

Da: Ezra 8:18

Nu: Geneza 46:11 și 1 Cronici 6:1; 6:16; 23:6

Da: Exod 34:16; Deuteronom 7:2 și 1 Regi 11:1-2

Nu: Geneza 46:20 și Numeri 12:1 și 12:9-10

Lista 1: Geneza 46:21

Lista 2: Numeri 26:38/p>

Lista 3: 1 Cronici 7:6 și 8:1-2/p>

Fiii lui Beniamin: Geneza 46:21

Nepoții: Numeri 26:40

70: Geneza 46:27 și Exod 1:5

75: Fapte 7:14

6 liste contradictorii: 1. Geneza 49:2; 2. Numeri 1:5; 3. 13:4; 4.Deuteronom 33:6; 5. Ezechiel 48:1-32: 6. Apocalipsa 7:6

Macpela: Geneza 50:13

Sihem: Fapte 7:15-16

Da: Exod 20:16, 23:1, 23:7, Levitic 6:2-5, 19:11; Deuteronom 5:20; 1 Samuel 21:2; Proverbe 12:22, 13:5; Luca 3:14; Efeseni 4:25; Coloseni 3:9; Iacov 3:14; Apocalipsa 21:8-27

Nu: Exod 1:20; Iosua 2:4; 1 Regi 22:22; 2 Regi 8:10; Proverbe 24:28; Coloseni 3:9; Iacov 2:25